Verbind je met ons

EU

#StateAid – Commissie keurt plan van #Frankrijk, #Duitsland, #Italië en #VK goed om 1.75 miljard euro publieke steun te geven aan gezamenlijk onderzoeks- en innovatieproject op het gebied van micro-elektronica

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft vastgesteld dat een geïntegreerd project dat gezamenlijk is aangemeld door Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk voor onderzoek en innovatie op het gebied van de micro-elektronica, een sleuteltechnologie, in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels en bijdraagt ​​aan een gemeenschappelijk Europees belang. De vier lidstaten zullen de komende jaren tot 1.75 miljard euro aan financiering verstrekken voor dit project, dat tot doel heeft nog eens 6 miljard euro aan particuliere investeringen vrij te maken. Het project moet in 2024 voltooid zijn (met verschillende tijdlijnen voor elk deelproject).

Commissaris Margrethe Vestager, verantwoordelijk voor het mededingingsbeleid, zei: “Micro-elektronica is te vinden in bijna alle elektronische apparaten die we dagelijks gebruiken – of het nu uw telefoon, computer, wasmachine of auto is. Innovatie op het gebied van de micro-elektronica kan heel Europa helpen een sprong voorwaarts te maken op het gebied van innovatie. Daarom is het logisch dat Europese regeringen samenkomen om zulke belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang te steunen, als de markt alleen het risico niet zou nemen. En daarom hebben we speciale staatssteunregels ingevoerd om de weg te effenen. Ze maken het mogelijk dat risicovol en baanbrekend onderzoek en innovatie het levenslicht zien, terwijl ze ervoor zorgen dat de voordelen ervan breed worden gedeeld en het gelijke speelveld in Europa niet verstoren. Zodat de innovatie, ondersteund door belastinggeld, de Europese burgers echt ten goede komt.”

Commissaris Mariya Gabriel, verantwoordelijk voor de digitale economie en samenleving, zei: “Elk verbonden apparaat, elke moderne machine en al onze digitale diensten zijn afhankelijk van micro-elektronische componenten die in de loop van de tijd kleiner en sneller worden. Als we voor dergelijke essentiële technologie niet afhankelijk willen zijn van anderen, bijvoorbeeld om veiligheids- of prestatieredenen, moeten we deze zelf kunnen ontwerpen en produceren. Het besluit van vandaag is het resultaat van nauwere samenwerking en een gedeelde Europese visie.”

Op 30 november hebben Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk gezamenlijk bij de Commissie kennisgegeven van een belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang (“IPCEI”) ter ondersteuning van onderzoek en innovatie op het gebied van de micro-elektronica. Micro-elektronica is kleine elektronische componenten, meestal gemaakt van halfgeleidermaterialen zoals silicium. De micro-elektronische basiscomponenten, algemeen bekend als chips en sensoren, zijn te vinden in bijna alle elektronische apparaten.

Bij het geïntegreerde onderzoeks- en innovatieproject zullen 29 directe deelnemers betrokken zijn, met hoofdkantoor zowel binnen als buiten de EU. Het zijn voornamelijk industriële actoren, maar ook twee onderzoeksorganisaties, die veertig nauw met elkaar verbonden subprojecten uitvoeren.

Deze directe deelnemers zullen samenwerken met een groot aantal partners, zoals andere onderzoeksorganisaties of het midden- en kleinbedrijf (MKB), ook buiten de vier lidstaten.

Het micro-elektronicaproject

advertentie

De algemene doelstelling van het project is het mogelijk maken van onderzoek en het ontwikkelen van innovatieve technologieën en componenten (bijvoorbeeld chips, geïntegreerde schakelingen en sensoren) die kunnen worden geïntegreerd in een groot aantal downstream-toepassingen. Het gaat hierbij onder meer om consumentenapparatuur, bijvoorbeeld huishoudelijke apparaten en geautomatiseerde voertuigen, en commerciële en industriële apparaten, bijvoorbeeld de beheersystemen voor batterijen die worden gebruikt voor elektrische mobiliteit en energieopslag.

Er wordt met name verwacht dat het project aanvullend onderzoek en innovaties zal stimuleren, met name op het brede gebied van het internet der dingen en op verbonden of zelfrijdende auto's.

De projectdeelnemers en hun partners zullen hun werk hierop concentreren vijf verschillende technologiegebieden:

(1) Energiezuinige chips: het ontwikkelen van nieuwe oplossingen om de energie-efficiëntie van chips te verbeteren. Deze zullen bijvoorbeeld het totale energieverbruik van elektronische apparaten verminderen, inclusief apparaten die in auto's zijn geïnstalleerd;

(2) Vermogen halfgeleiders: het ontwikkelen van nieuwe technologieën voor componenten voor slimme apparaten en voor elektrische en hybride voertuigen, om de betrouwbaarheid van uiteindelijke halfgeleiderapparaten te vergroten.

(3) Slimme sensoren: werken aan de ontwikkeling van nieuwe optische, bewegings- of magnetische veldsensoren met verbeterde prestaties en verbeterde nauwkeurigheid. Slimme sensoren zullen de autoveiligheid helpen verbeteren door betrouwbaarder en tijdiger te reageren zodat een auto van rijstrook kan wisselen of een obstakel kan vermijden:

(4) Ageavanceerde optische apparatuur: het ontwikkelen van effectievere technologieën voor toekomstige high-end chips; En

(5) Samengestelde materialen: het ontwikkelen van nieuwe samengestelde materialen (in plaats van silicium) en apparaten die geschikt zijn voor meer geavanceerde chips.

Alle vijf de technologiegebieden zijn complementair en met elkaar verbonden. Chips worden doorgaans niet op zichzelf verkocht, maar worden vaak geleverd als onderdeel van een geïntegreerd systeem. Dergelijke systemen vereisen een combinatie van processen en technologieën die binnen de verschillende domeinen van het project vallen. Om deze reden zullen de projectdeelnemers betrokken zijn bij meer dan 100 samenwerkingen op verschillende gebieden in de 40 nauw met elkaar verbonden deelprojecten.

Beoordelingscommissie

IPCEI-raamwerk

De Commissie heeft het voorgestelde project beoordeeld aan de hand van de EU-staatssteunregels en, meer specifiek, aan de hand van de regels van 2014 Mededeling over belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI-mededeling). Waar particuliere initiatieven ter ondersteuning van innovatie uitblijven vanwege de aanzienlijke risico's die dergelijke projecten met zich meebrengen, biedt de IPCEI-mededeling de lidstaten de mogelijkheid om gezamenlijk de leemte op te vullen om dit marktfalen te overwinnen en de realisatie van innovatieve projecten te stimuleren die anders niet van de grond zouden zijn gekomen.

Om in aanmerking te komen voor steun uit hoofde van de IPCEI-mededeling moet een project: (i) bijdragen aan strategische EU-doelstellingen, (ii) meerdere lidstaten erbij betrekken, (iii) particuliere financiering door de begunstigden betrekken, (iv) positieve overloopeffecten genereren tussen de EU die potentiële verstoringen van de concurrentie beperken, en (v) zeer ambitieus zijn op het gebied van onderzoek en innovatie.

Beoordeling van de micro-elektronica IPCEI

Na haar beoordeling van de gezamenlijke aanmelding door Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk is de Commissie tot de conclusie gekomen dat het IPCEI voor onderzoek en innovatie op het gebied van de micro-elektronica voldoet aan de voorwaarden die in haar mededeling zijn uiteengezet.

In het bijzonder merkt de Commissie op dat:

  • Investeringen in onderzoek en innovatie op het gebied van de micro-elektronica op deze schaal vormen een groot transnationaal innovatieproject. Het brengt een aanzienlijk risico met zich mee, en daarom is publieke steun passend en noodzakelijk om bedrijven te stimuleren deze ambitieuze onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieactiviteiten uit te voeren. Micro-elektronica wordt door de Commissie beschouwd als een sleuteltechnologie, dit zijn technologieën die toepassingen hebben in meerdere industrieën en die zullen helpen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken;
  • de resultaten van het onderzoeksproject zullen worden verspreid door de deelnemende bedrijven die profiteren van de overheidssteun. In dit kader zal jaarlijks een conferentie over het project worden georganiseerd en zullen geïnteresseerde partijen via een speciale website tijdig worden geïnformeerd over de technologische innovatie en de nieuwe kennis die in dit project wordt gegenereerd. Bovendien zullen bedrijven een reeks technische evenementen organiseren over hun respectieve deelprojecten, en;
  • een bestuursstructuur bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende lidstaten, bedrijven en de Commissie zal toezicht houden op het project en in het bijzonder de voortgang van de individuele deelnemers en hun partners monitoren, evenals het delen van onderzoeksinnovatieresultaten buiten de projectdeelnemers.

Op basis hiervan heeft de Commissie geconcludeerd dat de IPCEI inzake micro-elektronica, die gezamenlijk door Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk is aangemeld, in overeenstemming is met de staatssteunregels van de EU.

Het IPCEI zal onderzoek en ontwikkeling mogelijk maken in een belangrijke economische sector van strategisch belang in een aantal lidstaten en zal naar verwachting nog eens 6 miljard euro aan particuliere investeringen in de micro-elektronicasector vrijmaken.

Dit is de eerste geïntegreerde IPCEI op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie die door de Commissie is goedgekeurd sinds de goedkeuring van de mededeling in 2014.

Financieringsbegunstigden en bedragen

Bij het IPCEI ter ondersteuning van onderzoek en innovatie op het gebied van de micro-elektronica zijn 29 directe deelnemers uit de vier lidstaten betrokken. De directe deelnemers zouden van de respectieve nationale overheden in totaal maximaal ongeveer 1.75 miljard euro aan financiering kunnen ontvangen. Meer specifiek heeft Frankrijk goedkeuring gevraagd voor het verlenen van steun tot een bedrag van € 355 miljoen, Duitsland tot € 820 miljoen, Italië tot € 524 miljoen en het Verenigd Koninkrijk tot € 48 miljoen.

De directe deelnemers, de lidstaten die hen ondersteunen en de verschillende projectgebieden zijn als volgt:

 afbeelding NL

Achtergrond

In juni 2014 heeft de Commissie een Mededeling over belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI), waarin criteria worden vastgelegd op grond waarvan lidstaten transnationale projecten van strategisch belang voor de EU kunnen steunen op grond van artikel 107, lid 3, onder b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Dit kader heeft tot doel de lidstaten aan te moedigen projecten te steunen die een duidelijke bijdrage leveren aan de economische groei, de werkgelegenheid en het concurrentievermogen van Europa.

Het IPCEI-kader vormt een aanvulling op andere staatssteunregels, zoals de Algemene groepsvrijstellingsverordening en Kader voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, waardoor innovatieve projecten kunnen worden ondersteund en tegelijkertijd wordt gewaarborgd dat potentiële concurrentieverstoringen beperkt blijven.

Uit het scorebord voor staatssteun blijkt dat meer dan 95% van de nieuwe O&O&I-maatregelen waarvoor voor het eerst uitgaven zijn gerapporteerd, werden toegekend op grond van de algemene groepsvrijstellingsverordening en sneller konden worden uitbetaald. Volgens de meest recente beschikbare gegevens zijn de totale uitgaven voor O&O&I in het kader van de algemene groepsvrijstellingsverordening van 2014 blijven stijgen tot ongeveer 5.7 miljard euro.

De IPCEI-regels ondersteunen investeringen voor O&O&I en de eerste industriële toepassing, op voorwaarde dat de projecten die deze financiering ontvangen zeer innovatief zijn en geen betrekking hebben op massaproductie of commerciële activiteiten. Ze vereisen ook een uitgebreide verspreiding en overlooptoezeggingen van nieuwe kennis in de hele EU en een gedetailleerde beoordeling van de concurrentie om eventuele onnodige verstoringen op de interne markt tot een minimum te beperken.

Dit is de eerste toepassing van de mededeling uit 2014 buiten het terrein van de infrastructuur.

Micro-elektronica is door de Commissie aangemerkt als een van de zes Key Enabling Technologies (KET), die cruciaal zijn voor de toekomstige industriële ontwikkeling. In dit verband heeft de Commissie op 23 mei 2013 de New Europese Strategie voor micro- en nano-elektronische componenten en systemen, dat tot doel heeft de uitbuiting ervan te vergroten en de groei en de werkgelegenheid te stimuleren.

De niet-vertrouwelijke versie van de beslissing zal beschikbaar worden gesteld onder de zaaknummers SA.46705 (Frankrijk), SA.46578 (Duitsland), SA.46595 (Italië) en SA.46590 (Verenigd Koninkrijk) in de Staatssteunregister op de concurrentie website, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost. Nieuwe publicaties van staatssteunbeschikkingen op het internet en in het Publicatieblad zijn gepubliceerd in het beursgenoteerde State Aid Weekly e-News

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending