Verbind je met ons

Digitale economie

Nieuw scorebord toont aan dat deelname van vrouwen aan #EUDigitalEconomy nog steeds achterblijft

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie lanceert een jaarlijks scorebord om te monitoren deelname van vrouwen aan de digitale economie, ter gelegenheid van de verjaardag van Ada Lovelace, beschouwd als 's werelds eerste computerprogrammeur. De Vrouwen in digitaal scorebord is een van de acties om de inclusie van vrouwen in digitale banen, carrières en ondernemerschap te beoordelen, geïnitieerd door Mariya Gabriel, commissaris voor Digitale Economie en Maatschappij. Het Scorebord beoordeelt de prestaties van de EU-landen op het gebied van internetgebruik en vaardigheden van internetgebruikers, evenals specialistische vaardigheden en werkgelegenheid, op basis van 13 indicatoren.

Uit de eerste editie van het scorebord blijkt dat de participatie van vrouwen op digitaal gebied op verschillende terreinen achterblijft. Slechts één op de zes ICT-specialisten (informatie- en communicatietechnologie) en slechts één op de drie afgestudeerden in STEM-wetenschappen (Science, Technology, Engineering en Mathematics) is een vrouw. Verbazingwekkend genoeg verdienen vrouwen in de ICT-sector bijna 20% minder dan mannen.

Bij deze gelegenheid zei commissaris Gabriel: “Vrouwen vormen 52% van de Europese bevolking, maar slechts ongeveer 17% van de vrouwen werkt in ICT-gerelateerde banen. We moeten het potentieel van vrouwen volledig benutten om de digitale economie een impuls te geven. Overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen en het maatschappelijk middenveld moeten beslissende maatregelen nemen om deze trend te keren. Alles bij elkaar kunnen we de talenten van vrouwen promoten en ervoor zorgen dat we ze al vroeg aanmoedigen om STEM-studierichtingen te volgen. Tegenwoordig hebben we een buitengewoon instrument, het Women in Digital European Scoreboard, dat laat zien waar landen precies de situatie van vrouwen moeten verbeteren. Het is tijd om iets te bereiken voor jonge meisjes, vrouwen, al onze burgers en bedrijven. Ons Digitale Europa zal inclusief, competitief en dynamisch zijn dankzij hun waardevolle bijdrage.”

Uit het nieuwe scorebord blijkt ook dat Finland, Zweden, Luxemburg en Denemarken de hoogste scores op de lijst noteerden Vrouwen in digitaal scorebord, terwijl Bulgarije, Roemenië, Griekenland en Italië de laagste noteerden. Bovendien is er een sterke correlatie tussen het scorebord en de Index voor digitale economie en samenleving (DESI). Over het algemeen zijn de lidstaten die toonaangevend zijn op het gebied van digitaal concurrentievermogen ook toonaangevend op het gebied van de participatie van vrouwen in de digitale sector.

Een van de belangrijkste resultaten blijkt uit het scorebord:

  • Er is sprake van een genderkloof in alle dertien indicatoren op EU-niveau, met enkele uitzonderingen op landenniveau:
    • In Finland, Estland en Bulgarije zijn vrouwen actievere internetgebruikers dan mannen, en;
    • in Letland, Slovenië, Bulgarije, Litouwen en Cyprus scoren vrouwen hoger op digitale vaardigheden dan mannen.
  • De genderkloof is het grootst op het gebied van specialistische ICT-vaardigheden en werkgelegenheid: 76 % voor ICT-specialisten en 47 % voor afgestudeerden in natuurwetenschappen, technologie, techniek en wiskunde.
  • Het verschil in digitale participatie tussen vrouwen en mannen binnen de jongere leeftijdsgroep (16 tot 24 jaar) is relatief kleiner (55% van de vrouwen vergeleken met 60% van de mannen). In bepaalde landen begint de trend zelfs te keren, waarbij vrouwen in deze categorie beter presteren dan mannen.

Volgende stappen

Het scorebord zal jaarlijks parallel met de publicatie worden gepubliceerd Index voor digitale economie en samenleving (DESI). Het scorebord zal de Commissie en de EU-landen voorzien van op feiten gebaseerde informatie die kan worden geanalyseerd en gebruikt om verbeteringsdoelstellingen te bedenken.

advertentie

Achtergrond

De Commissie'Onderzoek naar Vrouwen in het digitale tijdperk (2018) bevestigden de groeiende kloof tussen de participatie van mannen en vrouwen in de digitale sector. Hieruit blijkt dat minder vrouwen naar het hoger onderwijs in STEM-gebieden (Science, Technology, Engineering en Mathematics) gaan, en wanneer ze dat wel doen, kiezen ze vaak niet voor een carrière in de ICT-sector. Op basis van zijn bevindingen heeft commissaris Gabriel een strategie de participatie van vrouwen in de digitale economie vergroten, met de nadruk op drie gebieden: het uitdagen van genderstereotypen in de digitale economie; het bevorderen van de digitale vaardigheden en het onderwijs van meisjes en vrouwen, en het pleiten voor meer vrouwelijke ondernemers en innovators.

Meer informatie

Factsheet over EU-acties ter bevordering van vrouwen in het digitale tijdperk

Meer informatie op Vrouwen in digitaal scorebord

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending