Verbind je met ons

EU

#EuropeanCitizensInitiative – Commissie verklaart verzoek tot EU-referendum over het voortbestaan ​​of vertrek van Groot-Brittannië niet-ontvankelijk

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft besloten geen Europees burgerinitiatief te registreren met de titel 'EU-breed referendum of de Europese burgers willen dat Groot-Brittannië blijft of vertrekt!'.

De Commissie stelde vast dat niet aan de voorwaarden voor registratie van dit initiatief was voldaan, aangezien de zaak buiten de bevoegdheid van de EU valt.

Het initiatief stelt dat: “Alle Europese burgers de mogelijkheid moeten hebben om hun politieke mening te uiten, of ze nu willen dat Groot-Brittannië in de Europese Unie blijft.” De organisatoren roepen de Europese Commissie op om “deze opiniepeiling te steunen, die alle Europese burgers in alle 28 lidstaten de mogelijkheid geeft om hun wens te uiten of de Brexit wel of niet doorgaat.” Artikel 50, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) staat elke lidstaat uitdrukkelijk toe zich uit de Unie terug te trekken in overeenstemming met zijn eigen constitutionele vereisten. Hoewel de Europese Commissie het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten betreurt, respecteert zij de uitkomst van het referendum.

Achtergrond

Europese burgerinitiatieven werden geïntroduceerd met het Verdrag van Lissabon en gelanceerd als een agendabepalend instrument in de handen van burgers in april 2012, na de inwerkingtreding van de verordening betreffende het Europees burgerinitiatief, die de bepalingen van het Verdrag implementeert. In 2017 heeft de Europese Commissie, als onderdeel van de toespraak van voorzitter Juncker over de Staat van de Unie, een voorstel ingediend hervormingsvoorstellen voor het Europees Burgerinitiatief om het nog gebruiksvriendelijker te maken.

Eenmaal formeel geregistreerd, biedt een Europees Burgerinitiatief één miljoen burgers uit ten minste een kwart van de EU-lidstaten de mogelijkheid de Europese Commissie uit te nodigen een rechtshandeling voor te stellen op gebieden waar de Commissie daartoe de bevoegdheid heeft.

De voorwaarden voor ontvankelijkheid, zoals bepaald in de verordening betreffende het Europees burgerinitiatief, zijn dat de voorgestelde maatregel niet kennelijk buiten het kader valt van de bevoegdheden van de Commissie om een ​​voorstel voor een rechtshandeling in te dienen, en dat deze niet kennelijk beledigend, lichtzinnig of ergerlijk is en dat het niet duidelijk in strijd is met de waarden van de Unie.

advertentie

De afgelopen twee jaar heeft de Commissie vier ‘Brexit-gerelateerde’ initiatieven geregistreerd:

Terwijl twee ‘Brexit-gerelateerde’ initiatieven niet voldeden aan de voorwaarden voor registratie en niet-ontvankelijk werden verklaard:

Meer informatie

ECI's verzamelen momenteel handtekeningen

ECI website

EBI-verordening

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending