Verbind je met ons

Zakelijk

#SingleMarket - Europa's beste troef in een veranderende wereld

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft een nieuwe beoordeling van de situatie op de interne markt gepresenteerd en de lidstaten opgeroepen hun politieke inzet voor de interne markt te hernieuwen.

De afgelopen 25 jaar heeft de interne markt Europa tot een van de aantrekkelijkste plekken gemaakt om te wonen en zaken te doen. De vier ondeelbare vrijheden – het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal – hebben bijgedragen aan het verbeteren van de welvaart van onze burgers en het versterken van het concurrentievermogen van de EU. Om het volledige potentieel in het digitale tijdperk te benutten en duurzame groei van onze economie te waarborgen, moet de eengemaakte markt naar behoren functioneren en voortdurend evolueren in een snel veranderende wereld. Tegenwoordig vereist een diepere integratie echter meer politieke moed en inzet dan 25 jaar geleden en grotere inspanningen om de kloof tussen retoriek en uitvoering te dichten.

Jyrki Katainen, vicevoorzitter voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen: "Zes maanden voor de Europese verkiezingen is het de moeite waard om de Europeanen eraan te herinneren hoe de eengemaakte markt ons dagelijks leven verbetert en een unieke springplank biedt voor onze bedrijven om te innoveren en hun activiteiten over de grenzen heen uit te breiden. Laten we, voor degenen die geneigd zijn nieuwe barrières op te werpen, het grotere plaatje bekijken: in een wereld waar het multilateralisme wordt uitgedaagd en waar de concurrenten van Europa sneller groeien, zowel in termen van bbp als bevolking, is de eengemaakte markt een unieke troef om de positie, waarden en invloed van ons continent in de wereld te behouden en te versterken."

Commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf Elżbieta Bieńkowska voegde hieraan toe: "De eengemaakte markt betekent vrijheid, kansen en welvaart. Maar om mensen, diensten, producten en kapitaal vrij te laten circuleren - fysiek of online - moeten we iedereen in de EU volgens de gezamenlijk overeengekomen regels houden. We hebben effectieve en consistente handhaving nodig. En net zoals we ons verzetten tegen protectionisme buiten de EU, moeten we ons verzetten tegen versnippering binnen de EU. We moeten onze eengemaakte markt voortdurend handhaven om onze beste troef voor toekomstige generaties te behouden."

De Commissie wijst op drie hoofdgebieden waarop verdere inspanningen nodig zijn om de eengemaakte markt te verdiepen en te versterken:

  • Accepteer snel voorstellen die op tafel liggen: De Commissie heeft 67 voorstellen ingediend die rechtstreeks relevant zijn voor de goede werking van de interne markt, waarvan er nog 44 moeten worden goedgekeurd. De Commissie roept het Europees Parlement en de Raad op om de belangrijkste voorstellen die op tafel liggen voor het einde van deze zittingsperiode goed te keuren. Dit omvat relevante voorstellen om digitalisering en nieuwe technologieën te integreren in de kern van de eengemaakte markt, om te zorgen voor veiligere en duurzamere energie in Europa, en om de kapitaalmarktenunie op te bouwen (zie factsheet Overzicht initiatieven).
  • Zorg ervoor dat de regels in de praktijk werken: Burgers en bedrijven kunnen alleen profiteren van de vele voordelen van de interne markt (zie factsheet over de eengemaakte markt) als de regels die gezamenlijk zijn overeengekomen in de praktijk werken. De Commissie roept de lidstaten op waakzaam te zijn bij de tenuitvoerlegging, toepassing en handhaving van de EU-regels en geen nieuwe belemmeringen op te werpen. Van haar kant zal de Commissie ervoor blijven zorgen dat de EU-regels over de hele linie worden nageleefd auto-emissies naar e-commerce, van social media aan de dienstensector, en nog veel meer.
  • Doorgaan met het aanpassen van de eengemaakte markt: Geconfronteerd met een geleidelijk vertragende groei op mondiaal niveau en een veranderende geopolitieke context, moet de EU leiderschap en politieke moed tonen om de eengemaakte markt naar een nieuw niveau te tillen. Er is een aanzienlijk potentieel voor verdere economische integratie op het gebied van diensten, producten, belastingen en netwerkindustrieën. Het zal de Unie nog aantrekkelijker maken voor internationale handelspartners en haar een extra hefboomeffect geven op het internationale toneel.

Met deze mededeling geeft de Commissie een eerste antwoord op een uitnodiging van de Europese Raad in maart om een ​​stand van zaken van de eengemaakte markt te presenteren en een beoordeling te maken van de resterende belemmeringen en kansen voor een volledig functionerende eengemaakte markt. Hij verzoekt de Europese Raad tevens om op leidersniveau een diepgaande bespreking te wijden aan de eengemaakte markt in al zijn dimensies om gemeenschappelijke actieprioriteiten en passende mechanismen vast te stellen om de broodnodige nieuwe politieke inzet voor de eengemaakte markt te koppelen aan concrete resultaten op alle bestuursniveaus.

De Commissie presenteert vandaag ook een Actieplan normalisatie, waarin vier kernacties worden gepresenteerd om de efficiëntie, transparantie en rechtszekerheid van het systeem te vergroten.

advertentie

Het wegnemen van knelpunten om investeringen in de interne markt te stimuleren, is ook een van de belangrijkste doelstellingen van het Investeringsplan van de Commissie, ook wel bekend als het Junckerplan. Daarom gaat de mededeling van vandaag over de interne markt hand in hand met de mededeling waarin de balans wordt opgemaakt van wat er is bereikt in het kader van het plan-Juncker, die ook vandaag is gepubliceerd.

Achtergrond

Dankzij de interne markt kunnen Europeanen vrij reizen, studeren, werken, leven en verliefd worden over de grenzen heen. Ze hebben een grote keuze aan producten – of ze nu thuis of in het buitenland kopen – en profiteren van betere prijzen en hoge normen voor milieu-, sociale en consumentenbescherming. Europese bedrijven – klein en groot – kunnen hun klantenbestand uitbreiden en gemakkelijker producten en diensten uitwisselen in de hele EU. Simpel gezegd, de interne markt is Europa's beste troef om groei te genereren en het concurrentievermogen van Europese bedrijven op geglobaliseerde markten te bevorderen.

Met de Single Market Strategy Capital Markets Union en Strategie voor de digitale eengemaakte marktheeft de Commissie de afgelopen vier jaar een ambitieuze en evenwichtige reeks maatregelen voorgesteld om de eengemaakte markt verder te verdiepen en eerlijker te maken. Verschillende voorstellen zijn al aangenomen, maar het Europees Parlement en de Raad moeten het nog eens worden over 44 van de 67 voorstellen in deze strategieën. De Commissie heeft ook belangrijke en toekomstgerichte voorstellen gedaan om een Banking Union in Europa en het versterken van de circulaire economie, het energie-, vervoers- en klimaatbeleid die de eengemaakte markt zullen verdiepen en duurzame ontwikkeling zullen bevorderen. Om ervoor te zorgen dat de interne markt eerlijk blijft, heeft de Commissie waarborgen voorgesteld op het gebied van werkgelegenheid, belastingen, vennootschapsrecht en consumentenbescherming.

Voor de volgende EU-meerjarenbegroting 2021-2027 heeft de Commissie voorgesteld nieuw, specifiek programma voor de eengemaakte markt van 4 miljard euro, om consumenten mondiger te maken en te beschermen en de vele kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) in Europa in staat te stellen ten volle te profiteren van een goed functionerende eengemaakte markt.

Meer informatie

Factsheet Eengemaakte markt: de beste troef van Europa in een veranderende wereld

Factsheet Overzicht van initiatieven voor de interne markt

Mededeling Eengemaakte markt: de beste troef van Europa in een veranderende wereld

Persbericht over normalisatie

Factsheet digitale eengemaakte markt

Gezamenlijke verklaring ter gelegenheid van de 25th verjaardag van de Europese interne markt

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending