Verbind je met ons

Zakelijk

#JunckerPlan aan het werk: investeringen weer op de rails krijgen in Europa

DELEN:

gepubliceerd

on

In een mededeling heeft de Commissie onthuld hoe het Investeringsplan voor Europa – het plan-Juncker – heeft geholpen om de investeringen in Europa weer op een duurzaam niveau te brengen, vier jaar na de lancering ervan.

Het Investeringsplan heeft zijn oorspronkelijke doelstelling en verwachtingen overtroffen en heeft nu 360 miljard euro aan investeringen gemobiliseerd, waarvan tweederde uit particuliere middelen komt. Dankzij de steun van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) zullen 850,000 kleine en middelgrote bedrijven profiteren van verbeterde toegang tot financiering. Uit schattingen blijkt dat het EFSI al meer dan 750,000 banen heeft ondersteund, terwijl tegen 1.4 2020 miljoen banen zullen worden gecreëerd, wat een positief effect zal hebben in miljoenen Europese huishoudens.

Het plan-Juncker heeft het bbp van de EU al met 0.6% verhoogd, een cijfer dat tegen 1.3 naar verwachting 2020% zal bedragen. Alle lidstaten profiteren, especially those who were hit the hardest by the crisis. The EFSI’s successful model is becoming the new benchmark for EU-supported investments, both within and outside the EU, with the new InvestEU fonds en de Instrument voor nabuurschap, ontwikkeling en internationale samenwerking voorgesteld door de Commissie voor de volgende langetermijnbegroting van de EU.

Jobs, Growth, Investment and Competitiveness Commission Vice President Jyrki Katainen said: “The Investment Plan has been a game-changer. After four years, this new and unique approach to mobilizing private investment for the public good has brought €360 billion in fresh financing to the economy. We have also helped innovative projects get off the ground, and we have improved the investment environment in Europe. In the EU’s next long-term budget, we want to keep the momentum going, and ensure that the Investment Plan’s successful model becomes the new European standard for investment support.”

Het onbetwistbare succes van het plan-Juncker ligt namelijk niet alleen in zijn investeringsdimensie, maar ook in zijn twee andere dimensies. De ondersteuning op maat die aan honderden projectontwikkelaars werd geboden in het kader van de Europese investeringsadvieshub, die al 860 verzoeken heeft behandeld, en het Europees investeringsprojectenportaal, die een gemakkelijk toegankelijke pijplijn van volwassen projecten voor potentiële investeerders biedt, zijn twee belangrijke innovaties in deze context.

Zowel op nationaal als op Europees niveau zijn er inspanningen geleverd om investeringsbelemmeringen weg te nemen en van Europa een nog aantrekkelijkere plek te maken voor bedrijven om zich te vestigen en te gedijen. In overeenstemming met de doelstelling van het Investeringsplan en om het investeringsklimaat in Europa verder te verbeteren, zal de Communicatie wijst op de noodzaak van de volgende volgehouden en gecoördineerde inspanningen:

  • Regelgevende knelpunten wegnemen: De Commissie heeft ernaar gestreefd grensoverschrijdende uitwisselingen te vergemakkelijken, meer voorspelbaarheid van de regelgeving te bieden en ongekende investeringsmogelijkheden te openen in het kader van de Single Market Strategy Digitale interne markt Capital Markets Union en Energy Union. Terwijl we vandaag de balans opmaken van de resterende belemmeringen en kansen in het kader van de eengemaakte markt in een apart Communicatieroept de Commissie het Europees Parlement en de Raad ook op om snel door te gaan met de goedkeuring van de hervormingen die zijn geïdentificeerd in het kader van deze vier EU-brede strategieën, zoals de resterende bouwstenen van de kapitaalmarktenunie.
  • Bedrijfsvriendelijke structurele hervormingen doorvoeren: Under the European Semester, the Juncker Commission introduced a new approach based on a ‘virtuous triangle’ of structural reforms, investment and fiscal responsibility. This approach has delivered, with progress witnessed in all Member States, especially with regard to administration and business conditions. But a stronger push for the implementation of structural reforms is required in some countries, for example in the area of effective justice systems.

Zowel de 2019 Annual Growth Survey (AGS) gepubliceerd in het kader van de Herfstpakket van het Europees semester en Eurobarometer enquête ondersteunt het idee dat er meer inspanningen nodig zijn om belemmeringen voor investeringen in Europa weg te nemen. De AGS onderstreept hoe belangrijk het is om te profiteren van aanhoudende economische groei om nationale hervormingen door te voeren voor productiviteitsgroei, inclusiviteit en institutionele kwaliteit en om investeringskloven aan te pakken. Uit de Eurobarometer blijkt dat slechts enkele van de ondervraagde bedrijven in staat waren om (een deel van) hun gewenste investeringen te doen, wat wijst op resterende regelgevingsbelemmeringen zoals administratieve lasten.

advertentie

De Commission’s proposal for the next long-term EU budget heeft juist tot doel de positie van de EU in de wereldeconomie als aantrekkelijke investeringsbestemming te versterken. De nieuwe InvestEU fund will build on the EFSI’s success and will aim to unlock an additional €650 billion of investments, while the Ondersteuningsprogramma voor hervormingen zal de lidstaten technische en financiële steun verlenen om hervormingen door te voeren. De Commissie roept het Europees Parlement en de Raad op om vorderingen te maken met de volgende langetermijnbegroting van de EU en haar sectorale voorstellen.

Achtergrond

De Investment Plan voor Europa, of Junckerplan, werd gelanceerd in november 2014 om de neerwaartse trend van lage investeringsniveaus te keren en Europa op weg te helpen naar economisch herstel. Met zijn innovatieve benadering van investeringen, het gebruik van beperkte bedragen aan openbare middelen met een EU-begrotingsgarantie voor de Europese Investeringsbankgroep, zijn en worden aanzienlijke particuliere en publieke middelen gemobiliseerd voor investeringen in strategische sectoren van de EU-economie, zoals zoals infrastructuur en huisvesting, onderzoek en ontwikkeling, nieuwe technologieën en productiemethoden, onderwijs en vaardigheden en de overgang naar een koolstofarme economie.

In juli 2018, overtrof het Junckerplan zijn oorspronkelijke investeringsdoelstelling van € 315 miljard. Er zijn nu 993 operaties goedgekeurd in het kader van het EFSI, die naar verwachting € 360 miljard aan investeringen zullen genereren in de 28 EU-lidstaten, met een doelstelling van € 500 miljard tegen 2020.

Meer informatie

Factsheet: het Junckerplan aan het werk

Het Junckerplan: belangrijkste resultaten per land en sector – november 2018

Persbericht: Commissie neemt maatregelen om normalisatie in de interne markt te verbeteren

Volg Vice President Katainen op Twitter: @jyrkikatainen

Volg InvestEU op Twitter: #InvestEU      

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending