Verbind je met ons

EU

Long-term #EUBudget – MEPs lay down funding priorities for post-2020 budget

DELEN:

gepubliceerd

on

Tijdens een stemming tijdens de plenaire vergadering bevestigden de EP-leden hun standpunt over de volgende EU-meerjarenbegroting, inclusief een precieze uitsplitsing van de bedragen voor elk EU-programma.

Het Parlement onderstreept zijn "eenheid en paraatheid" voor de komende onderhandelingen over het meerjarig financieel kader (MFK 2021-2027) met EU-ministers en betreurt dat de lidstaten "geen significante vooruitgang" hebben geboekt bij het vinden van een gemeenschappelijk standpunt.
EP-leden zijn van mening dat de MFK-voorstel ingediend door de Europese Commissie is een uitgangspunt, maar het voorgestelde niveau "zal de EU niet in staat stellen haar politieke toezeggingen na te komen en te reageren op de belangrijke uitdagingen die voor ons liggen". Ze hebben dus de volgende prioriteiten bevestigd (lijst niet uitputtend):

  • Stel het budget voor het onderzoeksprogramma Horizon Europa vast op € 120 miljard in prijzen van 2018 (Commissie: € 83.5 miljard);
  • het Europees strategisch investeringsplan (“Juncker Plan”) versterken;
  • de financiering voor vervoersinfrastructuur en het mkb verhogen;
  • handhaving van de financiering van het reeds lang bestaande cohesie- en landbouwbeleid;
  • verdubbeling van de middelen voor de aanpak van jeugdwerkloosheid, verdrievoudiging van de middelen voor Erasmus+, en;
  • de bijdrage van de EU aan de klimaatdoelstellingen vast te stellen op minimaal 25 % van de MFK-uitgaven en 30 % zo spoedig mogelijk, uiterlijk in 2027.

Een nieuw en eenvoudiger systeem van inkomsten

Wat betreft de hervorming van de inkomstenbronnen van de EU ("eigen middelen"), benadrukken de EP-leden dat het huidige systeem "uiterst complex, oneerlijk en ondoorzichtig is en totaal onbegrijpelijk voor de burgers van de EU".

Een nieuw, eenvoudiger systeem moet de op het bruto nationaal inkomen gebaseerde directe bijdragen van de lidstaten substantieel verlagen en een adequate financiering van de EU-uitgaven in het kader van het nieuwe MFK garanderen. Het Parlement keurt ook de afschaffing van alle kortingen en andere correctiemechanismen goed.

Europarlementariërs eisen de invoering van nieuwe eigen middelen, bijvoorbeeld op basis van een nieuwe regeling voor de vennootschapsbelasting (inclusief belasting van grote bedrijven in de digitale sector), op inkomsten uit het emissiehandelssysteem en op een plasticbelasting.

Zij benadrukken dat ontvangsten en uitgaven als één pakket moeten worden behandeld; daarom moeten alle elementen van het MFK/eigen middelenpakket, en met name de MFK-cijfers, op de onderhandelingstafel blijven totdat er een definitief akkoord is bereikt.

advertentie

Het tussentijdse verslag over het MFK 2021-2027 – Standpunt van het Parlement met het oog op een akkoord – door corapporteurs Jan Olbrycht (EVP, PL), Isabelle Thomas (S&D, FR), Gérard Deprez (ALDE, BE) en Janusz Lewandowski (EVP, PL) is aangenomen met 429 stemmen voor, 207 tegen en 40 onthoudingen.

Volgende stappen

Aangezien de resolutie over het MFK aangenomen in maart 2018, het Parlement is klaar om te onderhandelen en de besprekingen kunnen beginnen zodra de Raad overeenstemming heeft bereikt over een gemeenschappelijk standpunt. Voor de goedkeuring van een nieuwe MFK-verordening is de goedkeuring van het Parlement vereist.

EP-leden verwachten “dat er vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2019 een goed akkoord wordt bereikt, om de ernstige tegenslagen voor de lancering van de nieuwe programma's als gevolg van de late goedkeuring van het financieel kader, zoals in het verleden het geval was."

Achtergrond

Around 94% of the EU budget goes to citizens, regions, cities, farmers and businesses. The EU’s administrative expenses account for approximately 6% of the total.

Meer informatie 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending