Verbind je met ons

EU

Lokale en regionale leiders steunen de oproep van het Europees Parlement om #EUBudget voor alle burgers te verhogen

DELEN:

gepubliceerd

on

 
Lokale en regionale leiders hebben de goedkeuring van het standpunt van het Europees Parlement over de langetermijnbegroting van de EU voor de periode 2021-2027 verwelkomd. Het verhogen van de middelen tot 1.3% van het bruto nationaal inkomen (BNI) van de EU-27, het behoud van een sterk cohesie- en landbouwbeleid, en het identificeren van nieuwe middelen om EU-investeringen voor burgers te financieren, zijn topprioriteiten van beide instellingen. Het huidige standpunt van het Parlement vormt een solide basis voor de komende onderhandelingen met de Raad en de lidstaten, wier unanieme overeenstemming vereist is voor de goedkeuring van de begroting.
“De stemming van het Europees Parlement vandaag is goed nieuws voor regio’s, steden en voor alle burgers. Het is van het allergrootste belang dat het Parlement alles in het werk stelt om de EU te voorzien van adequate middelen om de uitdagingen van het komende decennium aan te pakken”, aldus de voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR), Karl-Heinz Lambertz, en benadrukte dat: “Europese steden en regio’s dringen er bij alle EU-instellingen op aan om zij aan zij te werken en de burgers op de eerste plaats te zetten en te zorgen voor een tijdig akkoord over de volgende EU-begroting, zodat er continuïteit en samenhang van de EU-investeringen op de lange termijn is.”

Na de presentatie van de Europese Commissie voorstellen over de volgende langetermijnbegroting van de EU – het meerjarig financieel kader – hebben de rapporteurs en vertegenwoordigers van het CvdR hun samenwerking met de rapporteurs van het Parlement geïntensiveerd om ervoor te zorgen dat bij de belangrijkste beslissingen over de toekomst van de EU rekening wordt gehouden met de stem van de lokale gemeenschappen in Europa.

Het Comité wordt gemobiliseerd om de voorgestelde bezuinigingen op cruciale beleidsterreinen zoals cohesie en plattelandsontwikkeling te voorkomen. Tegelijkertijd werken lokale leiders aan het vergroten van de impact van de EU op gebieden als innovatie, de strijd tegen klimaatverandering, de energietransitie en de integratie van migranten, door de betrokkenheid van lokale actoren te vergroten en lokale initiatieven te ondersteunen.

Die van de commissie MFK-advies Rapporteur Nikola Dobroslavić (HR/EVP), voorzitter van de regio Dubrovnik-Neretva, zei: “Wij zijn zeer blij met de stemming in het Parlement over de langetermijnbegroting van de EU. Alle betrokken instellingen, vooral het Europees Parlement en de Raad, moeten nu hun krachten bundelen en een echte dialoog ontwikkelen, zodat de onderhandelingen over de tijdige lancering van de nieuwe programma’s in 2019 kunnen worden afgerond. Lokale en regionale overheden, boeren, bedrijven, studenten en wetenschappers hebben behoefte aan duidelijkheid. We moeten ook het subsidiariteitsbeginsel respecteren, om besluiten zo dicht mogelijk bij de burgers te houden. De EU-begroting kan alleen succesvol zijn als deze gebaseerd is op eigenaarschap en partnerschap.”

Meer informatie

Stemt het Europees Parlement over het MFK 2021-2027

Voorstellen voor EU-regio's en steden over het MFK 2021-2027

advertentie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending