Verbind je met ons

EU

#EIB keurt nieuw #Complaints Mechanisme goed

DELEN:

gepubliceerd

on

Op 13 november heeft het bestuur van de Europese Investeringsbank (EIB) een herzien klachtenmechanismebeleid goedgekeurd. Dit is bedoeld om de afhandeling van klachten verder te verbeteren, de toegankelijkheid van het onafhankelijke Klachtenmechanisme te versterken en te zorgen voor een tijdige reactie. 

Na de goedkeuring van het herziene beleid zal de EIB ook een nieuwe procedure in het leven roepen om klachten over projectaanbestedingen los van andere kwesties te behandelen.

“De Europese Investeringsbank ondersteunt transformationele investeringen over de hele wereld en zet zich in voor een verantwoorde omgang met alle belanghebbenden. Het robuuste verantwoordingskader van de Europese Bank waarborgt het recht van elke stakeholder die vindt dat we onze beloften niet zijn nagekomen, om gehoord te worden en te klagen. Een uitgebreide openbare raadpleging heeft ertoe bijgedragen dat ons klachtenmechanismebeleid gebruiksvriendelijker en toegankelijker is geworden. Het bestuur heeft vandaag het herziene klachtenmechanismebeleid goedgekeurd. De komende maanden zal de Europese Investeringsbank het bewustzijn over het verbeterde klachtenproces vergroten door middel van gerichte hulpverlening”, aldus Werner Hoyer, president van de Europese Investeringsbank.

Lessen getrokken uit klachtenprocedures die sinds 2010 gelden 

Bij het ontwikkelen van het herziene klachtenmechanismebeleid heeft de EIB rekening gehouden met schriftelijke bijdragen van dertig belanghebbenden en de Europese Ombudsman. Dit was de tiende openbare raadpleging die de EIB heeft uitgevoerd, met als doel lessen te trekken uit de klachtenprocedures die sinds 30 van kracht zijn.

Nieuwe aparte klachtenprocedure voor projectinkoop 

advertentie

Als weerspiegeling van het fundamentele verschil op het gebied van aanbestedingen heeft de EIB een nieuw speciaal klachtensysteem voor projectaanbestedingen opgezet om een ​​effectievere en onafhankelijkere behandeling van gerelateerde klachten te garanderen.

Nieuw klachtenmechanisme gebaseerd op vermoeden van openbaarmaking 

Het publicatieregime voor klachten zal worden gewijzigd van een vermoeden van vertrouwelijkheid naar een vermoeden van openbaarmaking, in overeenstemming met het transparantiebeleid van de EIB. In specifieke situaties zal de vertrouwelijkheid van klachten worden gehandhaafd, bijvoorbeeld om mogelijke represailles te voorkomen of wanneer de klager daarom vraagt. Het klachtenmechanisme geeft externe belanghebbenden een stem en biedt het publiek een instrument waarmee geschillen in door de EIB-groep gefinancierde projecten preventief kunnen worden opgelost.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending