Verbind je met ons

Misdrijf

Commissie verzoekt #Malta #MoneyLaundering waakhond om het toezicht op banken te intensiveren

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft een advies aangenomen waarin wordt geëist dat de Maltese toezichthouder voor witwassen van geld (Financial Intelligence Analysis Unit) aanvullende maatregelen blijft nemen om volledig te voldoen aan zijn verplichtingen krachtens de vierde antiwitwasrichtlijn.

Following the Commission’s request, the European Banking Authority (EBA) investigated and concluded that Malta’s Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) was breaching Union law and issued a Recommendation on 11 July 2018. It considered that Malta failed to correctly supervise financial institutions and ensure their compliance with anti-money laundering rules.

Voortbouwend op de aanbeveling van de Europese Bankautoriteit en de maatregelen die Malta heeft genomen om de vastgestelde tekortkomingen in de tussentijd te verhelpen, heeft de Europese Commissie een formeel advies uitgebracht op basis van de EBA-verordening. Het advies vereist dat de Maltese toezichthouder op de bestrijding van witwassen (Financial Intelligence Analysis Unit) aanvullende maatregelen neemt om volledig te voldoen aan zijn verplichting uit hoofde van de vierde antiwitwasrichtlijn om effectief toezicht te houden op financiële instellingen op zijn grondgebied, onder meer door middel van een effectief sanctieregime .

First Vice President Frans Timmermans said: “To protect the security of Europeans and ensure a safe, reliable financial system, every authority in every member state must uphold EU money-laundering rules in full. We remain vigilant and ready to act so that any breach is swiftly remedied and that better supervisory practice ensures it does not happen again.”

Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Commission Vice President Valdis Dombrovskis said: “We need to ensure that money laundering and terrorist financing risks in the financial sector are properly assessed and mitigated by our supervisory authorities. The European Banking Authority contributes to a harmonized application of anti-money laundering supervisory rules. Our September proposal will equip the EBA with the additional instruments and resources needed to ensure effective co-operation and convergence of supervisory standards. I count on the European Parliament and Council’s co-operation to turn this proposal into legislation rapidly.”

Justice, Gender Equality and Consumers Commmissioner Vera Jourová added: “Europe has the strongest anti-money laundering rules in the world. But they need to be enforced with the same high standards across the EU to avoid creating any weak link. Malta and other countries must have well equipped authorities and fully implemented rules in place. The Commission will use all its powers, including infringement procedures, to close any loopholes in the fight against money laundering.”

More concretely, the European Commission calls upon Malta’s Financial Intelligence Analysis Unit to take a number of measures, which include:

advertentie
  •          Verbetering van de methodologie voor het beoordelen van de risico's van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
  •          de monitoring- en toezichtstrategie verbeteren door de middelen af ​​te stemmen op het risico van witwassen van geld door bepaalde instellingen;
  •          ervoor zorgen dat de autoriteit in staat is te reageren op een geschikt moment wanneer een zwakte wordt vastgesteld, onder meer door herziening van haar sanctieprocedures;
  •          ervoor zorgen dat zijn besluitvorming naar behoren wordt gemotiveerd en gedocumenteerd, en
  •         het aannemen van systematische en gedetailleerde registratieprocessen voor offsite inspecties.

Verbetering van de uitvoering van de EU-voorschriften ter bestrijding van het witwassen van geld in de EU

De bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering is een prioriteit voor de Commissie-Juncker. De Commissie gebruikt alle beschikbare instrumenten om ervoor te zorgen dat de hoge Europese normen in de hele EU in de praktijk worden toegepast.

In dit geval heeft de Commissie voor de eerste keer haar bevoegdheid gebruikt om de Europese Bankautoriteit te verzoeken mogelijke inbreuken op het Unierecht door een autoriteit van een lidstaat te onderzoeken. De Commissie heeft sindsdien ook de Europese Bankautoriteit verzocht een onderzoek in te stellen naar de bevoegde autoriteiten in Letland, Denemarken en Estland, waar recente gevallen zorgen hebben geuit over de effectieve handhaving van de antiwitwaswetgeving door de nationale autoriteiten. De Europese Bankautoriteit speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van de convergentie van toezichtpraktijken om te zorgen voor een geharmoniseerde toepassing van regels ter bestrijding van het witwassen van geld.

Om de resterende leemten in het huidige wettelijke kader op Europees niveau aan te pakken, heeft de Commissie op 12, september 2018, een mededeling en een voorstel to further strengthen the EBA’s mandate to better address money laundering risks and to improve the cooperation and sharing of information between the supervisory authorities. This proposal needs to be adopted by the co-legislators as a priority.

De goedkeuring van de vierde en vijfde Anti-witwasrichtlijnen hebben het EU-regelgevingskader aanzienlijk versterkt, inclusief regels voor samenwerking tussen anti-witwaspraktijken en prudentiële toezichthouders. De Commissie volgt de correcte uitvoering van de 4th-richtlijn ter bestrijding van het witwassen van geld op de voet, eventueel via inbreukprocedures. De Commissie heeft tot dusverre inbreukprocedures voor niet-communicatie van omzettingsmaatregelen op de 4th Anti-witwasrichtlijn tegen 21 lidstaten: drie bevinden zich momenteel in de fase van verwijzingen naar de rechtbank (Roemenië, Ierland en Luxemburg), één in de wacht (Griekenland), negen in de fase van met redenen omklede adviezen en acht in de fase van brieven van formele kennisgeving.

Volgende stappen

Malta’s Financial Intelligence Analysis Unit has ten working days upon receipt of the opinion to inform the Commission and the European Banking Authority of the measures it intends to take to comply with their obligations. This process under the EBA Regulation is separate from and without prejudice to the Commission’s prerogative of launching an infringement procedure against Malta.

Achtergrond

De EBA-verordening (article 17 (4)) gives the European Commission the power to issue a formal opinion requiring the national authority, in charge of implementing anti-money laundering rules in the financial sector, to take action to fully comply with Union law, where it has failed to do so. The Commission’s formal opinion takes into account the EBA’s recommendation.

In het kader van deze procedure had de Commissie in oktober 2017 een brief aan de Europese Bankautoriteit gestuurd, waarin zij haar vroeg ervoor te zorgen dat de instellingen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op het in Malta ingestelde kader voor het witwassen van geld, voldeden aan de vereisten van de EU-wetgeving inzake witwassen van geld . De Europese Bankautoriteit heeft een voorlopig onderzoek uitgevoerd, inclusief een bezoek ter plaatse bij de relevante Maltese instellingen. Op 11 juli 2018 heeft de EBA besloten dat de Maltese autoriteit (FIAU) inderdaad in strijd was met het Unierecht en een formele aanbeveling aan de autoriteit had aangenomen. Het is de eerste keer dat de EBA een schending van de aanbeveling van de EU-wetgeving op het gebied van het witwassen van geld heeft uitgesproken.

Meer informatie 

Advies van de Commissie gericht aan de eenheid Financial Intelligence Analysis van Malta

Anti-witwassen van geld en financiering van terrorismefinanciering

EBA-aanbeveling

inbreuken tegen lidstaten over de implementatie van de 4th Anti-witwasrichtlijn

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending