Verbind je met ons

Conferentie van de perifere en maritieme regio's van Europa (CPMR)

De Commissie stelt de vangstmogelijkheden in de Atlantische Oceaan en de Noordzee voor 2019

DELEN:

gepubliceerd

on

Today (7 November) the Commission presents its proposal ahead of the December Fisheries Council where member states should agree next year’s fishing quotas.

De Europese Commissie stelt voor 89 bestanden vangstmogelijkheden in de Atlantische Oceaan en de Noordzee voor: voor 62 bestanden wordt het vangstquotum verhoogd of gelijk gebleven, voor 22 bestanden wordt het verlaagd en voor vijf stelt de Commissie nieuwe bijvangstquota op een laag niveau voor om de visserijdruk te verminderen. De vangstmogelijkheden, of Total Allowable Catches (TAC's), zijn quota die zijn vastgesteld voor de meeste commerciële visbestanden en die de bestanden gezond houden, terwijl de visserijsector kan profiteren van het vissen op de grootste hoeveelheid vis. Naarmate de omvang van enkele belangrijke visbestanden toeneemt – met name langoustines in het Skagerrak/Kattegat, noordelijke heek en zuidelijke horsmakreel – neemt ook de winstgevendheid van de visserijsector toe, met een geschatte winst van € 1.4 miljard in 2018.

Environment, Maritime Affairs and Fisheries  Commissioner Karmenu Vella said: “Next year will be a milestone year for European fisheries. Our collective duty is to ensure a good transition to the full landing obligation as of 1st January 2019 while continuing our progress to achieve sustainable fishing by 2020. With this proposal, the Commission puts forward concrete solutions to advance on both fronts.”

Om een ​​einde te maken aan de verspillende praktijk van het teruggooien van vis, heeft de aanlandingsplicht will apply fully to all EU fishing fleets. This means that all catches of regulated commercial species taken on-board (including by-catch) are to be landed and counted against each member states’ respective quotas. In today’s proposal the Commission has already deducted the amounts corresponding to the agreed exemptions to the landing obligation from the advised catches.

Substantial progress can be observed in the EU with regards to sustainable fishing: 53 stocks are now fishedat Maximum Sustainable Yield (MSY) levels compared to only 5 in 2009 and 44 in 2017. This means that the fishing pressure on the stock is limited to a level that will allow a healthy future for the fish stock’s biomass, while taking into account socioeconomic factors. The Commission is working with Member States to support the fishermen in reaching the objective of having all stocks fished at sustainable levels by 2020, as set by the Gemeenschappelijk Visserijbeleid.

Today’s proposal will be submitted for discussion and decision by the member states at the December Fisheries Council on 17-18 December in Brussels, to be applied as of 1 January 2019.

Details van het voorstel

advertentie

De Commissie baseert haar voorstel op wetenschappelijk advies van de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee (ICES), met het oog op een duurzaam beheer van de visbestanden en tegelijkertijd een winstgevend bestaan ​​voor de vissers.

Het voorstel heeft betrekking op bestanden die door de EU alleen worden beheerd, maar ook op bestanden die in samenwerking met derde landen, zoals Noorwegen, of via andere landen worden beheerd Regionale organisaties voor visserijbeheer (RFMO's). Voor veel van de betrokken bestanden zijn de internationale onderhandelingen nog gaande en voor sommige andere bestanden is wetenschappelijk advies nodig. Hiervoor zullen de cijfers in een later stadium worden opgenomen.

  • Voorgestelde verhogingen: Voor 27 bestanden, zoals langoustines en schol in het Skagerrak/Kattegat, het noordelijke heekbestand, de westelijke en zuidelijke horsmakreel, kabeljauw, tong en schol in de Ierse Zee, en tong en schartong in de Golf van Biskaje, heeft de Commissie stelt voor om de totaal toegestane vangst te verhogen.
  • Voorgestelde bestanden die op het niveau van 2018 moeten worden bevist: 35 bestanden worden op hetzelfde niveau gehouden als vorig jaar.
  • Voorgestelde verlagingen: Er worden verlagingen voorgesteld voor 22 bestanden, waarvan er 12 een afname van minder dan 20% kennen. Voor 5 van de bestanden, namelijk kabeljauw in het westen van Schotland en kabeljauw in de Keltische Zee en de Golf van Biskaje/Iberische wateren, wordt wijting in het westen van Schotland en in de Ierse Zee, en schol in de zuidelijke Keltische Zee en het zuidwesten van Ierland, hebben wetenschappers geadviseerd om in 2019 een nulquotum (Total Allowable Catch) in te stellen. De Commissie stelt daarom voor om het targeten van deze bestanden niet langer toe te staan .
  • Voorgestelde nieuwe bijvangstniveaus: Voor vijf incidenteel gevangen bestanden wordt een bijvangstquotum op een laag niveau voorgesteld om de visserijdruk te verminderen, onder voorbehoud van een aantal voorwaarden, waaronder volledige vangstdocumentatie (zie tabel 5). Deze bestanden worden gevangen in de gemengde visserij op witvis.
  • Voor noordelijke zeebaars: de Commissie stelt een reeks maatregelen voor, uitgedrukt in vangstbeperkingen (geen TAC's), naar aanleiding van de laatste wetenschappelijke advies. Those measures would allow higher catches for hooks and lines fishery with 7 tonnes/vessel (compared to five tonnes/vessel in 2018) and a “bag limit” for recreational fisheries of one fish/day for seven months, increasing from only three months in 2018.

Meer informatie

See tables below for details on today’s proposals for the Atlantic and the North Sea.

TAC's en quota

Vragen en antwoorden on Commission’s proposal on fishing opportunities in the Atlantic and North Sea for 2019.

Wetenschappelijk advies: Bij de voorgestelde TAC's wordt terdege rekening gehouden met de wetenschappelijk advies van de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee (ICES) en het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de Visserij (STECF).

Ook belanghebbenden werden geraadpleegd, gebaseerd op de Consultatiedocument van de Commissie.

Meerjarige beheerplannen

Kaart van visgebieden

Opmerking: in de onderstaande tabellen worden uitsluitend EU-voorraden vermeld die niet met derde landen worden gedeeld. Alle TAC-waarden worden uitgedrukt in ton.

De definitieve TAC-cijfers voor 2018 weerspiegelen de totale TAC die de EU voor een bepaald bestand heeft vastgesteld, na overdrachten naar derde landen, indien van toepassing.

Tabel 1: Bestanden met voorstellen voor een grotere totale toegestane vangst (TAC)

Gemeenschappelijke naam Wetenschappelijke naam TAC-eenheid Definitieve TAC in 2018 TAC 2019 (voorstel) TAC-wijziging: 2018 – 2019 (voorstel)
zeeduivel Lophiidae 8c, 9, 10, CECAF 34.1.1 3 955 4 023 + 2%
Blauwe leng Molva-dypterygie Unie en int. wateren 5b, 6, 7 10 463 11 778 + 13%
Evervis Caproidae 6, 7, 8 20 380 21 830 + 7%
Kabeljauw Gadus morhua 7a 695 807 + 16%
Schelvis Melanogrammus aeglefinus 6b, 12 en 14 5 163 10 469 + 103%
Schelvis Melanogrammus aeglefinus 7a 3 207 3 739

 

+ 17%
Hake Merluccius merluccius 3a 3 136

 

4 286

 

+ 37%
Hake Merluccius merluccius 2a en 4 3 653 4 994 + 37%
Hake Merluccius merluccius 5b, 6, 7, 12 en 14 62 536 79 762 + 28%
Hake Merluccius merluccius 8abde 42 460

 

52 118 + 23%
Horsmakreel Trachurus 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d en 8e 5b; internationale wateren van 12 en 14 99 470

 

119 118

 

+ 20%
Horsmakreel Trachurus 8c 16 000 18 858 + 18%
Horsmakreel Trachurus 9 55 555

 

94 017

 

+ 69%
Tongschar en heks Microstomus kitt & Glyptocephalus cynoglossus Uniewateren van 2a, 4 6 391 7 874 + 23%
platvis Lepidorhombus Uniewateren van de Noordzee 2 526 2 887 + 14%
platvis Lepidorhombus 7 12 310 18 132 + 47%
platvis Lepidorhombus 8abde 1 218 1 704 + 40%
platvis Lepidorhombus 8c, 9, 10, Uniewateren van CECAF 34.1.1 1 387 1 872 + 35%
Noorse kreeft langoustine 3a 11 738 19 424 + 65%
Schol Pleuronectes platessa 3aS (Kattegat) 1 483 2 941 + 98%
Schol Pleuronectes platessa 7a 1 793 3 075 + 72%
Schol Pleuronectes platessa 7fg 511 1 608 + 215%
Zon Solea 3a 448 502 + 12%
Zon Solea 7a 40 t 414 + 935%
Zon Solea 7e 1 202 1 242 + 3%
Zon Solea 8ab 3 621 3 823 + 6%
Tarbot & Griet Psetta maxima & Scophthalmus ruit 2a en 4 7 102 8 122 + 14%

Tabel 2: Bestanden zonder veranderingen in de totaal toegestane vangst (TAC)

Gemeenschappelijke naam Wetenschappelijke naam TAC-eenheid Definitieve TAC in 2018 TAC 2019 (voorstel) TAC-wijziging: 2018 – 2019 (voorstel)
Blauwe leng Molva-dypterygie 2a, 4 53 53 0%
Blauwe leng Molva-dypterygie 3a 8 8 0%
Kabeljauw Gadus morhua 6b Rockal 74 74 0%
Grotere zilvergeur Argentina silus 1, 2 90 90 0%
Grotere zilvergeur Argentina silus 3a, 4 1 234 1 234 0%
Grotere zilvergeur Argentina silus Unie en int. wateren van 5, 6, 7 4 661 4 661 0%
Zwarte heilbot Reinhardtius hippoglossoides Uniewateren van 2a en 4; Unie- en internationale wateren van 5b en 6 2 500 2 500 0%
Haring Clupea harengus 6a (S), 7b, 7c 1 630 1 630 0%
Haring Clupea harengus Unie en int. wateren van 5b, 6b, 6a (N) 4 170 4 170 0%
Haring Clupea harengus 7ef 930 930 0%
Horsmakreel Trachurus 4b, 4c, 7d 15 179 15 179 0%
Ling Molva molva Unie en int. wateren van 1 en 2 36 36 0%
Ling Molva molva 3a 87 87 0%
Ling Molva molva Unie en int. wateren van 5 33 33 0%
Ling Molva molva Unie en int. wateren van 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 20 396

 

20 396

 

0%
Noorse kreeft langoustine 8c 2 2 0%
Doornhaai geplukt Squalus acanthias 1, 5, 6, 7, 8, 12 en 14 270 270 0%
Schol Pleuronectes platessa 5, 6, 12, 14 658 658 0%
Schol Pleuronectes platessa 7bc 74 74 0%
Schol Pleuronectes platessa 8, 9, 10 CECAF 34.1.1 395 395 0%
Pollack Pollak 5b, 6, 12, 14 397 397 0%
Pollack Pollak 7 Ierse Zee, Keltische Zee, Engels Kanaal 12 163 12 163 0%
Pollack Pollak 8abde 1 482 1 482 0%
Pollack Pollak 8c 231 231 0%
Pollack Pollak 9, 10, CECAF 34.1.1 282 282 0%
koolvis Pollachius virens 7, 8, 9, 10, CECAF 34.1.1 3 176 3 176 0%
Zon Solea 6 57 57 0%
Zon Solea 7bc 42 42 0%
Zon Solea 7hjk 382 382 0%
Zon Solea 8cde, 9, 10, CECAF 34.1.1 1072 1072 0%
Slagtand Brosme Brosme Unie en int. wateren 1, 2, 14 21 21 0%
Slagtand Brosme Brosme Kattegat 3a, Skagerrak 31 31 0%
Slagtand Brosme Brosme Uniewateren van 4 251 251 0%
Slagtand Brosme Brosme Unie en int. wateren 5, 6, 7 4 130 4 130 0%
Wijting Merlangius merlangus 8 2 540 2 540 0%

Tabel 3: Bestanden met voorstellen voor een verminderde totale toegestane vangst (TAC)

Gemeenschappelijke naam Wetenschappelijke naam TAC-eenheid Definitieve TAC in 2018 TAC 2019 (voorstel) TAC-wijziging: 2018 – 2019 (voorstel)
zeeduivel Lophiidae 7 33 516 32 999 -2%
zeeduivel Lophiidae 8abde 8 980

 

8 371 -7%
Blauwe leng Molva-dypterygie Int. wateren van 12 286 229 -20%
Kabeljauw Gadus morhua 3aS (Kattegat) 630 476 -24%
Schelvis Melanogrammus aeglefinus 7b-k, 8, 9, 10 6 910 5 937 -14%
Hake Merluccius merluccius 8c, 9 en 10, Uniewateren van CECAF 34.1.1 9 258 7 963 -14%
Haring Clupea harengus 7a Ierse Zee 7 016 6 896 -2%
Haring Clupea harengus 7ghjk Keltische Zee, Zuidwest-Ierland 10 127 4 742 -53%
Ling Molva molva Uniewateren van 4 3 843 3 738 -3%
platvis Lepidorhombus Unie en int. wateren van 5b, 6, 12, 14 5 432 5 363 -1%
Noorse kreeft langoustine 2a en 4 24 518 22 854 -7%
Noorse kreeft langoustine 9, 10 381 281 -26%
Schol Pleuronectes platessa 7de 10 360 10 116 -2%
Zon Solea 2a en 4 15 684 12 247 -22%
Zon Solea 7d 3 405 2 508 -26%
Zon Solea 7fg Bristolkanaal 920 841 -9%
Sprot Sprattus sprattus 7de 3 296 2 637 -20%
Kabeljauw Gadus morhua 6a, Unie- en internationale wateren van 5b   0 -100%
Kabeljauw Gadus morhua 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 en 10; Uniewateren van CECAF   0 -100%
Wijting Merlangius Merlangius 6; Unie- en internationale wateren van 5b; internationale wateren van 12 en 14   0 -100%
Wijting Merlangius Merlangius 7a   0 -100%
Schol

 

Pleuronectes platessa

 

7u, 7j en 7k   0 -100%

Tabel 4: Bestanden waarvoor een totale toegestane vangst (TAC) voor bijvangst wordt voorgesteld

Gemeenschappelijke naam Wetenschappelijke naam TAC-eenheid Bijvangst TAC 2019

Voorstel (T)

Kabeljauw Gadus morhua 6a, Unie- en internationale wateren van 5b 1396
Kabeljauw Gadus morhua 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 en 10; Uniewateren van CECAF pm
Wijting Merlangius Merlangius 6; Unie- en internationale wateren van 5b; internationale wateren van 12 en 14 1238
Wijting Merlangius Merlangius 7a 612
Schol

 

Pleuronectes platessa

 

7u, 7j en 7k 90

Tabel 5: Aandelen onderhevig aan uitstaand advies of lopende onderhandelingen

Gemeenschappelijke naam Wetenschappelijke naam TAC-eenheid Definitieve TAC in 2018
Ansjovis Gravure 8 33000
zeeduivel Lophiidae Uniewateren van 2a en 4 16225
zeeduivel Lophiidae 6; Unie- en internationale wateren van 5b; internationale wateren van 12 en 14 9180
Schelvis Melanogrammus aeglefinus 5b, 6a 4654
Noorse kreeft langoustine 6; Unie- en internationale wateren van 5b 12129
Noorse kreeft langoustine 7 29091
Noorse kreeft langoustine 8abde 3614
Noordelijke garnaal Pandalus borealis Uniewateren van 2a en 4 1957
Schaatsen en roggen Rajiformes Uniewateren van 2a en 4 1654
Schaatsen en roggen Rajiformes Uniewateren van 3a 47
Schaatsen en roggen Rajiformes Uniewateren van 6ab, 7a-c en 7e-k 9699
Schaatsen en roggen Rajiformes Uniewateren van 8 en 9 4326
Schaatsen en roggen Rajiformes 7d 1276
Wijting Merlangius merlangus 7b-k 22213
Golvende Ray Radja undulata 7d, 7e 180

Tabel 6: Aandelen waarvoor de Totaal toegestane vangst (TAC) wordt gedelegeerd aan een individuele lidstaat

Gemeenschappelijke naam Wetenschappelijke naam TAC-eenheid Gedelegeerd aan
Haring Clupea 6 Clyde United Kingdom
horsmakreel Trachurus Uniewateren van CECAF (Canarische Eilanden) Spanje
horsmakreel Trachurus Uniewateren van CECAF (Madeira) Portugal
horsmakreel Trachurus 10, Uniewateren van CECAF (Azoren) Portugal
Penaeus-garnalen Peneus Frans Guyana Frankrijk

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending