Verbind je met ons

EU

#EUBudget2019 – Focus op jongeren, migratie en innovatie

DELEN:

gepubliceerd

on

Europarlementsleden hebben de totale EU-begroting voor 2019 vastgesteld op € 166.34 miljard voor vastleggingen en € 149.3 miljard aan betalingen. De onderhandelingen met de Raad vinden in november plaats.

In hun begrotingsbesluit, herbevestigen EP-leden hun prioriteiten: "duurzame groei, innovatie, concurrentievermogen, veiligheid, het aanpakken van de onderliggende oorzaken van vluchtelingen en migratiestromen, het beheersen van vluchtelingen- en migratiestromen, de strijd tegen klimaatverandering en de overgang naar duurzame energie, en bijzondere aandacht voor jongeren .”

Jeugd, groei en banen

EP-leden verhoogden het Erasmus+-programma met 362 miljoen euro. Ze voegden ook 346.7 miljoen euro toe aan het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, waardoor het totaal voor 2019 op 580 miljoen euro kwam om jongeren te helpen die wanhopig op zoek waren naar een baan.

Ze verwerpen de "ongerechtvaardigde bezuinigingen van € 794 miljoen" van de Raad op het deel van de EU-begroting dat bestemd is om groei te stimuleren en banen te creëren. Dit vertegenwoordigt iets meer dan de helft van de totale voorgestelde bezuinigingen van de Raad, zeggen leden van het Europees Parlement, en merken op dat dergelijke bezuinigingen "voor programma's met de hoogste Europese toegevoegde waarde, bijvoorbeeld die voor Horizon 2020 en Connecting Europe Facility (CEF) indruisen tegen de door de Raad gestelde politieke prioriteiten ”.

Daarom besloten ze om de financiering van infrastructuurprojecten en het Horizon 2020-programma, dat onderzoeksprojecten ondersteunt, volledig te herstellen, met een toevoeging van 256.9 miljoen euro. Beide programma's waren bezuinigd als onderdeel van maatregelen om de EU-garantie voor het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) te helpen financieren. Het Parlement verhoogde Horizon 2020 verder met nog eens 65 miljoen euro en klimaatgerelateerde uitgaven in het kader van Horizon 2020, CEF en Rubriek 2programma's met nog eens € 97.3 miljoen.

Andere belangrijke toevoegingen zijn:

  • € 74.7 miljoen voor veiligheidsgerelateerde programma's en agentschappen;
  • € 50 miljoen aan EU-steun voor lidstaten die getroffen zijn door de Afrikaanse varkenspest;
  • € 28.9 miljoen voor steun aan kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's).

Vluchtelingen- en migratiecrisis, bezuinigen op fondsen voor Turkije

advertentie

EP-leden hebben bepaalde begrotingslijnen versterkt met een duidelijke link naar de diepere oorzaken van migratie in de directe en bredere buurlanden van de EU, zoals het instrument voor ontwikkelingssamenwerking (+€ 147.5 miljoen), het Europees nabuurschapsinstrument (fondsen voor de zuidelijke buurlanden en Palestina, +€ 146 miljoen) en pretoetredingssteun voor de Westelijke Balkan (+€ 56.3 miljoen). Voor acties om migratie-uitdagingen binnen de EU aan te pakken, hebben EP-leden het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) met 33 miljoen euro ondersteund.

EP-leden dringen erop aan dat de EU-begroting een aandeel heeft in de tweede tranche van de 3 miljard euro Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije (FRT) mag niet meer bedragen dan 1 miljard euro, om dezelfde verhouding tussen de EU-begroting en de bijdragen van de lidstaten te behouden als voor de eerste tranche. Als €550m waren al gebruikt van de EU-begroting voor 2018 verlaagde het Parlement het voorstel van de Commissie voor 2019 met € 1 miljard, resulterend in een bijdrage van € 450 miljoen (lidstaten willen een bijdrage van € 2 miljard uit de EU-begroting - en de Commissie begroot dienovereenkomstig € 1.45 miljard voor de FRT in 2019) .

Wat de pretoetredingssteun aan Turkije betreft, hebben de leden van het Europees Parlement besloten de door de Raad doorgevoerde bezuinigingen niet ongedaan te maken, waardoor een deel van de pretoetredingsfondsen met 66.8 miljoen euro verder is verlaagd, wat in totaal neerkomt op een vermindering van 213.5 miljoen euro onder het bedrag van de Commissie. voorstel in middelen bestemd voor Turkije, vanwege een gebrek aan respect voor de waarden van de EU.

Rapporteur Daniele Viotti (S&D, IT) said: “With this ambitious budget, we intend to tackle the great challenges for us and our continent: growth, solidarity between member states but also solidarity with the citizens, as well as the issue of migration, which is still on top of the agenda when EU governments meet, and remains a major concern for our citizens.”

“Then there is our greatest challenge; support for younger generations, which is the main focus of this budget. In particular with the Erasmus+ programme, which is not only symbolic for our Europe but must, in the years to come, develop into a project to which all young people can adhere. And there is the Youth Guarantee, because the greatest concern for all of us is youth unemployment, which is still unacceptably high in certain member states.”

Bekijk hier de video van zijn plenaire toespraak.

The resolution on Parliament’s position on the EU’s budget for 2019 was approved by 389 votes to 158, with 123 abstentions.

Volgende stappen

The plenary vote kicks off 21 days of “conciliation” talks with the Council, with the aim of reaching a deal between the two institutions in time for next year’s budget to be voted on by Parliament and signed by its President on 29 November.

Wat zijn vastleggings- en betalingskredieten?

Gezien de noodzaak om meerjarige acties te beheren (bijv. financiering van onderzoeksprojecten met een looptijd van twee tot drie jaar), maakt de EU-begroting een onderscheid tussen vastleggingskredieten (de kosten van alle juridische verplichtingen die tijdens het lopende begrotingsjaar zijn aangegaan, met mogelijk gevolgen voor de volgende jaren) en betalingskredieten (in het lopende jaar daadwerkelijk uitbetaald geld, eventueel om verplichtingen uit te voeren die in voorgaande jaren zijn aangegaan).

Meer informatie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending