Verbind je met ons

Bankieren

#SRB kondigt volgende stappen aan voor #BancoPopular om te horen van schuldeisers en aandeelhouders

DELEN:

gepubliceerd

on

Geregistreerde aandeelhouders en in aanmerking komende schuldeisers zullen vanaf 6 november 2018 worden uitgenodigd om hun schriftelijke opmerkingen in te dienen bij de GAR.

De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (SRB) legt momenteel de laatste hand aan de voorbereidingen zodat getroffen aandeelhouders en schuldeisers hun recht om te worden gehoord kunnen uitoefenen. Via dit proces kunnen de betrokkenen hun opmerkingen indienen over het voorlopige besluit van de GAR om geen compensatie toe te kennen aan de getroffen aandeelhouders en schuldeisers. Uit het voorlopige besluit van de GAR bleek dat deze betrokken partijen geen betere behandeling zouden hebben gekregen als BPE volgens de normale insolventieprocedure was geliquideerd.

Tijdens de eerste fase van het proces hebben circa 12,000 partijen, individueel of als groep vertegenwoordigd, belangstelling getoond om gebruik te maken van hun recht om te worden gehoord. In dit stadium is de GAR verheugd aan te kondigen dat de beoordeling van de subsidiabiliteit van de partijen die in de eerste fase van het proces zijn geregistreerd, bijna is voltooid.

Op 6 november opent de GAR de tweede fase van het proces, waarin in aanmerking komende geregistreerde partijen hun schriftelijke opmerkingen kunnen indienen. Deze in aanmerking komende partijen, of hun vertegenwoordiger, ontvangen op 6 november 2018 per e-mail een unieke persoonlijke link naar een speciaal online portaal. Dit portaal blijft drie weken open tot maandag 26 november 2018 om 12u CET. Na deze deadline worden geen opmerkingen meer geaccepteerd.

Alle ingediende opmerkingen zullen worden bekeken en beoordeeld om het definitieve besluit van de GAR over de toekenning van compensatie te onderbouwen. Vanwege het grote aantal betrokken partijen in het proces worden geen individuele antwoorden gegeven.

Hierover zal meer informatie over het proces worden gepubliceerd webpagina door 6 November 2018.

Achtergrond

advertentie

Op 6 juni 2017 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) vastgesteld dat Banco Popular Español SA (BPE) failliet gaat of waarschijnlijk failliet gaat. De ECB heeft de GAR daarvan in kennis gesteld.

Op 7 June 2017, de GAR nam een ​​afwikkelingsbesluit voor BPE aan, Spanje's 6th grootste bank. Na de afschrijving en/of omzetting van achtergestelde schulden in nieuwe aandelen, werden alle aandelen en het kapitaal van BPE overgedragen aan Banco Santander SA. De GAR en de Spaanse Executive Resolution Authority (FROB) besloten dat de verkoop in het algemeen belang was, aangezien het de financiële stabiliteit waarborgde en tegelijkertijd alle deposanten van BPE beschermde. De afwikkelingsregeling is op dezelfde dag in werking getreden, na goedkeuring door de Europese Commissie. De afwikkelingsregeling is uitgevoerd door FROB.

De GAR heeft op 2 februari 2018 onder andere documenten gepubliceerd: niet-vertrouwelijke versie van het afwikkelingsbesluit met betrekking tot BPE, de rapporten Waardering 1 en 2, gehecht aan het Afwikkelingsbesluit, en het Afwikkelingsplan 2016 voor Banco Popular Group.

Op 13 juni 2018 maakte de GAR bekend de finale te hebben ontvangen 'Waardebepaling 3' rapport. Op 6 augustus 2018 heeft de GAR een niet-vertrouwelijke versie van het waarderingsverslag 3 gepubliceerd samen met zijn inleidend beslissing dat het niet van plan is voormalige aandeelhouders en schuldeisers van BPE te compenseren op basis van de conclusies van het rapport. Op dezelfde datum opende de GAR de inschrijving voor de procedure om gehoord te worden. De registratiefase bleef open tot 14 september 2018 om 12.00 uur CET.

Over de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad en het Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme

De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (SRB) is de afwikkelingsautoriteit binnen de bankenunie en staat als onderdeel van het Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme (GAM) centraal. Het werkt nauw samen met met name de nationale afwikkelingsautoriteiten (NRA's) van de deelnemende lidstaten, de Europese Commissie (EC), de Europese Centrale Bank (ECB) en de nationale bevoegde autoriteiten (NCA's). Haar missie is te zorgen voor een ordelijke afwikkeling van falende banken met een minimale impact op de reële economie en de overheidsfinanciën van de deelnemende lidstaten en daarbuiten.

De SRM-regelgeving (SRMR) stelt het kader vast voor de afwikkeling van banken in EU-landen die deelnemen aan de bankenunie.

De richtlijn herstel en afwikkeling van banken (BRRD) vereist dat banken herstelplannen opstellen om financiële problemen te boven te komen. Het verleent de nationale autoriteiten ook bevoegdheden om te zorgen voor een ordelijke afwikkeling van falende banken met minimale kosten voor de belastingbetaler.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending