Verbind je met ons

EU

#Facebook - EP-leden eisen volledige controle door EU-organen om gegevensbescherming te beoordelen

DELEN:

gepubliceerd

on

EU-organen zouden Facebook volledig moeten kunnen controleren om de gegevensbescherming en veiligheid van de persoonlijke gegevens van gebruikers te beoordelen, zeiden EP-leden van Civil Liberties vorige week.

EP-leden nemen nota van de privacyverbeteringen die Facebook heeft doorgevoerd na het Cambridge Analytica-schandaal, maar herinneren eraan dat het bedrijf de beloofde volledige interne audit nog niet heeft uitgevoerd. Ze bevelen aan dat het bedrijf "substantiële wijzigingen aan zijn platform" aanbrengt om te voldoen aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

De commissie dringt er ook bij Facebook op aan om het EU-agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) en het Europees Comité voor gegevensbescherming toe te staan ​​"een volledige en onafhankelijke audit" uit te voeren en de bevindingen te presenteren aan de Europese Commissie, het parlement en de nationale parlementen.

De resolutie, aangenomen met 41 stemmen voor, 10 tegen en 1 onthouding, vat de conclusies samen die na de ontmoeting afgelopen mei tussen vooraanstaande EP-leden en met Facebook-CEO Mark Zuckerberg en de drie daaropvolgende hoorzittingen om de impact van het Facebook-datalek door Cambridge Analytica te verduidelijken. Het verwijst ook naar het laatste datalek van Facebook, op 28 september, waarbij toegangstokens voor 50 miljoen accounts werden blootgelegd.

Strijd tegen verkiezingsbemoeienis

EP-leden merken op dat de algemene verordening gegevensbescherming en de nieuwe regels voor de financiering van Europese politieke partijen al voorzien in sancties voor het overtreden van de regels voor gegevensbescherming om de uitslag van verkiezingen te beïnvloeden.

Om electorale inmenging via sociale media te voorkomen, stellen ze ook voor:

  • Toepassing van conventionele "off-line" verkiezingswaarborgen, zoals regels inzake transparantie en uitgavenbeperkingen, eerbiediging van stilteperioden en gelijke behandeling van kandidaten;
  • het gemakkelijk maken om betaalde online politieke advertenties en de organisatie erachter te herkennen;
  • het verbieden van profilering voor electorale doeleinden, inclusief het gebruik van online gedrag dat politieke voorkeuren kan onthullen;
  • sociale-mediaplatforms moeten inhoud die door bots wordt gedeeld labelen en het proces van het verwijderen van valse accounts versnellen;
  • verplichte audits na de campagne om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens worden verwijderd, en;
  • onderzoeken door lidstaten, indien nodig met steun van Eurojust, naar vermeend misbruik van de online politieke ruimte door buitenlandse troepen.

Update de concurrentieregels en verhoog algoritmische transparantie

advertentie

EP-leden roepen de Europese Commissie op om de EU-mededingingsregels aan te passen aan de digitale realiteit, het mogelijke monopolie van de sociale mediaplatforms te onderzoeken en de reclame-industrie op sociale media te controleren.

De tekst vraagt ​​ook om veel meer verantwoording en transparantie over algoritmisch verwerkte gegevens door welke actor dan ook, of deze nu privé of openbaar is.

Facebook-accounts van EU-instellingen

EP-leden vragen alle instellingen, agentschappen en organen van de EU om te verifiëren dat hun socialemediapagina's en de gebruikte analytische en marketingtools "op geen enkele manier de persoonlijke gegevens van burgers in gevaar mogen brengen". Indien nodig stellen ze voor dat ze "overwegen hun Facebook-accounts te sluiten" om de persoonlijke gegevens te beschermen van elk individu dat contact met hen opneemt.

Roep de Commissie op om het Privacy Shield op te schorten

Europarlementsleden roepen de Europese Commissie op om de Privacy Shield-overeenkomst (ontworpen om EU-burgers te beschermen van wie persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden naar de VS worden overgedragen) op te schorten, aangezien de Amerikaanse autoriteiten zich op 1 september 2018 niet aan de voorwaarden ervan hebben gehouden.

Claude Moraes (S&D, VK), voorzitter van de Commissie burgerlijke vrijheden en rapporteur: "Deze resolutie maakt duidelijk dat we verwachten dat er maatregelen worden genomen om het recht van burgers op privéleven, gegevensbescherming en vrijheid van meningsuiting te beschermen. Er zijn verbeteringen aangebracht sinds het schandaal, maar, zoals het Facebook-datalek van 50 miljoen accounts vorige maand liet zien, gaan deze niet ver genoeg.”

Volgende stappen

De resolutie zal tijdens de volgende plenaire vergadering (22-25 oktober) in Straatsburg door het voltallige Parlement in stemming worden gebracht.

Meer informatie 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending