Verbind je met ons

EU

#AEuropeThatProtects – De Commissie roept op tot beslissende actie op het gebied van veiligheidsprioriteiten

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie brengt verslag uit over de vooruitgang die is geboekt op weg naar een effectieve en echte Veiligheidsunie, en roept het Europees Parlement en de Raad op om hun werkzaamheden op het gebied van prioritaire veiligheidsinitiatieven zo spoedig mogelijk af te ronden.

Om het positieve momentum dat de EU-leiders tijdens de informele bijeenkomst in Salzburg hebben gecreëerd vast te houden, schetst het rapport de veiligheidsinitiatieven die doorslaggevend zullen zijn voor de voltooiing van de Veiligheidsunie vóór de komende verkiezingen voor het Europees Parlement in mei 2019. Op deze manier wordt het rapport is een bijdrage aan de discussies over interne veiligheid tijdens de Europese Raad op 18 en 19 oktober.

Commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap Dimitris Avramopoulos (foto) zei: “De veiligheid van onze burgers is en moet elke dag een prioriteit voor de EU blijven. Het versterken van onze buitengrenzen, het verbeteren van de informatie-uitwisseling en het interoperabel maken van al onze datasystemen en het beschermen van onze burgers, zowel online als ter plaatse – er is geen tijd te verliezen. Het is tijd dat deze beloften werkelijkheid worden en de weg wordt vrijgemaakt voor een effectieve en echte Veiligheidsunie.”  

Commissaris voor de Veiligheidsunie, Julian King, zei: “Van chemische wapens die in onze straten worden gebruikt tot door de staat gesponsorde cyberaanvallen, Europa wordt bedreigd als nooit tevoren, en Europeanen verwachten van ons dat we actie ondernemen. Dit is het moment om onze inspanningen op te voeren om ons werk op het gebied van de Veiligheidsunie af te ronden. Op het gebied van terrorisme, cyberdreigingen en cyberdreigingen, waar de online en de echte wereld samenkomen, en op het gebied van de aanpak van de georganiseerde misdaad zijn we sterker als we samen optreden. De tijd is kort: de EU-instellingen en onze lidstaten moeten de verantwoordelijkheid nemen voor het aansturen van de uitvoering en implementatie van dit cruciale werk.”

De afgelopen drie jaar heeft de Commissie resoluut actie ondernomen om de veiligheidsregels binnen de EU en aan haar buitengrenzen aan te scherpen. In zijn 2018 Staat van de Unie Adresheeft voorzitter Juncker verdere maatregelen aangekondigd om de Europeanen te beschermen – online en offline. Pogingen tot terreuraanslagen, het gebruik van chemische wapens in de straten van een lidstaat en, meest recentelijk, de verstoorde cyberaanval op het hoofdkwartier van een internationale organisatie onderstrepen echter dat Europa meer dan ooit een doelwit blijft – en het toont aan dat Europa steeds meer een doelwit is. het groter belang van het vergroten van onze collectieve veiligheid en veerkracht.

Het werk aan prioritaire beveiligingsbestanden versnellen

advertentie

Hoewel een aantal wetgevingsvoorstellen van de Commissie inmiddels zijn goedgekeurd, zijn er nog steeds veel belangrijke dossiers die dringend moeten worden afgerond vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei 2019. De Commissie roept daarom op tot versnelling van dit werk en een snelle goedkeuring van de nog hangende dossiers, met name de dossiers die zijn genoemd in de gezamenlijke verklaring en de nieuwe maatregelen die voorzitter Juncker heeft voorgesteld in zijn State of the Union 2018:

  • Europeanen online beschermen: in september 2017 werd een breed scala aan maatregelen gepresenteerd om de cyberveerkracht van de EU te vergroten en de cyberveiligheidscapaciteiten te vergroten, en vorige maand gevolgd door voorstellen die specifiek gericht waren op het beschermen van de veiligheid van onze verkiezingen. Gezien de recente vijandige cyberoperaties is het absoluut noodzakelijk dat alle wetgevingsvoorstellen met prioriteit worden afgerond. Om ervoor te zorgen dat internetplatforms niet worden misbruikt om terroristische inhoud online te verspreiden, moeten de voorgestelde nieuwe regels, met name de verplichting om terroristische inhoud binnen een uur te verwijderen, vóór de verkiezingen van mei 2019 door het Europees Parlement en de Raad worden goedgekeurd. .
  • Interoperabiliteit van EU-informatiesystemen: het slimmer en efficiënter laten samenwerken van EU-informatiesystemen voor veiligheid, migratie en grensbeheer is een kernelement van de inspanningen van de Commissie om lacunes in de informatiebeveiliging te dichten. Het voorstel over de interoperabiliteit van EU-informatiesystemen, dat in december 2017 werd gepresenteerd, zou vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2019 door het Europees Parlement en de Raad moeten worden goedgekeurd. Op dezelfde manier zullen de upgrades van verschillende EU-informatiesystemen, zoals het Europees Strafregisterinformatiesysteem ( ECRIS), Eurodac en het Visuminformatiesysteem (VIS) moeten snel worden afgerond.
  • Bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit: Om politie- en justitiële autoriteiten te helpen aanwijzingen online en over de grenzen heen op te sporen, moeten de voorstellen van de Commissie over elektronisch bewijsmateriaal vóór de verkiezingen van mei 2019 worden goedgekeurd. De Commissie verzoekt de Europese Raad ook samen met het Europees Parlement om de bevoegdheid van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) uit te breiden tot het onderzoek naar grensoverschrijdende terroristische misdrijven.
  • Versterking van de EU-grenzen: De interne veiligheid van de EU hangt af van de manier waarop wij onze buitengrenzen beheren, en daarom zullen de voorstellen om het Europees Grens- en Kustwachtagentschap, de EU-regels inzake terugkeer en het Asielagentschap van de Europese Unie tezamen te versterken, zorgen voor de noodzakelijke instrumenten om een ​​effectief beheer van de buitengrenzen beter te garanderen.

Ter ondersteuning van de inspanningen van de lidstaten om de veiligheid binnen de EU te vergroten, heeft de Commissie in het kader van het Fonds voor Interne Veiligheid (ISF) voor 70-2018 2019 miljoen euro gereserveerd voor gerichte veiligheidsfinanciering, waaronder: het tegengaan van radicalisering (5 miljoen euro); het bestrijden van CBRN-bedreigingen, het beperken van de toegang tot “zelfgemaakte” explosieven, en het beschermen van openbare ruimtes en kritieke infrastructuur (9.5 miljoen euro); en het ondersteunen van de implementatie van bestaande regels, zoals de EU-passagiersnaamgegevens (1.5 miljoen euro). Dit komt bovenop de 100 miljoen euro die beschikbaar is gesteld in het kader van de Urban Innovative Actions, onder meer voor de bescherming van de openbare ruimte (meer informatie beschikbaar hier).

Achtergrond

Veiligheid is een politieke prioriteit geweest sinds het begin van het mandaat van de Commissie-Juncker – vanaf dat van voorzitter Juncker Politieke Richtlijnen van juli 2014 naar de nieuwste Staat van de Unie Toespraak op 12 september 2018.

Op 14 december 2017 ondertekenden de voorzitters van het Europees Parlement, het roulerende voorzitterschap van de Raad en de Europese Commissie een gezamenlijke verklaring over de wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2018-2019, waarin het centrale belang werd onderstreept van een betere bescherming van de veiligheid van burgers door deze centraal te stellen in het wetgevende werk van de Unie. Er werd prioriteit gegeven aan initiatieven die ervoor moesten zorgen dat de autoriteiten van de lidstaten weten wie de gemeenschappelijke buitengrens van de EU overschrijdt, aan het opzetten van interoperabele EU-informatiesystemen voor veiligheid, grens- en migratiebeheer, en aan het versterken van de instrumenten in de strijd tegen terrorisme en tegen geld. witwassen.

De Europese veiligheidsagenda geeft leiding aan de werkzaamheden van de Commissie op dit gebied en zet de belangrijkste acties uiteen die moeten zorgen voor een effectieve reactie van de EU op terrorisme en veiligheidsdreigingen, waaronder het tegengaan van radicalisering, het stimuleren van de cyberveiligheid, het terugdringen van de financiering van terrorisme en het verbeteren van de informatie-uitwisseling. Sinds de goedkeuring van de Agenda is er aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de uitvoering ervan, waardoor de weg is vrijgemaakt voor een effectieve en authentieke aanpak beveiliging Unie. Deze vooruitgang wordt weerspiegeld in de regelmatig gepubliceerde rapporten van de Commissie.

Meer informatie

Factsheet: Een Europa dat beschermt

Factsheet: Bouwen aan sterke cyberbeveiliging in Europa

Communicatie: 16e voortgangsrapport naar een effectieve en echte Veiligheidsunie

Bijlage: Lijst van wetgevingsinitiatieven

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending