Verbind je met ons

Landbouw

#EESC - 'Commissie moet alle oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen verbieden'

DELEN:

gepubliceerd

on

Oneerlijke handelspraktijken (UTP's) leiden tot negatieve economische, sociale en ecologische effecten. De voedselvoorzieningsketen is bijzonder kwetsbaar voor oneerlijke handelspraktijken vanwege de ernstige onevenwichtigheden in de macht tussen kleine en grote exploitanten. De Europese Commissie heeft dit probleem onderkend en het EESC waardeert het voorstel van de Commissie voor een richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen als een noodzakelijke eerste stap; het betreurt echter dat het niet ver genoeg gaat.

"De machtsconcentratie in de voedselketen neemt toe, en boeren, arbeiders, kmo's en consumenten lijden het meest. Het volstaat niet om een ​​minimale harmonisatieaanpak te hanteren. We hebben een EU-rechtskader nodig dat alle misbruikpraktijken verbiedt." herhaalde Peter Schmidt, de rapporteur van het advies. Dit is een aanbeveling die het EESC al in een eerder advies naar voren heeft gebracht. Het EESC wijst ook op enkele misbruikpraktijken die de Commissie in haar voorstel niet aanpakt. Bovendien moeten ook agrarische non-foodproducten en diervoeders onder de wetgeving vallen.

"We verwelkomen het voorstel van de Commissie om een ​​EU-geharmoniseerd kader van handhavingsautoriteiten te creëren. De handhavingsmechanismen moeten echter veel sterker zijn en de bescherming van de anonimiteit van de klager moet worden gewaarborgd", merkte Schmidt op. Handhaving kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van een specifieke ombudsmanprocedure, collectieve actie en rechtshandhaving door de overheid. Om de klachtenprocedure te vergemakkelijken, zouden schriftelijke contracten verplicht moeten zijn en zouden de onderhandelingen eerlijker verlopen.

Een andere kritiek van het EESC betreft de beschermingsomvang. "We achten het noodzakelijk om de bescherming uit te breiden tot alle operatoren - groot en klein, zowel binnen als buiten de EU. Dit komt omdat we geloven dat, zelfs wanneer grote operatoren het slachtoffer zijn van oneerlijke handelspraktijken, de druk onvermijdelijk zal worden afgewenteld op de zwaksten actoren in de keten', zei Schmidt.

Het EESC vindt het bovendien onaanvaardbaar dat voedsel onder de kostprijs wordt verkocht. "We willen een effectief verbod op de verkoop van goederen onder de productiekosten in de levensmiddelenhandel", benadrukt Schmidt. "Producenten moeten, net als boeren, een eerlijke en rechtvaardige prijs krijgen. Ze moeten een inkomen krijgen dat toereikend is voor investeringen, innovatie en duurzame productie."

Eerlijkere handelspraktijken moeten deel uitmaken van een alomvattend voedselbeleid, zodat de voedselvoorzieningsketen economisch, sociaal en ecologisch duurzamer wordt. Dit is nodig om de waarde van voedsel te promoten en de VN Sustainable Development Goals (SDG’s) te halen. Bedrijfsmodellen die de onderhandelingspositie van boeren vergroten, moeten worden aangemoedigd, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van lokale voedselsystemen te bevorderen en zo nauwere banden tussen producenten en consumenten tot stand te brengen.

advertentie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending