Verbind je met ons

EU

Staatssteun: de Commissie keurt 3.5 miljard euro steun voor drie #Windfarms in België goed

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft vastgesteld dat de Belgische plannen om drie windmolenparkprojecten te steunen in overeenstemming zijn met de EU-staatssteunregels. De maatregel zal de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU bevorderen zonder de concurrentie op de eengemaakte markt onnodig te verstoren.

De Commissie heeft op grond van de EU-staatssteunregels de Belgische steun van maximaal 3.5 miljard euro goedgekeurd aan de windmolenparkprojecten Mermaid (235 Megawatt), Seastar (252 Megawatt) en Northwester2 (219 Megawatt), die zich in de Belgische territoriale wateren van de Noordzee bevinden. Noordzee.

In december 2016heeft de Commissie op grond van de EU-staatssteunregels een Belgische regeling voor offshore hernieuwbare energie goedgekeurd, waarbij exploitanten van de federale energieregulator (CREG) certificaten ontvangen voor offshore-energie geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen. De beheerders kunnen deze certificaten vervolgens verkopen aan de transmissienetbeheerder Elia tegen een premie bovenop de prijs die zij ontvangen voor de elektriciteit die op de markt wordt verkocht. Onder deze regeling wordt de steun aan de windmolenparkprojecten Mermaid, Seastar en Northwester2 verleend.

In het besluit van 2016 heeft België zich ertoe verbonden de steunmaatregelen voor de drie windmolenparkprojecten aan te melden, zelfs als hun geïnstalleerde capaciteit de individuele aanmeldingsdrempel van 300 Megawatt niet bereikt, zoals vastgelegd in de Richtsnoeren voor staatssteun voor milieubescherming en energie uit 2014.

Na ontvangst van de aanmelding van de steun aan de drie offshore windparken door België in augustus 2018 heeft de Commissie de maatregel beoordeeld aan de hand van de richtsnoeren staatssteun voor milieubescherming en energie en vastgesteld dat de projecten de integratie van hernieuwbare elektriciteit in de markt zullen bevorderen. in lijn met de Richtlijnen. De Commissie heeft geconcludeerd dat de projecten het aandeel van de uit hernieuwbare bronnen geproduceerde elektriciteit in België zullen vergroten en de vervuiling zullen verminderen, terwijl eventuele concurrentieverstoringen als gevolg van de staatssteun zullen worden beperkt. Ze zullen België helpen zijn doelstelling te verwezenlijken om tegen 13 2020% van zijn energiebehoefte uit hernieuwbare bronnen te halen. Het besluit vormt een aanvulling op de Strategie voor de energie-unie van de Commissie om veilige, duurzame en concurrerende energie in Europa te leveren en om onze verplichtingen uit het Parijs-akkoord na te komen.

Bovendien heeft de Commissie vastgesteld dat de steun voor de drie projecten noodzakelijk is en een stimulerend effect heeft, aangezien de projecten zonder overheidssteun financieel niet levensvatbaar zouden zijn. Op basis van de door België verstrekte informatie is het steunniveau in overeenstemming met de Richtlijnen en leidt het niet tot overcompensatie.

Achtergrond

advertentie

De Commissie 2014-richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming en energie lidstaten toestaan ​​hernieuwbare energiebronnen te ondersteunen, onder bepaalde voorwaarden. De richtsnoeren zijn erop gericht Europa in staat te stellen zijn ambitieuze energie- en klimaatdoelstellingen te verwezenlijken en tegelijkertijd de concurrentieverstoringen op de interne markt en de kosten voor de belastingbetalers tot een minimum te beperken.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit zal worden gepubliceerd in het Staatssteunregister op de Concurrentie website onder zaaknummer SA.51306, zodra eventuele vertrouwelijkheidsproblemen zijn opgelost. Nieuwe publicaties van staatssteunbesluiten op internet en in het Publicatieblad worden vermeld in de State Aid Weekly e-News.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending