#Canada en de Europese Unie houden inaugurele vergadering van het #CETA Gemengde Comité

| Oktober 2, 2018

Canada en de EU hebben de eerste vergadering van het gemengd comité voor economische en handelsovereenkomsten (CETA) in Montreal gehouden.

Het Gemengd Comité dat is opgericht in het kader van de uitgebreide economische en handelsovereenkomst (CETA) van Canada en de Europese Unie heeft zijn eerste bijeenkomst gehouden in Montreal, Canada, onder voorzitterschap van de Canadese internationale minister van handel, James Carr, en commissaris voor handel Cecilia Malmström (afgebeeld).

Minister Carr en commissaris Malmström bespraken de voortgang sinds de start van de voorlopige toepassing op september 21, 2017, maakten de balans op van de status van de implementatie van de overeenkomst en bespraken hoe CETA nieuwe kansen creëert voor mensen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan.

Er zijn drie aanbevelingen aangenomen die de weg bereiden voor verdere werkzaamheden in het kader van CETA, met name op handel en kleine en middelgrote ondernemingen (MKB), klimaatverandering en de Overeenkomst van Parijs, en handel en geslacht.

Om de handels- en investeringsmogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) te vergroten, zullen contactpunten en een speciale website voor dergelijke bedrijven worden opgericht om rekening te houden met de behoeften van het MKB bij de implementatie van CETA.

Minister Carr en commissaris Malmström bespraken hoe de overeenkomst de inspanningen om de urgente dreiging van klimaatverandering aan te pakken verder kan ondersteunen. Door een gezamenlijke Canada-EU-aanbeveling inzake klimaatverandering en de Overeenkomst van Parijs aan te nemen, bevestigden zij hun verbintenis om de Overeenkomst van Parijs daadwerkelijk ten uitvoer te leggen. Intensivering van de bestaande samenwerking op het gebied van klimaat, het goedgekeurde document stelt dat de twee partijen zullen "samenwerken, samenwerken en gezamenlijke acties ondernemen" om bij te dragen aan de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs en de overgang naar lage broeikasgasemissies.

Wat het onderwerp handel en gender betreft, wordt in het overeengekomen document erkend dat het van belang is het handelsbeleid meer gendergevoelig te maken om ervoor te zorgen dat de voordelen van handelsliberalisering iedereen bereiken. Het benadrukt ook de noodzaak om meer inzicht te krijgen in de impact van handel op gendergelijkheid en de participatie van vrouwen in de economie. Canada en de EU zullen samenwerken en informatie delen met het oog daarop.

Minister Carr en commissaris Malmström, herinnerend aan het gezamenlijk 2016-interpreteringsinstrument van oktober, en de belofte om een ​​begin te maken met een herziening van de hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling, inclusief hun handhavingsmechanismen, kwamen overeen om de inspanningen daartoe te intensiveren. Zij waren verheugd over de voortgang bij de tenuitvoerlegging van deze hoofdstukken tot dusverre - Canada en de EU hebben reeds enkele voorlopige gezamenlijke prioriteiten voor dit werk vastgesteld, zoals arbeidskwesties in de mondiale toeleveringsketens in derde landen; collectieve onderhandelingen in de context van de veranderende wereld van werk, met name in de webgebaseerde economie; inzicht in de dynamiek tussen handel en gendergelijkheid beter begrijpen; en het promoten van verantwoord zakelijk gedrag. Commissaris Malmström en minister Carr hebben de CETA-commissie voor handel en duurzame ontwikkeling uitgenodigd om snel follow-up te geven met concrete maatregelen op deze gebieden en mogelijk anderen. De twee kwamen ook overeen om oplossingen en resultaten voor te stellen tijdens de tweede vergadering van het Gemengd Comité CETA volgend jaar.

Carr en Malmström verwelkomden de oprichting van het Civil Society Forum, bestaande uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld die gedurende haar werkzaamheden een dialoog zullen voeren met het CETA-comité voor handel en duurzame ontwikkeling. Ze moedigden het maatschappelijk middenveld ook aan om deel te nemen aan toekomstige uitwisselingen over samenwerking op regelgevingsgebied in het forum voor reguleringsamenwerking.

Carr en Malmström verwelkomden de voortgang en herhaalden hun toezegging om de duplicatieve testvereisten onder het CETA-protocol inzake conformiteitsbeoordeling te verminderen, teneinde de certificeringskosten te verminderen.

De vergadering stelde ook minister Carr en commissaris Malmström in staat hun engagement voor het succes van CETA te herhalen. De overeenkomst dient als signaal naar de rest van de wereld van de vastberadenheid van Canada en de EU om te blijven opkomen voor inclusieve vrijhandel, in een tijd waarin het wereldwijde op regels gebaseerde handelsstelsel voor serieuze uitdagingen staat. Om deze reden maakten beide partijen van de gelegenheid gebruik om initiatieven te bespreken om de Wereldhandelsorganisatie (WTO) te hervormen.

Ten slotte was de bijeenkomst een gelegenheid om de eenjarige verjaardag van de voorlopige toepassing van CETA te vieren. Sinds september hebben 2017 Canada en de EU geprofiteerd van de toegenomen handel in veel sectoren.

Minister Carr en commissaris Malmström kwamen overeen om volgend jaar in Europa de tweede vergadering van het Gemengd Comité voor de CETA te houden om verdere vooruitgang te bespreken en ervoor te zorgen dat de overeenkomst tastbare voordelen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan blijft opleveren.

Comments

Facebook reacties

Tags: , , ,

Categorie: Een voorpagina, Canada, EU, EU, Europese Commissie, TISA, Handel, Handelsovereenkomsten

Reacties zijn gesloten.