Verbind je met ons

Brexit

#Brexit - De Europese Volkspartij roept op tot een gelijk speelveld voor Europese beleggingsondernemingen na de Brexit

DELEN:

gepubliceerd

on

De Commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europees Parlement stemt vanavond (25 september) over nieuwe regels voor beleggingsondernemingen. De nieuwe wet is niet alleen van toepassing op beleggingsondernemingen binnen de EU, maar stelt ook regels vast voor wat beleggingsondernemingen uit derde landen binnen de EU kunnen doen.

“Meer dan de helft van alle Europese beleggingsondernemingen komt uit het Verenigd Koninkrijk en zal binnenkort uit een derde land komen. Met de nieuwe reeks regels zullen we ervoor zorgen dat die Britse bedrijven, net als alle andere die uit een derde land komen, onderworpen blijven aan het EU-regime en hun kamp in de EU zullen moeten opzetten als ze bepaalde diensten willen verlenen, zoals zoals handelen voor eigen rekening of onderschrijven”, legt Markus Ferber, lid van het Europees Parlement, uit.

“We willen ervoor zorgen dat er een gelijk speelveld is. De herziening van de regels voor beleggingsondernemingen is onderdeel van de EU-strategie om zich voor te bereiden op de Brexit. Het nieuwe regime zal ook evenrediger zijn en meer toegesneden op de specifieke risico’s van beleggingen. bedrijfsmodellen van bedrijven”, voegde Ferber eraan toe.

Markus Ferber is de woordvoerder van de EVP-Fractie in de Commissie economische en monetaire zaken en tegelijkertijd onderhandelaar van het Parlement over de nieuwe regels.

Schaduwrapporteur Sven Giegold, lid van het Europees Parlement (Groen), zei: "De nieuwe regels voor beleggingsondernemingen zijn een grote stap voorwaarts voor een sterke regulering van de Europese financiële markten. In de toekomst zullen alle in de EU geregistreerde beleggingsondernemingen zich moeten houden aan de Europese regels inzake kapitaal. liquiditeit en rapportage. De nieuwe, uniforme reeks regels overwint niet alleen de lappendeken van nationale wetgeving, maar brengt ook de kapitaalvereisten in lijn met de daadwerkelijke risico's van beleggingsondernemingen. Helaas voldoet het compromis van het Parlement niet aan de voorstellen van de Commissie, vooral als het gaat om liquiditeitsvereisten.

“In reactie op de Groene amendementen heeft het Parlement grote beleggingsondernemingen zoals Blackrock, State Street en Vanguard opgeroepen om hun beleggingsbeleid transparanter te maken voor het publiek. Dit zou een eerste stap zijn in de richting van het op meer Europese wijze reguleren van de steeds toenemende macht van grote vermogensbeheerders in het management van veel EU-bedrijven. Ze worden nu gevraagd openbaar te maken in welke bedrijven ze aandelen van meer dan 5% bezitten en hoe ze stemmen op algemene vergaderingen. Helaas hebben de rechtse conservatieven ons voorstel geblokkeerd om ook de bijeenkomsten van beleggingsondernemingen met het management van de ondernemingen waarvan zij de aandelen bezitten openbaar maken.

“Net als het bankenpakket bevatten de compromissen over de regulering van beleggingsondernemingen eisen voor het in overweging nemen en openbaar maken van ecologische, sociale en governance (ESG) risico’s. Hierdoor kunnen de financiële markten weer een stukje groener worden en duurzame investeringen worden versterkt.”

advertentie
Achtergrond

Meer dan 6,000 in de EU geregistreerde bedrijven met een MiFID-vergunning zijn momenteel onderworpen aan geen of alleen nationale wettelijke vereisten met betrekking tot kapitaal, liquiditeit en rapportage. De invloed van beleggingsondernemingen is de laatste tijd aanzienlijk toegenomen in vergelijking met traditionele banken. Voor bepaalde activiteiten is de berekening van de kapitaalvereisten vereist in overeenstemming met de bankregels (CRR/CRD), omdat beleggingsondernemingen, ook al nemen zij nauwelijks kredietrisico's, blootgesteld zijn aan hoge operationele risico's die een domino-effect kunnen hebben op de bredere economie, soortgelijke activiteiten. aan banken.

Het nieuwe raamwerk verdeelt beleggingsondernemingen in drie klassen. Twintig grote bedrijven met een balanstotaal van meer dan €20 miljard zullen de bankregels volledig moeten toepassen en zullen voortaan onder toezicht staan ​​van het Single Supervision Mechanism (SSM) binnen de ECB. Ook kunnen toezichthouders ondernemingen met een balanstotaal van minder dan € 30 miljard aan Europees SSM-toezicht onderwerpen als zij bankachtige activiteiten uitoefenen. Voor alle overige bedrijven geldt het nieuwe raamwerk, waarbij het benodigde kapitaal wordt gemeten op basis van de daadwerkelijke risico’s van de bedrijfsactiviteiten. De kleinste bedrijven kunnen vereenvoudigde regels toepassen, maar zijn ook onderworpen aan het nieuwe Europese prudentiële regime.

De Commissie economische en monetaire zaken (ECON) heeft het parlementaire standpunt met een grote meerderheid van alle fracties aangenomen. Het rapport wacht nu op goedkeuring door de ministers in de Raad, wier gemeenschappelijke onderhandelingspositie nog in behandeling is. Pas dan kunnen de laatste trialogen tussen de EU-instellingen beginnen.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending