Verbind je met ons

EU

#SteelExcessCapacity - Global Forum neemt belangrijke stappen om overcapaciteit aan te pakken

DELEN:

gepubliceerd

on

Tijdens de ministeriële bijeenkomst van het Global Forum on Steel Excess Capacity, gehouden in Parijs op 20 september, kwamen de grootste staalproducerende landen ter wereld overeen de capaciteit waar nodig verder te verminderen, te voorkomen dat de overcapaciteit in de toekomst nog groter wordt, en te werken aan subsidies afschaffen die overcapaciteit veroorzaken.

Jyrki Katainen, vicevoorzitter van Jobs, Growth, Investment and Competitiveness, medevoorzitter van de bijeenkomst in Parijs, zei: "Dit geeft een duidelijke boodschap af: we zullen de kostbare fouten uit het verleden niet herhalen en moeten de overcapaciteit en de onderliggende oorzaken daarvan aanpakken." ernstige sociale, economische, handels- en politieke gevolgen in de toekomst te voorkomen. Dit zal de groei en banen in een efficiënte, duurzame staalindustrie in de EU beschermen. Er ligt echter nog veel werk in het verschiet en alle leden van het Global Forum zullen hun toezeggingen moeten blijven nakomen resoluut en rapporteren aan de leiders van de G20."

Commissaris voor Handel Cecilia Malmström zei: "De wereldwijde uitdaging van overcapaciteit heeft de handelsbetrekkingen en de architectuur van de wereldhandel tot het uiterste gespannen. De vorderingen in dit Forum in deze gevoelige tijd tonen aan dat multilaterale samenwerking niet alleen mogelijk is, maar dat het eigenlijk de beste is instrument om mondiale uitdagingen aan te pakken. De Europese Unie zal dit overeengekomen pakket nu op de voet volgen. Ons personeel en onze industrie zijn afhankelijk van de uitvoering van deze toezeggingen."

Het Global Forum is een belangrijk orgaan in de strijd tegen de aanhoudende wereldwijde overcapaciteit in de staalsector. Het heeft al tastbare resultaten opgeleverd, zoals het opstellen van betrouwbare en gedeelde statistieken over de staalproductie, capaciteit en overcapaciteit bij grote staalproducenten, en het opstarten van inspanningen om de overcapaciteit terug te dringen waar dat het hardst nodig is. De toezeggingen van deze week bouwen voort op de toezeggingen die de ministers hebben gedaan tijdens hun bijeenkomst in Berlijn in 2017.

De instantie zal haar beoordeling van subsidies die tot overcapaciteit hebben geleid tegen het einde van het jaar afronden. Gezien de aanhoudende wereldwijde overcapaciteit ondanks recente inspanningen, zal het Forum in 2019 vaststellen welke verdere reducties moeten worden doorgevoerd. Ten slotte kwam het Forum overeen om de wereldwijde capaciteitsverhogingen regelmatig te monitoren om te voorkomen dat een dergelijk ernstig geval van overcapaciteit zich in de toekomst opnieuw voordoet.

Achtergrond

De staalsector is een vitale industrie voor de economie van de Europese Unie en neemt een centrale positie in in mondiale waardeketens, die banen biedt aan honderdduizenden Europese burgers.

advertentie

Het wereldwijde overschot aan staalproductiecapaciteit bereikte in 540 ongeveer 2017 miljoen ton - een daling ten opzichte van de pieken in 2016, maar nog steeds het op een na hoogste niveau in de geschiedenis. Dit heeft de staalprijzen de afgelopen jaren tot onhoudbare niveaus doen dalen en had een schadelijke invloed op de staalsector, maar ook op aanverwante industrieën en banen.

In maart 2016 heeft de Commissie een mededeling uitgebracht met een reeks maatregelen ter ondersteuning van het concurrentievermogen van de staalindustrie in de EU.

De Commissie heeft onder meer gehandeld door middel van handelsbescherming, het opleggen van antidumping- en antisubsidierechten, om de staalindustrie van de EU te beschermen tegen de gevolgen van oneerlijke handel. De EU heeft momenteel een ongekend aantal handelsbeschermende maatregelen van kracht tegen oneerlijke invoer van staalproducten, met in totaal 53 antidumping- en antisubsidiemaatregelen. De EU heeft ook alle haar ter beschikking staande juridische en politieke instrumenten ingezet om ongerechtvaardigde US 232-maatregelen te bestrijden.

Deze inspanningen kunnen echter alleen de effecten van de wereldwijde overcapaciteit op de handel aanpakken, niet de onderliggende oorzaken. Daartoe heeft de EU in december 2016 meegewerkt aan de oprichting van het Global Forum on Steel Excess Capacity. Het brengt 33 economieën samen - alle G20-leden plus enkele andere geïnteresseerde OESO-landen - en omvat alle grote producenten ter wereld.

Sinds de oprichting hebben de deelnemende economieën gegevens uitgewisseld over staalcapaciteit, subsidies en andere steunmaatregelen. Deze grotere transparantie heeft de leden van het Global Forum in staat gesteld zich te concentreren op de onderliggende oorzaken van het probleem van overcapaciteit in staal en het eens te worden over concrete stappen om deze aan te pakken door de rol van de markt te versterken en de structuur van de industrie te veranderen.

Meer informatie

November 2017 Global Forum-pakket met beleidsoplossingen voor overcapaciteit in de staalsector

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending