Verbind je met ons

EU

#Superbugs – EP-leden pleiten voor verdere maatregelen om het gebruik van antibiotica terug te dringen

DELEN:

gepubliceerd

on

De groeiende dreiging die uitgaat van antibioticaresistente bacteriën kan alleen worden aangepakt via een ‘One Health’-aanpak, zeggen Europarlementariërs.

In de niet-bindende resolutie, aangenomen met 589 stemmen voor, 12 tegen en 36 onthoudingen, benadrukken de EP-leden dat het correcte en voorzichtige gebruik van antimicrobiële stoffen essentieel is om te voorkomen dat antimicrobiële resistentie (AMR) opduikt in de menselijke gezondheidszorg, de veeteelt en de aquacultuur.

Er moet ook rekening worden gehouden met de voedselketen en het milieu, omdat dit potentiële bronnen zijn van resistente micro-organismen, zeggen EP-leden.

“Als er niets wordt gedaan, kan antimicrobiële resistentie in 2050 meer sterfgevallen veroorzaken dan kanker. We moeten beginnen met naar de hele cyclus te kijken, omdat de gezondheid van mensen en dieren met elkaar verbonden zijn. Ziekten worden overgedragen van mensen op dieren en omgekeerd, en daarom steunen wij de holistische benadering van het 'One Health'-initiatief”, aldus Karin Kadenbach (S&D, AT), rapporteur voor het 'One Health'-actieplan.

“De EU-lidstaten gaan op verschillende manieren met dit probleem om, dus we vragen de Commissie om te overwegen om EU-landen te verplichten om routinematig monitoringgegevens te verzamelen en in te dienen, zodat we die op EU-niveau beschikbaar hebben, en om indicatoren vast te stellen om de vooruitgang in de strijd tegen antimicrobiële stoffen te meten. weerstand."

Beperk de verkoop van antibiotica door gezondheidswerkers

Europarlementariërs roepen de Europese Commissie en de lidstaten op om de verkoop van antibiotica door gezondheidswerkers voor mens en dier te beperken en alle prikkels om antibiotica voor te schrijven weg te nemen. Er moet krachtig worden opgetreden tegen illegale verkoop en verkoop zonder recept van antimicrobiële stoffen in de EU.

advertentie

De Europese Commissie moet een EU-lijst met prioritaire ziekteverwekkers opstellen voor zowel mensen als dieren, waarin de toekomstige O&O-prioriteiten duidelijk worden vastgelegd. Er moeten stimulansen worden gecreëerd om investeringen in nieuwe stoffen te stimuleren.

Help consumenten om weloverwogen keuzes te maken

Etiketten die antibioticagebruik verklaren, zouden consumenten ook in staat stellen goed geïnformeerde keuzes te maken. De Commissie zou één systeem voor etikettering moeten creëren, gebaseerd op dierenwelzijnsnormen en goede veehouderijpraktijken, zeggen EP-leden.

Achtergrond

AMR is verantwoordelijk voor naar schatting 25,000 sterfgevallen (en 1.5 miljard euro aan extra zorgkosten per jaar alleen al in de EU). De toename van AMR is te wijten aan een aantal factoren, zoals overmatig en ongepast gebruik van antibiotica bij mensen, vee en slechte hygiënische omstandigheden in zorginstellingen of in de voedselketen.

Volgens een Eurobarometer 2016, blijft gebrek aan bewustzijn een sleutelfactor: 57% van de Europeanen weet niet dat antibiotica niet werken tegen virussen, 44% weet niet dat ze niet werken tegen verkoudheid en griep. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de EU-landen wat betreft het gebruik van antimicrobiële stoffen, het optreden van resistentie en de mate waarin effectief nationaal beleid inzake AMR is geïmplementeerd.

Meer informatie 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending