Verbind je met ons

EU

#EAPM – De ENVI-commissie van het Europees Parlement geeft een positieve behandeling aan het #HTA-voorstel van de Commissie – maar wat nu?

DELEN:

gepubliceerd

on

Het heeft twintig jaar geduurd voordat dit zover was, maar de Europese burgers staan ​​nu op de drempel om te kunnen profiteren van een betere – en efficiëntere – gezondheidszorg. Op 20 september heeft de Commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement in Straatsburg gestemd voor het aannemen van een reeks compromissen, die de afgelopen maanden en weken zijn verworpen, met betrekking tot het voorstel van de Europese Commissie over gezamenlijke actie op het gebied van gezondheidstechnologie beoordeling, of HTA, schrijft de Europese Alliantie voor gepersonaliseerde geneeskunde (EAPM) Executive Director Denis Horgan.

Dit was een oplossing voor de huidige tekortkomingen in de manier waarop EU-landen nieuwe gezondheidstechnologie beoordelen. En deze voorgestelde oplossing heeft tot doel innovatieve zorg sneller naar patiënten te brengen en de gezondheidszorgbudgetten te beschermen door verspilling te elimineren.

Natuurlijk wil elke lidstaat het beste doen wat hij kan voor zijn burgers, maar gebreken in de huidige systemen voor het beoordelen van nieuwe gezondheidstechnologieën hebben ervoor gezorgd dat burgers in de hele EU te kampen hebben met een innovatiekloof in de gezondheidszorg. En zolang elke lidstaat zijn eigen individuele beoordeling van deze technologieën maakt, zal die kloof niet gemakkelijk worden gedicht.

Het voorstel was nodig vanwege de grote veranderingen die de afgelopen jaren in de gezondheidszorg hebben plaatsgevonden en de nieuwe nadruk op kosten. Decennia lang zijn de uitgaven voor gezondheidszorg in de ontwikkelde wereld gestaag gestegen, in lijn met de groeiende welvaart die veel landen in staat stelde een bredere dekking te blijven financieren van de nieuwe diagnostische en behandelingsregimes die de medische wetenschap bood.

Maar drie factoren hebben die vergelijking de afgelopen tien jaar radicaal gewijzigd, waardoor de beoordeling van de waarde van behandeling nieuwe aandacht krijgt.

De meest voor de hand liggende nieuwe factor is de vergrijzing van de bevolking, waardoor de druk op de uitgaven voor gezondheidszorg en sociale zekerheid dramatisch is toegenomen. De tweede factor is de vertraging van de economieën in een groot deel van de ontwikkelde wereld – en vooral in Europa. De derde factor is de tsunami van wetenschappelijke, technologische en medische vooruitgang in het huidige millennium.

Dus op de drempel van de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei 2019 erkennen de benoemde leiders, geconfronteerd met talloze nieuwe en waardevolle maar vaak kostbare, diagnostische en therapeutische opties, dat nieuwe behandelingen veel waard zijn, maar stellen ze onvermijdelijk de vraag hoe hoeveel ze waard zijn.

advertentie

De hele HTA-oefening bevindt zich op een cruciaal omslagpunt in Europa. De afgelopen tien jaar heeft de EU samen met de lidstaten geprobeerd HTA-coördinatie- en ondersteuningsmechanismen te ontwikkelen door de oprichting, in 2006, van EUnetHTA.

Maar met meer dan 50 nationale en regionale HTA-agentschappen in de lidstaten is er sprake van een grote fragmentatie, wat leidt tot dubbel werk, gebrek aan standaardisatie en coördinatie.

Hoewel er op EU-niveau gezamenlijk werk is verricht en de toegevoegde waarde ervan is erkend, was de toepassing op nationaal niveau wisselend. Er bestaat controverse rond de plannen van de uitvoerende macht van de EU om gezamenlijke actie verplicht te stellen, en hoewel verschillende lidstaten (met name Frankrijk en Duitsland) van mening zijn dat de Commissie haar bevoegdheden heeft overschreden, steunde de Commissie Juridische Zaken haar plannen als wettig onder de Verdragen.

Uiteindelijk waren er meer dan zestig compromisamendementen waar de Europese Alliantie voor Gepersonaliseerde Geneeskunde (EAPM) actief bij betrokken was, evenals ontmoetingen met Europarlementariërs en de brede leden van de Alliantie. Een compromis over de nauwkeurige evaluatie van nieuwe gezondheidstechnologieën zelf zal van een aantal factoren afhangen. Dit zijn kwesties die wij hebben overgebracht.

Eén daarvan is informatie – en informatie die geaccepteerd en vertrouwd wordt. Een ander voorbeeld is een overeengekomen systeem van criteria voor het analyseren van de informatie en het beoordelen van de opties – waar alle belanghebbenden op vertrouwen. Het gevolg hiervan is dat er geen oplossingen kunnen worden gevonden en dat geen enkel antwoord op de uitdaging bevredigend zal zijn, zonder vertrouwen – vertrouwen in de informatie en vertrouwen in de systemen.

Welke mechanismen kunnen het gemakkelijker maken om dat vertrouwen te vestigen? Een deel daarvan moet vanaf het begin een beter begrip zijn van waar elk van de afzonderlijke belanghebbenden vandaan komt. Daarom heeft de EAPM een reeks bijeenkomsten met haar leden gehad en zal deze ook houden om deze kwesties te bespreken.

Geen enkel simpel antwoord zal werken. Vernieuwers van particuliere ondernemingen willen misschien een maximaal rendement, maar dat druist in tegen wat de gezondheidszorgsystemen (en degenen die ervoor betalen) willen – wat de meest economische manier is om gezondheidszorg voor iedereen te bieden, en daarom moeilijke keuzes en krappe budgetten vereist; en dat zou op zijn beurt kunnen botsen met de wensen van velen in het grote publiek, die de voorkeur geven aan toegang tot elke innovatie die hen goed kan doen, ongeacht de prijs; en die in extremis zelfs kunnen botsen met het verlangen van toezichthouders naar betrouwbare veiligheid wanneer voorzichtigheid de toegang tot een veelbelovende innovatie kan vertragen of onmogelijk maken.

Iedereen zal dus een aantal compromissen moeten sluiten, en daarom hadden we de 60 amendementen. De Commissie heeft in haar mededeling “De interne markt verbeteren: meer kansen voor mensen en bedrijven” toegezegd een initiatief inzake EGT te introduceren met het oog op het verbeteren van de werking van de interne markt voor gezondheidstechnologieën, met name om dubbel werk op het gebied van gezondheidszorg te voorkomen. Lidstaten en industrie.

Zoals altijd zijn er problemen die gladgestreken moeten worden, maar vrijwel alle compromissen die onder de hoede van de Spaanse Socialistische en Democratische Europarlementariër Soledad Cabezón Ruiz zijn besproken, zijn aangenomen. Ondanks wat er tijdens de plenaire vergadering op 1 oktober gebeurt, kan het echter een grotere strijd worden om tot overeenstemming te komen in de Raad.

Cabezón Ruiz zei: “Er is duidelijk een toegevoegde waarde voor patiënten en voor de volksgezondheidsstelsels bij het opzetten van een EU-breed systeem. Gezondheid is een fundamenteel recht, en we moeten ons uiterste best doen om de marktlogica niet te laten zegevieren. Daarom vragen we de Commissie om een ​​verordening voor te stellen over de beoordeling van gezondheidstechnologieën.

“In de afgelopen tien jaar,” voegde ze eraan toe, “is de prijs van geneesmiddelen tegen kanker tot tien keer meer gestegen dan hun effectiviteit als behandeling. Uit onderzoek blijkt dat op basis van een monitoring van gemiddeld vijf jaar slechts 10 tot 14 % van de medicijnen verbetert de overlevingskansen.

“Bovendien biedt een zeer hoog percentage nieuwe geneesmiddelen die op de Europese markt worden gebracht geen enkel voordeel ten opzichte van bestaande producten”. “De behoefte aan meer bewijsmateriaal over medische hulpmiddelen bracht twintig lidstaten en Noorwegen ertoe om in een vroeg stadium klinische beoordelingsschema’s te introduceren, richtlijnen aan te nemen en openbare consultatieprocedures uit te voeren. Het is een schande dat de EU achterop raakt”, zei ze.

Zoals gezegd heeft de kwestie van meer EU-brede samenwerking op het gebied van HTA sinds de lancering van het voorstel in januari en de daaropvolgende EAPM-bijeenkomsten geleid tot voortdurende betrokkenheid over dit onderwerp tussen de EAPM en de leden van het Europees Parlement.

Dit zal in de toekomst doorgaan. EAPM zal inderdaad op 26 september een bijeenkomst in Brussel organiseren om de amendementen en compromissen op het voorstel in detail te bespreken. Ondertussen is de Alliantie actief in gesprek met de ministers van Volksgezondheid van de lidstaten en met Europese politici.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending