Verbind je met ons

EU

#SaferProducts – Het intensiveren van controles en inspecties om consumenten te beschermen

DELEN:

gepubliceerd

on

Een illustratiefoto van divers kinderspeelgoed ©AP Images/European Union-EP 32% van het geïnspecteerde speelgoed voldeed niet aan de EU-eisen inzake veiligheid of consumenteninformatie ©AP Images/European Union-EP 

Regels om betere controles en veiligheid van goederen die in de EU worden verkocht te garanderen, zijn goedgekeurd door de Commissie Interne Markt.

Het “Goederenpakket” bevat twee wetgevingsvoorstellen: één over naleving en handhaving en één over wederzijdse erkenning. Samen streven zij ernaar de controles van de nationale autoriteiten en douanebeambten te versterken om te voorkomen dat onveilige producten aan EU-consumenten worden verkocht en om het voor bedrijven, vooral het MKB, gemakkelijker te maken hun producten in heel Europa te verkopen. Deze maatregelen moeten ook voorkomen dat malafide handelaren een oneerlijk concurrentievoordeel verkrijgen ten opzichte van bedrijven die de regels respecteren.

Er circuleren nog steeds onveilige en niet-conforme producten op de EU-markt. Gezamenlijke inspecties door markttoezichtautoriteiten hebben aangetoond dat 32% van het speelgoed, 58% van de elektronische apparaten, 47% van de bouwproducten en 40% van de geïnspecteerde persoonlijke beschermingsmiddelen niet voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid of consumenteninformatie (bijvoorbeeld etikettering of het plaatsen van waarschuwingen). vastgelegd in EU-wetgeving.

Intensivering van de samenwerking om defecte producten op te sporen

Er zijn meer dan 500 verschillende autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor markttoezicht in de EU-lidstaten. De voorgestelde verordening over naleving en handhaving zorgt ervoor dat ze beter kunnen samenwerken en coördineren, op basis van een grotere uitwisseling van informatie over defecte producten en lopende onderzoeken, en door de oprichting van een EU-netwerk, waaraan de leden van het Europees Parlement nieuwe taken en bevoegdheden geven. Het markttoezicht, ook op producten die online worden verkocht, en de bevoegdheden van de nationale autoriteiten om regels te onderzoeken en te handhaven worden ook versterkt en verduidelijkt in de amendementen van de leden van het Europees Parlement.

De Commissie interne markt wil een gemeenschappelijke methodologie voor het beoordelen van risico's en uniforme voorwaarden voor controles op specifieke productcategorieën. Bepalingen over partnerschapsovereenkomsten zijn uit het voorstel geschrapt om mogelijke belangenconflicten tussen overheden en marktdeelnemers te voorkomen.

Online verkoop

advertentie

De groei van de elektronische handel en de opkomst van nieuwe technologieën brengen nieuwe uitdagingen en bedreigingen met zich mee. De nieuwe regels vereisen dat de EU-lidstaten zorgen voor goed markttoezicht op online verkochte producten om de gezondheid en veiligheid van de consument te beschermen. EU-landen moeten ervoor zorgen dat er voldoende ‘online-inspecteurs’ zijn om deze activiteiten uit te voeren.

Referentiepersoon vereist voor niet-EU-bedrijven

Alle bedrijven die producten op de interne markt verkopen, inclusief bedrijven uit niet-EU-landen, zullen een persoon in de EU moeten aanwijzen met wie rechtstreeks contact kan worden opgenomen over nalevingskwesties en die elk geval van niet-naleving moet verhelpen.

Het verbeteren van de wederzijdse erkenning

Het beginsel van wederzijdse erkenning vereist dat een goed dat in de ene lidstaat rechtmatig op de markt wordt gebracht, in een andere lidstaat niet mag worden verboden. De voorgestelde verordening over wederzijdse herkenning heeft tot doel de handelsbelemmeringen binnen de interne markt te verminderen, de procedures voor bedrijven en nationale autoriteiten te vereenvoudigen, de grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren en de probleemoplossing te verbeteren.

Nicola Danti (S&D, IT), rapporteur voor het nalevings- en handhavingsvoorstel, zei: “Veel recente schandalen hebben aangetoond dat onveilige en niet-conforme producten nog steeds een realiteit zijn op de Europese markt. De aanwezigheid op de markt van producten die niet aan onze wetgeving voldoen, ondermijnt het vertrouwen van consumenten in de producten die op de markt verkrijgbaar zijn, brengt risico's met zich mee voor vele andere publieke belangen en creëert oneerlijke concurrentie voor bedrijven die zich wel aan de regels houden.

“I believe that this proposal is an important step towards improving checks to ensure the conformity and the safety of goods circulating in Europe. In particular, thanks to this proposal, EU institutions and national authorities shall take special measures to effectively check products sold online, products presenting a serious risk and counterfeit products.”

Ivan Štefanec (EVP, SK), rapporteur voor het voorstel voor wederzijdse erkenning, zei: “Ik ben blij dat deze wetgeving zal bijdragen aan het versterken van de wederzijdse erkenning. Dit voorstel zal de rechtszekerheid voor producenten vergroten en de administratieve samenwerking tussen de nationale autoriteiten verbeteren. Ik geloof dat, mede dankzij dit voorstel, het systeem voor de wederzijdse erkenning van goederen zal verbeteren en dat de procedures voor bedrijven en nationale autoriteiten zullen worden vereenvoudigd, waardoor iedereen kan profiteren van het vrije verkeer van goederen op de interne markt van de EU.”

Volgende stappen

De stemming in de commissie geeft de rapporteurs een mandaat (dat nog groen licht moet krijgen van de plenaire vergadering) om gesprekken te beginnen met de Raad van de EU om overeenstemming te bereiken over de definitieve wetten. Het mandaat over de nalevings- en handhavingsregels werd goedgekeurd met 24 stemmen tegen 10 en het mandaat over wederzijdse erkenning met 28 stemmen tegen vijf.

De Raad heeft op 28 mei 2018 een algemene oriëntatie bereikt over het voorstel voor wederzijdse erkenning, maar moet nog overeenstemming bereiken over zijn standpunt over het voorstel voor naleving en handhaving. Trilogen (drierichtingsgesprekken tussen Parlement, Raad en Commissie) kunnen pas daarna beginnen.

Meer informatie 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending