Verbind je met ons

Klimaatverandering

#SustainableFinance: van de financiële sector een krachtige actor maken in de strijd tegen klimaatverandering

DELEN:

gepubliceerd

on

De Commissie komt met de eerste concrete maatregelen om de financiële sector van de EU in staat te stellen het voortouw te nemen naar een groenere en schonere economie.

De voorstellen bevestigen het engagement van Europa om de wereldleider te zijn in de strijd tegen de klimaatverandering en om de klimaatverandering ten uitvoer te leggen Paris Agreement. De betrokkenheid van de financiële sector zal de inspanningen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen enorm stimuleren en tegelijkertijd de duurzaamheid en het concurrentievermogen van de EU-economie vergroten.

Vervolg op de allereerste EU Actieplan voor duurzame financieringzullen de voorstellen de financiële sector in staat stellen zijn volle gewicht in te zetten voor de strijd tegen de klimaatverandering. Er zijn overtuigende argumenten om de financiële sector ten dienste te stellen van onze planeet: ten eerste bedreigt de impact van klimaatverandering nu al de financiële stabiliteit en leidt tot grote economische verliezen door overstromingen, landerosie of droogte. Vorig jaar bereikte het door verzekeringen gedekte bedrag aan catastrofegerelateerde verliezen een recordhoogte van €110 miljard. Ten tweede: als we te laat wakker worden voor de realiteit van de opwarming van de aarde, kunnen veel van de huidige investeringen uiteindelijk overbodig worden. Tegelijkertijd moeten we de nieuwe zakelijke kansen voor duurzame economische activiteiten optimaal benutten. De financiële sector van de EU heeft het potentieel om duurzame financiering te vermenigvuldigen en een wereldleider op dit gebied te worden. Dit zou ook een positief effect moeten hebben op de economische groei en de werkgelegenheidscreatie. Het zal de doelstellingen van de Kapitaalmarktenunie (KMU) ondersteunen om de financiering te verbinden met de behoeften van de Europese economie en de De agenda van de EU voor duurzame ontwikkeling.

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie, zei: “We moeten ons geld steken in projecten die verenigbaar zijn met onze doelstellingen voor een koolstofarme economie en de strijd tegen de klimaatverandering. Dit is belangrijk voor het milieu en de economie, maar ook voor financiële stabiliteit. Tussen 2007 en 2016 zijn de economische verliezen als gevolg van extreme weerrampen met 86% gestegen. De vandaag gepresenteerde voorstellen laten zien dat de Europese Unie vastbesloten is ervoor te zorgen dat onze investeringen in de goede richting gaan. Ze gaan over het benutten van de enorme macht van het kapitaal markten in de strijd tegen klimaatverandering en het bevorderen van duurzaamheid."

Vicevoorzitter van Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen Jyrki Katainen zei: “Om de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 te verwezenlijken, hebben we jaarlijks ongeveer 180 miljard euro aan extra investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie nodig. Het mobiliseren van particulier kapitaal om duurzame investeringen te financieren is essentieel. Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) is al druk bezig met het aantrekken van particuliere investeringen om deze doelstellingen te verwezenlijken. De voorstellen van vandaag zullen de transparantie van duurzame financiering en de investeringsmogelijkheden die deze biedt vergroten, zodat investeerders over betrouwbare informatie beschikken om de transitie naar een koolstofarme economie mogelijk te maken. , hulpbronnenefficiënte en circulaire economie."

Er zullen meer investeringen in duurzame activiteiten terechtkomen dankzij nieuwe regels die de criteria definiëren om te bepalen of een economische activiteit ecologisch duurzaam is. Dit geharmoniseerde EU-brede classificatiesysteem – of 'taxonomie' – zal vooral beleggers helpen die vaak niet genoeg informatie hebben over wat groen is en wat niet. Alle financiële entiteiten die namens hun klanten of begunstigden beleggingen beheren, zullen hen nu moeten informeren over de impact van hun activiteiten op de planeet of hun lokale omgeving. Door dit te doen zullen deze regels meer keuze bieden aan investeerders die willen investeren in de toekomst van de planeet en tegelijkertijd rendement willen behalen.

Belangrijkste kenmerken van de maatregelen

advertentie
  1. Een uniform EU-classificatiesysteem ('taxonomie'): Het voorstel stelt geharmoniseerde criteria vast om te bepalen of een economische activiteit ecologisch duurzaam is. Stap voor stap zal de Commissie activiteiten identificeren die als 'duurzaam' kwalificeren, rekening houdend met bestaande marktpraktijken en -initiatieven en voortbouwend op het advies van een technische deskundigengroep die momenteel wordt opgericht. Dit zou economische actoren en investeerders duidelijkheid moeten verschaffen over welke activiteiten als duurzaam worden beschouwd, zodat zij beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Het kan als basis dienen voor de toekomstige vaststelling van normen en labels voor duurzame financiële producten, zoals aangekondigd in het Actieplan van de Commissie voor duurzame financiering.
  1. Plichten en openbaarmakingen van beleggers: De voorgestelde verordening zal consistentie en duidelijkheid introduceren over de manier waarop institutionele beleggers, zoals vermogensbeheerders, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen of beleggingsadviseurs, factoren op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) moeten integreren in hun besluitvormingsproces op het gebied van beleggingen. De exacte vereisten zullen verder worden gespecificeerd via gedelegeerde handelingen, die in een later stadium door de Commissie zullen worden aangenomen. Bovendien zouden deze vermogensbeheerders en institutionele beleggers moeten aantonen hoe hun beleggingen aansluiten bij de ESG-doelstellingen en openbaar maken hoe zij aan deze verplichtingen voldoen.

3. Koolstofarm benchmarksDe voorgestelde regels zullen een nieuwe categorie benchmarks creëren, bestaande uit de koolstofarme benchmark of de "koolstofarme" versie van standaardindices en de benchmarks met een positieve koolstofimpact. Deze nieuwe marktstandaard moet de CO2-voetafdruk van bedrijven weerspiegelen en beleggers meer informatie geven over de COXNUMX-voetafdruk van een beleggingsportefeuille. Terwijl de koolstofarme benchmark gebaseerd zou zijn op een standaard ‘decarboniserende’ benchmark, zou de benchmark met positieve koolstofimpact het mogelijk maken dat een beleggingsportefeuille beter wordt afgestemd op de doelstelling van het Akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan XNUMX° C.

4. Klanten beter adviseren over duurzaamheid: De Commissie is een raadpleging gestart om te beoordelen hoe ESG-overwegingen het beste kunnen worden meegenomen in het advies dat beleggingsondernemingen en verzekeringsdistributeurs aan individuele klanten bieden. Het doel is om gedelegeerde handelingen in het kader van de Richtlijn Markten voor Financiële Instrumenten (MiFID II) en de Richtlijn Verzekeringsdistributie te wijzigen. Bij de beoordeling of een beleggingsproduct aan de behoeften van hun klanten voldoet, moeten ondernemingen ook rekening houden met de duurzaamheidsvoorkeuren van elke klant, volgens de voorgestelde regels. Dit zou een breder scala aan beleggers moeten helpen toegang te krijgen tot duurzame beleggingen.

Achtergrond

De EU en regeringen over de hele wereld hebben zich bij het aannemen van de doelstelling van een duurzamere economie en samenleving gecommitteerd aan de doelstelling van een duurzamere economie en samenleving Paris Agreement over klimaatverandering en de UN 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling. De EU maakt al een verschil dankzij de EU 2030 Energie- en Klimaatkader, de Energie-unie het Circular Economy Action PlanEn EU-implementatie van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. Dit vormt de kern van het Kapitaalmarktenunieproject van de Unie.

De huidige investeringsniveaus zijn niet voldoende om een ​​ecologisch duurzaam economisch systeem te ondersteunen dat de klimaatverandering en de uitputting van hulpbronnen bestrijdt. Er moeten meer particuliere kapitaalstromen worden gericht op duurzame investeringen om de kloof van 180 miljard euro aan extra investeringen te dichten die nodig zijn om de EU-doelstellingen voor 2030 te halen. Paris Agreement. De eerste stap van de Commissie was de Actieplan voor de financiering van duurzame groei van 8 maart 2018. Het actieplan werd geïnformeerd door de finale verslag in januari 2018 van a Expertgroep op hoog niveau op het gebied van duurzame financiering opgericht door de Commissie in 2016. De Commissie voerde ook een openbare raadpleging over de plichten van institutionele beleggers en vermogensbeheerders op het gebied van duurzaamheid.

Op 22 maart 2018 organiseerde de Commissie een conferentie op hoog niveau om te bespreken hoe de strategie van de Commissie inzake duurzame financiering het beste in de praktijk kan worden gebracht. De conferentie bevestigde de steun en inzet van de EU-leiders en belangrijke particuliere spelers voor de veranderingen die nodig zijn in het financiële systeem en de economie.

Meer informatie

Persbericht

MEMO

Factsheet

Meer informatie over duurzame groei

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending