#WesternMediterranean: Beheerplan om de visserijsector in de regio te versterken

| Maart 13, 2018

De Commissie heeft een meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke Middellandse Zee voorgesteld. Het voorstel heeft betrekking op demersale visbestanden, dwz vissen die op de bodem van de zeebodem leven en voederen, en die een aanzienlijk inkomen voor de visserijsector in de regio opleveren. Vangsten voor deze bestanden zijn sinds de vroege 23s aanzienlijk gedaald met rond 2000%.

In dit tempo zou meer dan 90% van de beoordeelde bestanden worden overbevist door 2025. Zonder de collectieve bundeling van inspanningen zoals voorzien in dit plan, zouden 1,500-schepen om financiële redenen door 2025 worden bedreigd. Het voorstel heeft tot doel deze voorraden te herstellen tot niveaus die de vissers in staat van sociale en economische levensvatbaarheid en de meer dan 16,000-banen die daarvan afhankelijk zijn, verzekeren.

Commissaris voor maritieme zaken en visserij, Karmenu Vella, verklaarde: "Het voorstel voor een meerjarenplan is een directe follow-up van de MedFish4Ever-verklaring van 2017. Het doel is om een ​​gezond niveau aan visbestanden te bereiken dat nodig is om banenverlies te voorkomen en om belangrijke economische sectoren te onderhouden die afhankelijk zijn van de visserij. Het brengt ons een stap dichter bij het verduurzamen van de visserij in de Middellandse Zee. We moeten handelen en we moeten dringend handelen. Alleen dan kunnen we onze gemeenschappelijke doelstelling halen om visserij in staat te stellen de vissers en de economie nog vele jaren te ondersteunen. "

Het voorstel van de Commissie wordt nu ter bespreking voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad van de EU. EEN persbericht is online beschikbaar.

Tags: ,

Categorie: Een voorpagina, Conferentie van de perifere en maritieme regio's van Europa (CPMR), EU, Europese Commissie, maritiem, Oceana