Lange weg naar gemeenschappelijke Europese #security en #defence

| Februari 13, 2018

Op 14-15 februari zullen 2018 NAVO-ministers van Defensie elkaar opnieuw ontmoeten in Brussel om de belangrijkste bedreigingen te bespreken waarmee de wereld tegenwoordig wordt geconfronteerd. De NAVO bestaat uit 29-lidstaten, maar 22 van hen zijn tegelijkertijd de EU-lidstaten, schrijft Adomas Abromaitis.

Over het algemeen genomen zijn de besluiten van de NAVO bindend voor de EU. Aan de ene kant hebben de NAVO en de VS, als belangrijkste financiële donor, en Europa heel vaak verschillende doelen. Hun interesses en zelfs opvattingen over de manieren om veiligheid te bereiken zijn niet altijd hetzelfde. Hoe meer ook de verschillen binnen de EU bestaan. Een Europees militair ambitieniveau is de afgelopen tijd aanzienlijk gegroeid. Het besluit om tegen het einde van het voorgaande jaar een defensiepact van de Europese Unie op te richten, dat bekend staat als een permanente gestructureerde samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie (PESCO), werd een duidelijke indicator voor deze trend.

Het is de eerste echte poging om de onafhankelijke EU-defensie te vormen zonder afhankelijk te zijn van de NAVO. Hoewel de EU-lidstaten het idee van een nauwere Europese samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie actief ondersteunen, zijn zij het niet altijd eens met het werk van de Europese Unie op dit gebied. In werkelijkheid zijn niet alle staten klaar om meer geld uit te geven aan defensie, zelfs in het kader van de NAVO, die minstens 2% van hun BBP moet uitgeven. Dus, volgens de eigen cijfers van de NAVO, voldeden alleen de VS (geen EU-lidstaat), Groot-Brittannië (die de EU verliet), Griekenland, Estland, Polen en Roemenië in 2017 aan de eis. Andere landen willen waarschijnlijk hun verdediging versterken, maar zijn niet in staat of willen zelfs geen extra geld betalen voor een nieuw EU-militair project.

Opgemerkt moet worden dat alleen die landen die een grote afhankelijkheid van NAVO-steun hebben en geen kans hebben om zichzelf te beschermen, 2% van hun BBP besteden aan defensie of bereidheid tonen om de uitgaven te verhogen (Letland, Litouwen). Dergelijke EU-lidstaten zoals Frankrijk en Duitsland zijn klaar om "het proces te leiden" zonder de bijdragen te verhogen. Ze hebben een hoger niveau van strategische onafhankelijkheid dan de Baltische staten of andere Oost-Europese landen. Het Franse militair - industriële complex kan bijvoorbeeld allerlei moderne wapens produceren - van infanteriewapens tot ballistische raketten, nucleaire onderzeeërs, vliegdekschepen en supersonische vliegtuigen.

Temeer, Parijs onderhoudt stabiele diplomatieke betrekkingen met het Midden-Oosten en de Afrikaanse staten. Frankrijk heeft ook de reputatie van een al lang bestaande partner van Rusland en is in staat in Moskou een gemeenschappelijke taal te vinden in crisissituaties. Het besteedt veel aandacht aan nationale belangen buiten zijn grenzen.

Het is ook belangrijk dat Parijs onlangs het meest uitgebreide plan van creatie van 2020 presenteerde, de geïntegreerde pan-Europese snelle reactiekrachten, voornamelijk voor het gebruik in expeditionaire operaties om de vrede in Afrika te handhaven. Het militaire initiatief van de Franse president Macron bevat 17-punten die gericht zijn op het verbeteren van de opleiding van troepen van de Europese landen, evenals het vergroten van de mate van gevechtsgereedheid van de nationale strijdkrachten. Tegelijkertijd zal het Franse project geen deel worden van bestaande instellingen, maar parallel met NAVO-projecten worden uitgevoerd. Frankrijk is van plan om het project voortdurend te "promoten" onder de andere EU-bondgenoten.

De belangen van andere EU-lidstaten zijn niet zo mondiaal. Ze vormen hun politiek inzake veiligheid en defensie om de EU-vermogens te versterken om zichzelf te beschermen en aandacht te vestigen op hun eigen tekortkomingen. Ze kunnen alleen maar weinig troepen aanbieden. Hun interesses reiken niet verder dan hun eigen grenzen en ze zijn niet geïnteresseerd in het verspreiden van inspanningen, bijvoorbeeld via Afrika.

Het leiderschap van de EU en de lidstaten hebben nog geen overeenstemming bereikt over het concept van militaire integratie, waarvan de start is gegeven sinds de goedkeuring van het besluit om een ​​permanente gestructureerde samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie tot stand te brengen. De hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken, Federica Mogherini, stelt in het bijzonder een langetermijnbenadering voor om een ​​nauwere integratie van de Europese militaire planning, aanbesteding en inzet, alsmede de integratie van diplomatieke en defensieve functies te bevorderen.

Zo'n langzame vooruitgang is comfortabeler voor NAVO-functionarissen, die gealarmeerd zijn door het revolutionaire Franse project. Daarom waarschuwde secretaris-generaal Stoltenberg zijn Franse tegenhangers voor onbezonnen stappen in de richting van Europese militaire integratie, wat ertoe kon leiden dat onnodige duplicatie van de capaciteiten van de alliantie en, gevaarlijkst, de concurrentie tussen de belangrijkste wapenfabrikanten (Frankrijk, Duitsland, Italië en enkele andere Europese landen) terwijl het Europese leger opnieuw wordt uitgerust met moderne modellen om ze naar dezelfde standaard te brengen.

Hoewel de EU-lidstaten het idee van nauwere samenwerking op militair gebied ondersteunen, hebben ze dus geen gemeenschappelijke strategie. Het zal lang duren om tot het compromis te komen en tot een evenwicht te komen bij het creëren van een krachtig EU-defensiesysteem, dat de bestaande NAVO-structuur zal aanvullen en er niet mee in botsing zal komen. Een lange weg naar gemeenschappelijke opvattingen betekent voor Europa een lange weg om de Europese defensie te bezitten.

Tags: , , ,

Categorie: Een voorpagina, Defensie, EU, NAVO, Advies