Commissieverslag zegt dat #werkgelegenheid en sociale situatie in de EU verder verbeteren

| Februari 13, 2018

Gesteund door een sterke economische groei, is de werkgelegenheid in de EU sterker toegenomen dan verwacht in het derde kwartaal van 2017 en gaat deze nog steeds gepaard met een dalende werkloosheid volgens het laatste kwartaalverslag over de evolutie van de arbeidsmarkt, werkgelegenheid en sociale situatie in Europa.

Werkgelegenheid, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit, commissaris Marianne Thyssen, verklaarde: "De groei is weer terug in Europa. De werkgelegenheid in de EU bereikt het hoogste niveau ooit, met meer dan 236 miljoen mensen aan het werk. Wat de werkloosheid betreft, deze neemt voortdurend af. We moeten deze economische dynamiek optimaal benutten om de burgers de nieuwe en effectievere rechten te geven die we in de Europese pijler van sociale rechten hebben gedefinieerd: eerlijke arbeidsvoorwaarden, gelijke toegang tot de arbeidsmarkt en sociale bescherming fatsoenlijk. We moeten er nu voor zorgen dat alle burgers en werknemers kunnen profiteren van deze positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

"Meer dan een jaar nam de werkgelegenheid toe met 1.7% in de EU, wat 4 miljoen mensen vertegenwoordigt, 2.7 miljoen van hen in de eurozone. Deze toename wordt voornamelijk gevoed door fulltime en onbepaalde banen. De werkzaamheidsgraad van 20-64-jarigen in de EU is de afgelopen drie jaar gestaag toegenomen tot 72.3% in het derde kwartaal van 2017, het hoogste niveau ooit. Er blijven echter grote verschillen tussen de lidstaten bestaan. Andere arbeidsmarktindicatoren die in het kwartaalverslag zijn opgenomen, zoals de arbeidsproductiviteit en de financiële situatie van Europese huishoudens, bevestigen ook de verbetering van de Europese economie. "

Meer informatie is beschikbaar in dit persbericht.

Tags: ,

Categorie: Een voorpagina, werk, EU, EU, Europa 2020 Strategie, Europese Commissie, De rechten van werknemers