EU en #Egyptische samenwerking: Naar een sterker partnerschap

| Oktober 30, 2017 | 0 Reacties

De EU heeft een meerjarig kader vastgesteld waarin de prioriteiten voor de financiële en technische samenwerking met Egypte worden vastgesteld voor de periode 2017-2020, met speciale aandacht voor jongeren en vrouwen.

Na de goedkeuring van Partnerschap Prioriteiten met Egypte In juli 2017 heeft de EU het Single Support Framework (SSF) aangenomen waarin de prioriteiten en de financiële toewijzing op belangrijke strategische gebieden van de bilaterale samenwerking met het land worden vastgesteld. Over verschillende sectoren zal bijzondere aandacht worden besteed aan de jeugd, waarop de stabiliteit van onze samenlevingen op lange termijn ligt en aan vrouwenbelegging, essentieel voor vooruitgang in elke maatschappij.

Europees nabuurschapsbeleid en commissaris van de uitbreidingsonderhandelingen Johannes Hahn, momenteel in Caïro, hebben een memorandum van overeenstemming ondertekend over het EU-eenzijdig kader voor de ondersteuning van de Egyptische autoriteiten. Commissaris Hahn heeft ook twee financiële overeenkomsten ondertekend ter ondersteuning van de sectoren gezondheid, milieu en vervoer, alsmede een € 60 miljoen programma ter ondersteuning van Egypte in het aanpakken van migratieproblemen.

Hoge Vertegenwoordiger / Ondervoorzitter Federica Mogherini zei: "Met de nieuwe partnerschaps prioriteiten van de EU-Egypte concentreren wij ons op de toekomst van het Egyptische volk. Wij zijn van mening dat sociale ontwikkeling en sociale bescherming, met name bij jongeren en vrouwen, de sleutel zijn tot duurzame groei en stabiliteit in Egypte en in de regio. Daarom leggen we ze op basis van ons partnerschap. "

Commissaris Johannes Hahn, met de minister van Belegging en Internationale Samenwerking Sahar Nasr, zei: "De EU is volledig toegewijd om de inspanningen van Egypte te ondersteunen om zijn economie te hervormen om duurzame en inclusieve groei te behalen en de belangrijkste sociaal-economische uitdagingen aan te pakken, zoals de hoge bevolkingsgroei en de impact van economische hervormingen op de meest kwetsbare. "

Achtergrond

Single bestek

Dit Single Support Framework (SSF) definieert de focusgebieden voor EU-bijstand. Het is gebaseerd op de prioriteiten van de EU-Egypte voor de jaren 2017-2020 en bij het vaststellen van de prioriteiten houdt rekening met het economische hervormingsprogramma van Egypte, dat ook in lijn is met de 'Duurzame Ontwikkelingsstrategie - Vision 2030' van Egypte.

De drie sectoren van interventie die in de SSF zijn geïdentificeerd zijn:

o Sector 1: economische modernisering, energieduurzaamheid en milieu (indicatief 40% van totaal budget)

o Sector 2: sociale ontwikkeling en sociale bescherming (indicatief 40% van totaal budget)

o Sector 3: Governance, verbetering van stabiliteit en moderne democratische staat (indicatief 10% van totaal budget)

Daarnaast zal er aanvullende ondersteuning zijn voor capaciteitsontwikkeling en maatschappelijk middenveld (indicatieve 10% van het totale budget)

De voorgestelde indicatieve verdeling voor EU bilaterale hulp aan Egypte in het kader van de Europees nabuurschapsinstrument (ENI), voor 2017-2020 ligt tussen € 432 miljoen en € 528m.

Het SSF is het gevolg van intensief overleg met alle relevante belanghebbenden in Caïro en Brussel, inclusief het maatschappelijk middenveld, lokale overheden en ministeries, evenals EU-lidstaten.

Financieringsovereenkomsten en nieuw programma

Via de financieringsovereenkomsten zal de EU de volgende strategische samenwerkingsprogramma's in Egypte ondersteunen, die rechtstreekse voordelen voor zijn burgers zal hebben:

  1. Het 'Fayyoum Afvalwater Uitbreidingsprogramma': met een EU-subsidie ​​van € 38m zal € 360m in zachte leningen van de EIB en de EBRD worden aangewend. Dit programma zal toegang bieden tot verbeterde sanitaire voorzieningen voor bijna 1 miljoen inwoners en verhogen de dekking van sanitaire voorzieningen in de Fayyoum van net meer dan 30% tot bijna 90%. Er wordt ook verwacht dat meer dan 30,000 tijdelijke en vaste banen wordt gecreëerd.
  2. De 'Rehabilitatie van het Raml Tram-programma van Alexandrië': met een EU-subsidie ​​van € 8m, € 237.7m in zachte leningen van de EIB en de AFD zal aangewend worden om de Alexandria Raml Tram te herstellen. De gerehabiliteerde tram heeft capaciteit verdubbeld en zal de wachttijden verminderen, die meer dan 200,000 passagiers per dag zullen profiteren.

Nieuw programma 'Verbetering van de reactie op migratie uitdagingen in Egypte'

Met een EU-subsidie ​​van € 60m zal de EU de inspanningen van Egypte ondersteunen bij het verbeteren van het migratiebeheer, het aanpakken van de diepere oorzaken van irreguliere migratie en het ondersteunen van Egyptische gemeenschappen die migranten en vluchtelingen opvangen. Het programma zal in totaal zeven projecten omvatten en wordt aangenomen in het kader van de 'Noord-Afrika-venster' van het EU-Emergency Trust Fund.

Meer informatie

Samenwerking EU-Egypte

EU-delegatie naar Egypte

Comments

Facebook reacties

Tags: , ,

Categorie: Een voorpagina, Egypte, EU, Europese Commissie

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *