Commissie waarschuwt #Vietnam over onvoldoende actie om te vechten #IllegalFishing

| Oktober 24, 2017 | 0 Reacties

De Europese Commissie zet haar strijd tegen illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde (IUU) visserij wereldwijd voort door Vietnam, met een "gele kaart", te waarschuwen voor het risico dat het wordt geïdentificeerd als een niet-coöperatief land.

De beslissing benadrukt dat Vietnam niet genoeg doet om illegale visserij te bestrijden. Het identificeert tekortkomingen, zoals het ontbreken van een effectief sanctiesysteem om IOO-visserijactiviteiten af ​​te schrikken en een gebrek aan actie om illegale visserijactiviteiten aan te pakken die door Vietnamese schepen worden uitgevoerd in de wateren van de buurlanden, met inbegrip van de staten die kleine Pacifische eilanden ontwikkelen. Bovendien heeft Vietnam een ​​slecht systeem om de aanvoer van vis te controleren die lokaal wordt verwerkt voordat deze wordt geëxporteerd naar internationale markten, waaronder de EU.

Commissaris voor milieu, maritieme zaken en visserij, Karmenu Vella, verklaarde: "Met deze actie tonen wij vandaag onze vaste belofte om illegale visserij wereldwijd te bestrijden. We mogen niet voorbijgaan aan de impact die illegale activiteiten van Vietnamese schepen hebben op mariene ecosystemen in de Stille Oceaan. We nodigen de Vietnamese autoriteiten uit om hun strijd te intensiveren, zodat we deze beslissing snel kunnen terugdraaien. We bieden hen onze technische ondersteuning. "

Het besluit omvat in dit stadium geen maatregelen die van invloed zijn op de handel. De "gele kaart" wordt beschouwd als een waarschuwing en biedt de mogelijkheid voor Vietnam om maatregelen te nemen om de situatie binnen een redelijke termijn recht te zetten. Daartoe heeft de Commissie een actieplan voorgesteld om het land te ondersteunen bij het aanpakken van de geconstateerde tekortkomingen.

Het besluit van de Commissie is het resultaat van een grondige analyse en houdt terdege rekening met het ontwikkelingsniveau van het land. Het volgt op een lange periode van informele besprekingen met de Vietnamese autoriteiten sinds 2012. De Vietnamese autoriteiten worden nu uitgenodigd om deel te nemen aan een formele procedure van dialoog om de vastgestelde problemen op te lossen en het actieplan uit te voeren.

Achtergrond

Tussen 11 en 26 wordt een miljoen ton vis, dat wil zeggen ten minste 15% van de wereldvangsten, per jaar illegaal gevangen. Dit is de moeite waard tussen 8 en 19 miljard euro. Als 's werelds grootste visimporteur wil de EU niet medeplichtig zijn en dergelijke producten op haar markt toelaten. De zogenoemde 'IUU-verordening', dat in 2010 in werking is getreden, is het belangrijkste instrument in de strijd tegen illegale visserij, waarbij ervoor wordt gezorgd dat alleen die visserijproducten die als legaal zijn gecertificeerd toegang hebben tot de EU-markt. Met dit doel onderhoudt de Commissie bilaterale dialogen met meer dan 50-derde landen. Wanneer derde landen hun internationale verplichtingen als vlaggen-, kust-, haven- en marktstaten niet kunnen nakomen, formaliseert de Commissie dit proces van samenwerking en bijstand met hen om hun juridische en administratieve kaders voor de bestrijding van IUU-visserij te helpen verbeteren. De stappen in dit proces zijn eerst een waarschuwing ("gele kaart"), een "groene kaart" als er problemen zijn opgelost of een "rode kaart" als ze dat niet zijn. Dit laatste leidt tot een lijst door de Raad, gevolgd door een reeks maatregelen voor het derde land, waaronder een handelsverbod op visserijproducten.

Sinds november 2012 heeft de Commissie een formele dialoog gevoerd met verschillende derde landen (pre-identificatie of "gele kaart") die zijn gewaarschuwd voor de noodzaak om krachtige maatregelen te nemen om IUU-visserij te bestrijden. Wanneer aanzienlijke vooruitgang wordt geconstateerd, kan de Commissie de dialoog beëindigen (de pre-identificatiestatus of "groene kaart" opheffen). Een paar landen hebben niet de nodige bereidheid getoond tot hervormingen. Als gevolg hiervan kunnen visserijproducten die worden gevangen door schepen uit deze landen niet worden ingevoerd in de EU (identificatie en vermelding of "rode kaart"). Een volledige lijst van landen is beschikbaar hier.

De bestrijding van illegale visserij is een onderdeel van het engagement van de EU om te zorgen voor een duurzaam gebruik van de zee en haar rijkdommen, zoals uiteengezet in haar Internationale Ocean Governance Agenda. Duurzame visserij en de strijd tegen IUU waren ook een van de belangrijkste onderwerpen die werden besproken tijdens de 4th internationale conferentie over de oceaan, georganiseerd door de Europese Unie in Malta, 5-6 oktober 2017.

Comments

Facebook reacties

Tags: , , , , ,

Categorie: Een voorpagina, EU, Europese Commissie, Illegale visserij, maritiem, Oceana, overbevissing, Vietnam

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *