Verbind je met ons

EU

Verhuizen naar het buitenland in #EU? EP-leden stemmen nieuwe regels om ervoor te zorgen dat uw papieren worden geaccepteerd

DELEN:

gepubliceerd

on

20150401PHT40052_originalHet Parlement heeft op 9 juni gestemd over nieuwe EU-regels om het vrije verkeer van burgers te vergemakkelijken door het eenvoudiger te maken om de echtheid van documenten zoals geboorte- of huwelijksakten in een andere EU-lidstaat te bewijzen. Om te voorkomen dat er vertalingen nodig zijn, moeten er nieuwe meertalige EU-formulieren bij de documenten worden gevoegd. De stemming bekrachtigde een informele deal die eerder was gesloten door onderhandelaars van het Parlement en de Raad.

"Meer dan 14 miljoen EU-burgers wonen in een andere lidstaat dan hun thuisland. Om te trouwen, de geboorte van een kind aan te geven of een blanco strafblad te bewijzen, worden ze gedwongen om vervelende procedures te doorlopen. Met de stemming van vandaag hebben een eerste stap gezet om deze bureaucratische hindernissen te verminderen, door de dure en omslachtige 'apostille'-vereiste af te schaffen en meertalige standaardformulieren in te voeren', zei rapporteur Mady Delvaux (S&D, LU) tijdens het plenaire debat.

"Ondanks het verzet van een deel van de Raad verwijst een belangrijke herzieningsclausule naar verschillende documenten, zoals universitaire diploma's of invaliditeitscertificaten, die in dit stadium niet onder de reikwijdte van de regels konden worden gebracht. Deze tekst is de eerste stap in een lang proces, waarvan het uiteindelijke doel is om gemeenschappelijke openbare documenten binnen de EU te hebben", voegde ze eraan toe.

De nieuwe regels zouden administratieve formaliteiten afschaffen, zoals de "legalisatie" of "apostille"-waarmerking van "openbare" documenten, zoals documenten die de burgerlijke staat, het ouderschap of de nationaliteit bewijzen. De leden van het Europees Parlement en de Raad waren overeengekomen het toepassingsgebied van de regels uit te breiden tot documenten die de bekwaamheid om te huwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, opnemen. Documenten die de afwezigheid van een strafblad aantonen, zouden ook in andere EU-lidstaten worden geaccepteerd zonder verdere legalisatieprocedures.

Bovendien zouden de regels ook betrekking hebben op documenten die burgers die in een andere lidstaat wonen, moeten overleggen als ze willen stemmen en/of zich verkiesbaar willen stellen bij Europese of gemeenteraadsverkiezingen in de lidstaat waar ze wonen.

Nieuwe meertalige formulieren

Om te voorkomen dat bepaalde openbare documenten moeten worden vertaald, introduceren de regels ook nieuwe meertalige EU-formulieren die aan documenten moeten worden gehecht. Deze documenten gaan over: geboorte, in leven zijn, overlijden, huwelijk (inclusief huwbevoegdheid en burgerlijke staat), geregistreerd partnerschap (inclusief bekwaamheid om een ​​geregistreerd partnerschap en geregistreerd partnerschap aan te gaan), woon- en/of verblijfplaats en afwezigheid van een strafrechtelijke dossier. Deze meertalige standaardformulieren zouden de burgers geld en tijd moeten besparen doordat beëdigde vertalingen niet meer nodig zijn.

advertentie

Verplichting om burgers te informeren

Om ervoor te zorgen dat de burgers op de hoogte zijn van de vereenvoudigde procedures en nieuwe meertalige formulieren, hebben de leden van het Europees Parlement een bepaling vastgelegd waarin wordt geëist dat de Europese Commissie en de lidstaten de burgers informeren over de nieuwe regels via websites en het e-justitieportaal.

Evaluatie na twee jaar: reikwijdte van de nieuwe regels uitbreiden?

EP-leden zorgden ook voor een bepaling waardoor de nieuwe regels na twee jaar kunnen worden uitgebreid tot openbare documenten met betrekking tot de juridische status en vertegenwoordiging van een bedrijf, diploma's en andere bewijzen van formele kwalificaties, en openbare documenten waaruit een officieel erkende handicap blijkt, in het licht van een herziening die ook moet beoordelen of het wenselijk is om in de toekomst nieuwe meertalige formulieren in te voeren.

Volgende stappen

De verordening zal binnenkort in het Publicatieblad van de EU worden gepubliceerd en geleidelijk in werking treden, zodat deze vanaf 2019 volledig van toepassing is.

Achtergrond

De openbare documenten die onder de voorgestelde verordening vallen, zijn documenten die in de eerste plaats bedoeld zijn om een ​​van de volgende feiten vast te stellen: geboorte, dat een persoon in leven is, overlijden, naam, huwelijk (inclusief huwelijksbevoegdheid en burgerlijke staat), echtscheiding, wettelijke scheiding of nietigverklaring van het huwelijk, geregistreerd partnerschap (waaronder bekwaamheid tot het aangaan van een geregistreerd partnerschap en status van geregistreerd partnerschap), ontbinding van een geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van een geregistreerd partnerschap, ouderschap, adoptie, woon- en/of verblijfplaats, nationaliteit of afwezigheid van een strafblad.

Bovendien omvat het openbare documenten waarvan de overlegging kan worden verlangd van burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn en die wensen te stemmen of zich kandidaat willen stellen bij verkiezingen voor het Europees Parlement of bij gemeenteraadsverkiezingen in hun lidstaat staat van verblijf.

De voorgestelde regels creëren bovendien meertalige standaardformulieren om de vertaling van verschillende documenten te vergemakkelijken. Voor deze documenten is geen vertaling meer nodig. Het gaat om: geboorte, in leven zijn, overlijden, huwelijk (inclusief huwbevoegdheid en burgerlijke staat), geregistreerd partnerschap (inclusief bekwaamheid om een ​​geregistreerd partnerschap en geregistreerd partnerschap aan te gaan), woon- en/of verblijfplaats en het ontbreken van een strafblad .

Meer informatie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending