Verbind je met ons

Brexit

#EuropeesParlement: Plenaire zitting 1-4 februari 2016

DELEN:

gepubliceerd

on

Parlement

Debat over vluchtelingen, grenscontroles en de toekomst van Schengen

De leden van het Europees Parlement zullen dinsdagmiddag de vluchtelingencrisis en grenscontroles, zowel aan de buitengrenzen van de EU als binnen de Schengenpaspoortvrije ruimte, bespreken met de eerste vicevoorzitter van de Commissie, Frans Timmermans. De Europese Commissie waarschuwde op 27 januari dat de paspoortcontroles voor een periode van maximaal twee jaar opnieuw zouden kunnen worden ingevoerd als Griekenland een aantal “ernstige tekortkomingen” in het beheer van de buitengrenzen van de EU niet oplost.

Debat vóór de top: migratie en het Britse EU-referendum

EP-leden zullen hun standpunten over migratie en het aanstaande in-of-uit EU-referendum in Groot-Brittannië kenbaar maken tijdens een debat op woensdagochtend voorafgaand aan de top van de Europese Raad op 18 en 19 februari. Tot de deelnemers aan het debat behoren onder meer de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders, namens het Nederlandse voorzitterschap van de Raad.

De Europese Commissie gaat voorstellen voor vennootschapsbelasting presenteren

Belastingcommissaris Pierre Moscovici zal dinsdagochtend tijdens de plenaire vergadering de nieuwste voorstellen voor vennootschapsbelasting van de Commissie presenteren. Ze omvatten een ontwerprichtlijn van de Raad ter bestrijding van grondslaguitholling en winstverschuiving (BEPS), die een vervolg vormt op het OESO-actieplan voor vennootschapsbelasting.

advertentie

Maandag gaan de EP-leden ECB-president Mario Draghi ondervragen in een plenair debat

De president van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi, zal maandagmiddag in Straatsburg zijn voor een debat met leden van het Europees Parlement over het jaarverslag van de Bank over 2014.

Parlement presenteert zijn eisen voor de handel in dienstenovereenkomst (TiSA)

Gesprekken over een Trade in Services Agreement (TiSA), waarbij landen 70% van de wereldhandel in diensten vertegenwoordigen, zouden EU-bedrijven meer mogelijkheden moeten geven om diensten, zoals transport en telecommunicatie, in derde landen aan te bieden. Tegelijkertijd mogen de openbare diensten en audiovisuele diensten van de EU niet worden opengesteld voor concurrentie, zeggen de leden van het Europees Parlement in ontwerpaanbevelingen die maandag zullen worden besproken en woensdag zullen worden gestemd.

Stem over bezwaar tegen nieuwe uitstootlimieten voor dieselauto's

Een voorstel om een ​​veto uit te spreken over een ontwerpbesluit om de emissielimieten voor stikstofoxiden (NOx) van dieselauto's met maximaal 110% te verhogen wanneer de langverwachte Real Driving Emissions (RDE)-testprocedure wordt geïntroduceerd, zal woensdag in stemming worden gebracht. De Milieucommissie stelt dat het Parlement een veto moet uitspreken over plannen om de limieten te versoepelen, omdat dit de handhaving van de bestaande EU-normen zou ondermijnen. Het onderwerp werd besproken tijdens de plenaire zitting van januari.

'Status van markteconomie voor China: wat gaat de EU doen?

Maandagmiddag zal er een debat plaatsvinden over de vraag of de EU China als een 'markteconomie' moet erkennen met handelscommissaris Cecilia Malmström. De leden van het Europees Parlement zijn bezorgd dat het Europees Parlement nog niet over deze kwestie is geraadpleegd. Als de EU besluit China als een markteconomie te behandelen, moet het Europees Parlement meebeslissen over eventuele wijzigingen in de EU-wetgeving.

Nieuwe vluchtelingenfaciliteit van 3 miljard euro in Turkije: vragen over financiering

Vragen over de 3 miljard euro aan financiering uit de EU- en nationale begrotingen voor een voorgestelde faciliteit ter ondersteuning van Syrische vluchtelingen in Turkije zullen dinsdagmiddag worden gesteld tijdens een gezamenlijk debat over migratievraagstukken. Europarlementariërs kunnen de Europese Commissie vragen waar het EU-begrotingsaandeel vandaan moet komen, hoeveel individuele lidstaten tot nu toe hebben toegezegd en hoe ervoor kan worden gezorgd dat het geld effectief kan worden gekanaliseerd om aan de behoeften van vluchtelingen te voldoen.

EP-leden roepen op tot nultolerantie ten aanzien van geweld tegen vrouwen

Na recente aanvallen op vrouwen in Keulen (Duitsland) en elders in de EU zullen de leden van het Europees Parlement woensdagavond debatteren over de kwestie van seksuele intimidatie en geweld tegen vrouwen in de openbare ruimte. In een debat op dinsdag zullen Europarlementariërs de Europese Commissie en de Raad vragen welke stappen zij van plan zijn te nemen om gendergerelateerd geweld tegen vrouwen in de EU te voorkomen. Een resolutie waarover woensdag zal worden gestemd zal er bij de Commissie op aandringen een "nieuwe strategie voor gendergelijkheid en vrouwenrechten na 2015" te presenteren.

Andere onderwerpen zijn:

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending