Verbind je met ons

Onbekwaamheid

#Disability Het Europees Parlement en EDF werken samen om de VN-aanbevelingen inzake mensenrechten te implementeren

DELEN:

gepubliceerd

on

handicapOp 27 januari nam het European Disability Forum (EDF) deel aan de openbare hoorzitting van het Europees Parlement, waarbij de nadruk lag op de aanbevelingen van de VN aan de EU over hoe de rechten van 80 miljoen mensen met een handicap beter kunnen worden bevorderd.

Voor het eerst in de geschiedenis werd de EU vorig jaar door het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap beoordeeld op haar werk ter uitvoering van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VN CRPD). De EU heeft ontvangen specifieke aanbevelingen, de zogenaamde 'Concluderende Observaties', van het VN-Comité over hoe zij hun werk op dit gebied de komende jaren kunnen verbeteren.

Het Europees Parlement is bezig met het opstellen van een rapport over de implementatie van het UN CRPD en vooral over de follow-up van de slotopmerkingen van de VN. Europarlementariër Helga Stevens (ECR, BE) is de rapporteur en meer dan 30 leden van het Europees Parlement uit verschillende commissies van het Europees Parlement dragen bij aan het rapport, waardoor een alomvattend overzicht ontstaat van de aanpak van het Europees Parlement ten aanzien van de implementatie van het UN CRPD. De rapporteur en andere leden van het Europees Parlement plannen verschillende momenten van overleg met belanghebbenden, waaronder nauw overleg met de gehandicaptenbeweging. EP-leden Helga Stevens en Martina Anderson (GUE/NGL, VK) organiseerden deze openbare hoorzitting als een kans voor EP-leden en vertegenwoordigers van de gehandicaptenbeweging om een ​​open dialoog te voeren over hoe het Europees Parlement kan bijdragen aan en bevorderen van de succesvolle implementatie van de VN-Conclusie Waarnemingen.

Bij de opening van de hoorzitting verklaarde EDF-vicevoorzitter Gunta Anca dat de slotopmerkingen van het VN-Comité de EU een krachtig mandaat geven om van de rechten van personen met een handicap een topprioriteit te maken. Ze benadrukte de verzoeken van het VN-Comité aan de EU om de Europese Strategie voor Gehandicapten 2010-2020 te herzien en deze te verbinden met het UN CRPD, om een ​​krachtige, veelomvattende Europese toegankelijkheidswet aan te nemen die voldoet aan de VN-CRPD, evenals de EU-richtlijn inzake de toegankelijkheid van publieke websites, onder meer de richtlijn gelijke behandeling. Ze herinnerde eraan dat de slotopmerkingen een gedetailleerde lijst bevatten van acties en maatregelen die de EU moet nemen op alle beleidsterreinen: vrijheid van verkeer, non-discriminatie, zelfstandig leven, onderwijs, toegang tot goederen en diensten, werkgelegenheid, humanitaire hulp en internationale samenwerking, rechtsbevoegdheid, toegang tot de rechter, gezondheidszorg, deelname aan verkiezingen etc. Daarom is het belangrijk dat Europarlementariërs uit zoveel verschillende commissies betrokken worden bij het rapport van het Europees Parlement en de follow-up ervan.

Gunta Anca onderstreepte ook het belang van de actieve betrokkenheid van organisaties van personen met een handicap bij alle beleids- en besluitvormingsprocessen van de EU: “De VN heeft de EU gevraagd een gestructureerde dialoog op te zetten met personen met een handicap en hun representatieve organisaties. Dit betekent dat organisaties van personen met een handicap moeten op zinvolle en nauwe wijze worden betrokken en geraadpleegd door alle Europese instellingen."

EDF-leden en andere maatschappelijke organisaties en stichtingen waren in groten getale aanwezig bij de hoorzitting. Ze maakten van de gelegenheid gebruik om belangrijke lacunes in de implementatie van het VN-CRPD door de EU uit te leggen en gaven concrete aanbevelingen aan de leden van het Europees Parlement over cruciale VN-CRPD-artikelen met betrekking tot bewegingsvrijheid, wettelijke capaciteit, politieke participatie, vluchtelingen met een handicap, gelijke toegang tot de rechter, inclusieve onderwijs, gelijke toegang tot grensoverschrijdende gezondheidszorg en deïnstitutionalisering.

EDF is een overkoepelende organisatie die meer dan 130 organisaties van personen met een handicap omvat, en kijkt er samen met haar leden naar uit om zeer nauw samen te werken met het Europees Parlement bij de implementatie van de slotopmerkingen van de VN.

advertentie

Lees meer over de campagnes van EDF en zijn leden over de implementatie van het VN-verdrag en het EU-evaluatieproces op de website van EDF.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending