Verbind je met ons

Oostenrijk

#vluchtelingen Vooruitgang na de bijeenkomst van leiders van de Westelijke Balkanroute

DELEN:

gepubliceerd

on

eu-migrantencrisisOp vrijdag 22 vond een dertiende videoconferentie plaats tussen de contactpunten die waren genomineerd na de bijeenkomst van leiders van de Westelijke Balkanroute op 25 oktober. Het doel was om gevolg te geven aan de overeenkomst die tijdens de vergadering is bereikt en in de Verklaring van de leidersHoge ambtenaren van de landen en agentschappen die op de bijeenkomst aanwezig waren, gingen uitvoerig in op de recente trends op het gebied van buitengrenzen en opvangcapaciteit.

Op woensdag 21 oktober riep voorzitter Juncker van de Europese Commissie op tot een bijeenkomst van leiders over vluchtelingenstromen langs de Westelijke Balkanroute om de noodsituatie langs deze route aan te pakken.

Tijdens de bijeenkomst kwamen alle 12 leiders – inclusief de voorzitter van de Commissie – overeen om binnen 24 uur contactpunten aan te wijzen om dagelijkse uitwisselingen en coördinatie mogelijk te maken om het geleidelijke, gecontroleerde en ordelijke verkeer van personen langs de Westelijke Balkanroute tot stand te brengen en om toezicht te houden op de uitvoering van het 17-puntenplan waarover op 21 oktober overeenstemming is bereikt.

Bij de bijeenkomst van de leiders waren de staatshoofden en regeringsleiders van Albanië, Oostenrijk, Bulgarije, Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Roemenië, Servië en Slovenië aanwezig. De voorzitter van het Europees Parlement en de voorzitter van de Europese Raad, het Luxemburgse voorzitterschap van de Raad van de EU, het toekomstige Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de EU en de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen waren aanwezig. Ook het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) en het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) waren vertegenwoordigd.

Op 15 december heeft de Europese Commissie een Voortgangsrapport over maatregelen die zijn genomen om de vluchtelingen- en migratiecrisis langs de Westelijke Balkanroute aan te pakken. In het verslag wordt de voortgang van de maatregelen in het Leiders verklaring aangenomen na de Bijeenkomst van leiders van de Westelijke Balkanroute op de 25 oktober.

Leidersverklaring Punten 1 en 9 over informatie-uitwisseling en effectieve samenwerking:

De deelnemers herhaalden hun toezeggingen voor een snelle en gestage uitwisseling van informatie tussen de contactpunten, die moet worden gebruikt als een mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing om een ​​collectieve grensoverschrijdende aanpak te waarborgen en unilaterale acties te voorkomen die kettingreacties kunnen veroorzaken.

advertentie

Leidersverklaring punt 13 over grensbeheer:

Een brede discussie over de verschillende grensbeheerpunten maakte een uitwisseling van informatie tussen de landen en organisaties tijdens de oproep mogelijk, waaronder de volgende kernpunten:

  • Griekenland en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië informeerden over de verbetering van de uitwisseling van informatie en de coördinatie van acties in verband met grensbeheer, evenals de versterking van Frontex-steun aan de grens tussen Griekenland en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.
  • De Commissie informeerde over het resultaat van een videoconferentie tussen de nationale politieautoriteiten van alle deelnemende landen. Een vervolgvideoconferentie zal naar verwachting in de loop van volgende week plaatsvinden.
  • Oostenrijk, Kroatië, Duitsland, Griekenland, Servië, Slovenië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië informeerden over de praktijken die momenteel aan hun binnengrenzen plaatsvinden.
  • Het Nederlandse voorzitterschap informeerde over een bijeenkomst op politiek niveau die gepland staat in de marge van de informele Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 25 februari tussen Oostenrijk, Kroatië, Duitsland, Griekenland, Servië, Slovenië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië om de recente maatregelen langs de Westelijke Balkanroute te bespreken.

Verklaring van de leiders Punten 5 en 6 met betrekking tot ondersteuning en opvang van vluchtelingen:

De UNHCR heeft een update gegeven over de vorderingen bij de levering van de 20,000 opvangplaatsen die zullen worden verstrekt in privéaccommodaties via een voucherregeling met partners in Griekenland.

Dit maakt deel uit van de in totaal 50,000 extra opvangplaatsen die Griekenland tijdens de leidersbijeenkomst heeft toegezegd. De UNHCR boekt goede vooruitgang in de richting van het doel. Er zijn al 1,000 plaatsen gerealiseerd. Een samenwerkingsovereenkomst voor 12.150 extra opvangplaatsen die in de loop van 2016 geleidelijk zullen worden gerealiseerd door middel van de verstrekking van 150 hotelcheques per dag en de huur van 2,400 appartementen zal naar verwachting in de komende dagen worden afgerond.

De groep zal opnieuw bijeenkomen voor de volgende wekelijkse videoconferentie op 28 januari en zal in de tussentijd haar bilaterale contacten voortzetten om volledige communicatie, coördinatie en samenwerking te verzekeren om de migratiestromen aan te pakken en om een ​​humane behandeling van degenen die asiel zoeken in Europa te verzekeren.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending