Verbind je met ons

EU

Maatregelen om de crisis aan te pakken vluchteling

DELEN:

gepubliceerd

on

20131008PHT21745_originalDe Europese agenda over migratie die in mei 2015 door de Commissie zijn goedgekeurd, wordt de noodzaak van een alomvattende aanpak van migratiebeheer uiteengezet. Sindsdien is een aantal maatregelen ingevoerd, waaronder de goedkeuring van twee noodregelingen om 160,000 mensen die duidelijk internationale bescherming nodig hebben te herplaatsen van de meest getroffen lidstaten naar andere lidstaten, en de goedkeuring van het actieplan van de Commissie inzake terugkeer.

Op 23 september presenteerde de Europese Commissie een reeks van prioritaire acties om de Europese migratieagenda, die binnen de komende zes maanden moet worden uitgevoerd, ten uitvoer te leggen. Dit omvatte zowel kortetermijnacties om de huidige situatie te stabiliseren als maatregelen op langere termijn om een ​​robuust systeem op te zetten dat de tand des tijds zal doorstaan.

De lijst met prioritaire acties bevat de belangrijkste maatregelen die onmiddellijk nodig zijn op het gebied van: (i) operationele maatregelen; (ii) begrotingssteun en (iii) tenuitvoerlegging van het EU-recht.

De lijst werd goedgekeurd door de informele bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van 23 september 2015 en opnieuw aan 15 oktober 2015.

Deze maatregelen moeten nu snel en doeltreffend op alle niveaus worden uitgevoerd.

Voor een stand van zaken van de toezeggingen die zijn gedaan tijdens de bijeenkomst van leiders van de Westelijke Balkanroute, zie hier.

Financiële toezeggingen

advertentie

Tijdens de informele bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders op 23 september erkenden de lidstaten de noodzaak om aanvullende nationale financiering in te zetten. Tijdens de Europese Raad van 15 oktober hebben zij hun engagement herhaald. De Commissie heeft al wijzigingen voorgesteld in haar begrotingen voor 2015 en 2016, waardoor de middelen voor de vluchtelingencrisis met 1.7 miljard euro worden verhoogd. Dit betekent dat de Commissie in 9.2 en 2015 in totaal 2016 miljard euro zal uitgeven aan de vluchtelingencrisis. De lidstaten hebben zich ertoe verbonden om daarvoor nationale financiering in te zetten. Een groot aantal lidstaten moet echter nog steeds de EU-financiering aanvullen voor het UNHCR, het Wereldvoedselprogramma en andere relevante organisaties (500 miljoen euro), het Regionaal Trustfonds van de EU voor Syrië (500 miljoen euro) en het Noodtrustfonds voor Afrika ( € 1.8 miljard).

Member states’ financial pledges since 23 September 2015, €m

Verplaatsingsregelingen

De door de Commissie voorgestelde en door de Raad aangenomen maatregelen op 14 september en 22 september Het herplaatsen van 160,000 mensen die duidelijk internationale bescherming nodig hebben, zal een aanzienlijke, zij het gedeeltelijke, verlichting van de druk op de meest getroffen lidstaten mogelijk maken. Het is van cruciaal belang dat deze maatregelen nu volledig ten uitvoer worden gelegd. Om deze regelingen effectief te laten functioneren, moeten de lidstaten snel reageren op de oproep aan nationale deskundigen om het werk in de hotspots te ondersteunen, de Commissie op de hoogte stellen van hun opvangcapaciteiten en de nationale contactpunten identificeren die de herplaatsingen met Griekenland en Italië zullen coördineren. evenals nationale hervestigingsinspanningen.

Steun van de lidstaten aan het noodherplaatsingsmechanisme

Hotspot-aanpak

Centraal in de strategie en geloofwaardigheid van de EU staat het aantonen dat het migratiesysteem weer goed kan functioneren, met name door gebruik te maken van ondersteuningsteams voor migratiebeheer die in ‘hotspots’ worden ingezet om lidstaten die onder de meest intense druk staan ​​te helpen hun verplichtingen en verantwoordelijkheden na te komen. Om de ondersteuningsteams te laten functioneren hebben ze een sterke kern van EU-agentschappen nodig, de nauwste samenwerking met de autoriteiten in Italië en Griekenland, en de steun van andere lidstaten.

Stand van zaken van de hotspotcapaciteit

Retourneren

Het garanderen van effectieve terugkeer is een kernonderdeel van het werk van de ondersteuningsteams voor migratiebeheer op 'hotspot'-locaties. Dit vereist ook dat er binnen de EU efficiënte systemen aanwezig zijn voor het uitvaardigen en handhaven van terugkeerbesluiten. Er zijn de afgelopen maand concrete stappen gezet om een ​​systeem voor geïntegreerd terugkeerbeheer te ontwikkelen en gebruik te maken van de informatie-uitwisselingssystemen van de EU om terugkeerbesluiten en inreisverboden op te nemen. De terugkeerbureaus van de lidstaten moeten ook de nodige middelen krijgen om hun rol te kunnen vervullen. De lidstaten moeten deze snel ten uitvoer leggen EU-actieplan inzake terugkeer voorgesteld door de Commissie en goedgekeurd door de lidstaten tijdens de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van oktober 2015.

Retourneert sinds september

Steun voor landen die het EU-mechanisme voor civiele bescherming in gang zetten

De EU-mechanisme voor civiele bescherming is bedoeld om praktische steun te bieden aan landen die door een crisissituatie worden overweldigd. Servië, Slovenië en Kroatië doen momenteel een beroep op hun steun. Het mechanisme kan verschillende soorten hulp in natura mobiliseren, waaronder teams en uitrusting, onderdak, medische benodigdheden en andere non-foodartikelen, evenals expertise. Er wordt een oproep gedaan door het land dat het mechanisme activeert, en de deelnemende staten bieden hulp als reactie op de geïdentificeerde behoeften. De Commissie heeft het bedrag aan medefinanciering verhoogd dat zij zal verstrekken voor het vervoer van hulpgoederen en deskundigen tijdens de huidige vluchtelingencrisis. Tot nu toe hebben te weinig lidstaten gehoor gegeven aan deze oproepen, en er moeten nog steeds een groot aantal middelen ter beschikking worden gesteld aan Servië, Slovenië en Kroatië om de huidige situatie het hoofd te kunnen bieden.

Steun van de lidstaten aan het mechanisme voor civiele bescherming voor Servië, Slovenië en Kroatië

Achtergrond

De Europese Commissie heeft consequent en continu gewerkt aan een gecoördineerde Europese respons op het gebied van vluchtelingen en migratie.

Bij zijn aantreden heeft Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, een commissaris met speciale verantwoordelijkheid voor migratie – Dimitris Avramopoulos – de opdracht gegeven om samen met de andere commissarissen, gecoördineerd door eerste vicevoorzitter Frans Timmermans, te werken aan een nieuw migratiebeleid als een van de belangrijkste 10 prioriteiten van de Politieke Richtlijnen.

Op 13 mei 2015 presenteerde de Europese Commissie haar Europese agenda over migratie, waarin een alomvattende aanpak wordt uiteengezet om het beheer van migratie in al zijn aspecten te verbeteren.

Drie uitvoeringspakketten onder de Agenda, op 27 mei 2015, on 9 september 2015, En 15 december 2015 zijn al aangenomen en de daarin opgenomen maatregelen beginnen te worden uitgerold.

Meer informatie

Persbericht – Vluchtelingencrisis: Europese Commissie rapporteert over de voortgang bij de uitvoering van prioritaire acties

Communicatie: Beheer van de vluchtelingencrisis: stand van zaken van de uitvoering van de prioritaire acties in het kader van de Europese migratieagenda

Memo - Vraag en antwoord over noodverhuizing

Al het persmateriaal op de EU-migratieagenda

Letter from President Tusk, Presudent Juncker and Prime Minister Bettel to all European Heads of State and Government following the Leaders’ meeting on refugee flows along the Western Balkans route

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending