Verbind je met ons

EU

EP-leden permanente verplaatsing regeling en de EU-lijst van veilige derde landen te bespreken

DELEN:

gepubliceerd

on

AP428963175563Twee wetgevingsvoorstellen om de migratie- en vluchtelingencrisis aan te pakken, één over een permanent mechanisme voor crisisherplaatsing tussen de lidstaten en één over een gemeenschappelijke EU-lijst van veilige landen van herkomst, zullen door het leidende Comité voor Burgerlijke Vrijheden worden besproken met de Europese Commissie, de Raad van Ministers, het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) en het Bureau voor de grondrechten (FRA) op dinsdagmiddag (1 december).

Deze twee voorstellen, gepresenteerd door de Europese Commissie op 9 september 2015, zal op voet van gelijkheid door het Parlement en de Raad worden onderhandeld, in het kader van de medebeslissingsprocedure.

De Commissie Burgerlijke Vrijheden zal dinsdag van 16.15 tot 17.15 uur debatteren over het permanente herplaatsingsmechanisme. De Commissie zal haar voorstel aan de leden van het Europees Parlement voorleggen en de Raad zal de stand van zaken presenteren in de discussies tussen de lidstaten. Het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) zal ook de stand van zaken van de herplaatsingsoperaties in de hotspots presenteren.

Van 17 tot 30 uur zal ook de gemeenschappelijke EU-lijst van veilige landen van herkomst worden besproken met de Commissie en de Raad. Het EASO zal “De situatie op de Westelijke Balkan en de resultaten van het overleg met de lidstaten over veilige landen van herkomst” presenteren, en het FRA zal “Lijsten van veilige landen van herkomst (SCO) presenteren: overwegingen van fundamentele rechten”.

De rapporteur van de Commissie Burgerlijke Vrijheden over een permanent herplaatsingsmechanisme is Timothy Kirkhope (ECR, VK), en de rapporteur over een gemeenschappelijke EU-lijst van veilige landen van herkomst is Sylvie Guillaume (S&D, FR).

U kunt de debatten volgen op EP live.

Een permanent herplaatsingsmechanisme voor alle lidstaten

advertentie

Zoals aangekondigd in de Europese migratieagenda stelt de Commissie een permanent herplaatsingsmechanisme voor dat op elk moment door de Commissie kan worden geactiveerd om elke EU-lidstaat te helpen die in een “noodsituatie” verkeert en extreme druk op zijn asielstelsel ervaart als gevolg van een grote en onevenredige instroom van onderdanen van derde landen.

Dergelijke “noodsituaties” zouden door de Commissie worden gedefinieerd op basis van de verhouding tussen het aantal asielaanvragen en de bevolkingsomvang van het ontvangende land en het aantal irreguliere grensoverschrijdingen in de voorgaande zes maanden. Hetzelfde doel en dezelfde “verdelingscriteria” zullen van toepassing zijn als voor de voorstellen voor noodherplaatsing die al in september zijn goedgekeurd.

Een gemeenschappelijke Europese lijst van veilige landen van herkomst

De voorgestelde gemeenschappelijke EU-lijst van veilige landen van herkomst zou een snellere verwerking mogelijk maken van individuele asielaanvragen door migranten afkomstig uit landen die de EU ‘veilig’ acht, en voor snellere terugkeer als uit individuele beoordelingen van hun aanvragen blijkt dat zij geen recht op asiel hebben.

In haar voorstel zegt de Commissie dat Albanië, Bosnië en Herzegovina, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Kosovo, Montenegro, Servië en Turkije moeten worden opgenomen op de EU-lijst van veilige landen van herkomst.

Meer informatie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending