Verbind je met ons

EU

Dringende Raad Justitie en Binnenlandse Zaken vrijdag

DELEN:

gepubliceerd

on

5FED393F-410F-4C6B-98B5-708E88C5B98FOp 15 november heeft de Europese Commissie een gezamenlijke verklaring afgelegd waarin zij een buitengewone bijeenkomst van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken aankondigde voor vrijdag (20 november). De aankondiging werd gedaan door Europees commissaris Dimitris Avramopoulos, de Franse minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve en vice-premier Etienne Schneider, die het Luxemburgse voorzitterschap van de Raad van de EU vertegenwoordigde.

In reactie op de aanslagen in Parijs zeggen de ministers en commissaris dat de Europese burgers een snelle, concrete en efficiënte reactie van de Europese Unie nodig hebben. De bijeenkomst zal zich op drie gebieden concentreren: EU-brede regels inzake persoonsgegevens van passagiers (PNR), vuurwapenbeveiliging en de versterking van de controles aan de buitengrenzen.

In juli keurde de Commissie Burgerlijke Vrijheden van het Europees Parlement een herziene tekst over PNR goed met 32 ​​stemmen voor en 27 tegen. De leden van het Europees Parlement wilden dat er waarborgen in de tekst zouden worden opgenomen die ervoor zouden zorgen dat de gegevens alleen zouden worden gebruikt voor de bestrijding van terrorisme en ernstige internationale criminaliteit. De herziene richtlijn, waarover al verdere discussie was gevoerd, zal nu versneld worden uitgevoerd. Opgemerkt moet worden dat de oorspronkelijke richtlijn gegevensbewaring, die van kracht werd na de bomaanslagen in Madrid, in 2014 nietig werd verklaard, omdat algemene bewaringsgegevens van nietsverdachte personen over het algemeen in strijd zijn met het EU-Handvest van de grondrechten. Voordat de wetgeving nietig werd verklaard, werden zowel Duitsland als België voor het Hof van Justitie van de EU gedaagd omdat ze de wetgeving niet hadden geïmplementeerd; het is waarschijnlijk dat beide landen een beperkter voorstel zullen kunnen steunen.

Wat vuurwapens betreft heeft de Raad van de EU al bijzondere nadruk gelegd op de ernstige bedreiging die illegale vuurwapens vormen voor de interne veiligheid van de Europese Unie. Na de aanslag op Charlie Hebdo en de aanval op een Thalys-trein in augustus riepen de lidstaten alle landen op om volledig deel te nemen aan en de vereisten van het overeengekomen 'Operationeel Actieplan inzake Vuurwapens' van de EU uit te voeren. Er werd ook extra nadruk gelegd op de externe dimensie van de handel met buurlanden en er werd extra opgeroepen tot volledige uitvoering van het 'Actieplan tegen de illegale handel in vuurwapens tussen de EU en de regio Zuidoost-Europa'. De Commissie heeft al opgeroepen tot een herziening van de richtlijn waarin bepaalde minimumvoorwaarden zijn vastgelegd voor het verkeer van civiele vuurwapens binnen het grondgebied van de Europese Unie (EU) tegen 2016. Dit initiatief zal waarschijnlijk naar voren worden gebracht. Er zal waarschijnlijk bijzondere nadruk worden gelegd op de wapenhandel via het 'darknet'.

Ten slotte zal de Raad waarschijnlijk een beroep doen op meer steun en meer financiering bij de controle van de buitengrenzen van de EU. De toestroom van vluchtelingen uit Syrië heeft de overheidsdiensten tot het uiterste gedreven. Er wordt niet verwacht dat de eb van het aantal vluchtelingen zal afnemen door de toegenomen bombardementen in Raqqa en andere bolwerken van Daesh. Nu het eindspel nog niet in zicht is, zal de burgerbevolking weinig andere keus hebben dan asiel te blijven zoeken in een Europa dat zich al belegerd voelt. De uitdaging waarmee leiders worden geconfronteerd bij het oproepen tot solidariteit, tolerantie en begrip voor de benarde situatie van deze groep is nog nooit zo politiek explosief geweest.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending