Verbind je met ons

EU

Toespraak van Martin Schulz, voorzitter van het Europees Parlement, voor de top van de Europese Raad

DELEN:

gepubliceerd

on

Schulz"Dames en heren,

Europa staat voor een baanbrekende uitdaging met migratiestromen die sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer zijn waargenomen, nu steeds meer mensen vluchten voor de brute oorlog in Syrië. Tegenwoordig is de taak veel zwaarder geworden omdat we ter plaatse praktische problemen ondervinden bij de opvang en huisvesting van zulke grote aantallen vluchtelingen. Op sommige plekken verandert de stemming zelfs. Voorlopig overwint de 'Willkommenskultur' gelukkig de groeiende angst en scepsis. Maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor deze moeilijkheden. Het allerbelangrijkste is dat we vandaag de balans moeten opmaken van wat we de afgelopen maanden en weken al hebben bereikt en wat we nog moeten aanpakken als een kwestie van duidelijke urgentie. De resultaten moeten ons ertoe aanzetten dat we, door samen op te treden, als Europeanen, de uitdaging aankunnen.

“Samen hebben we een gezamenlijke zoek- en reddingsmissie in de Middellandse Zee opgezet. Letse helikopters, Britse schepen en de Italiaanse kustwacht hebben levens gered in de Middellandse Zee, om maar enkele voorbeelden te noemen.

“Samen strijden we tegen mensenhandelaren, die geld verdienen aan de ellende van mensen, wier leven ze in gevaar brengen door ze op overvolle gammele boten te drijven. Operatie Sophia – vernoemd naar een baby geboren op het schip dat haar moeder voor de kust van Libië redde – zal de EU-marine nu in staat stellen schepen die ervan verdacht worden gebruikt te worden voor mensensmokkel of mensenhandel op volle zee aan boord te nemen, te doorzoeken, in beslag te nemen en om te leiden . De VN-Veiligheidsraad heeft hiervoor vorige week groen licht gegeven.

“Samen passen we onze begroting aan de nieuwe uitdagingen aan. Gisteren heeft het Europees Parlement het ontwerp van gewijzigde begroting voor het jaar 2015 aangenomen. We hebben met grote snelheid gewerkt om Frontex, het Ondersteuningsbureau voor asielzaken en Europol van het broodnodige extra personeel te voorzien om de hotspots te bemannen, om maar een voorbeeld te noemen.

“Samen hebben we de financiering verhoogd voor humanitaire organisaties die vluchtelingen helpen, vooral in Libanon, Jordanië en Turkije. De EU is de belangrijkste donor in de respons op de Syrische crisis, met in totaal ruim 4.2 miljard euro gemobiliseerd door de Commissie en de lidstaten. Tijdens de informele top van 23 september hebt u minstens een miljard euro extra toegezegd voor de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN en het Wereldvoedselprogramma, en nu moet u onze humanitaire inzet waarmaken. Het niet beschikbaar stellen van de hier toegezegde fondsen zou dramatisch nalatig zijn – zorg er alstublieft voor dat de fondsen beschikbaar worden gesteld.

“Samen zijn we het eens geworden over de herplaatsing van 40.000 en vervolgens 120.000 mensen die duidelijk internationale bescherming nodig hebben. En we waren snel: op 9 september kwam de Commissie met het laatste voorstel. De week daarop gaf het Europees Parlement zijn goedkeuring. Een week later nam de Raad met een zeer grote meerderheid het besluit aan. Dit was een belangrijke stap: voor het eerst werden we het eens over bindende doelstellingen en een bindende verdeling onder de lidstaten voor herplaatsing. En nog geen twee weken later zijn we operationeel: we zijn zogenaamde hotspots aan het opzetten in Italië en Griekenland. Afgelopen vrijdag ging het herplaatsingsplan van start toen de eerste Eritrese vluchtelingen Italië verlieten met het vliegtuig naar Zweden. Maar laten we eerlijk zijn: dit zijn slechts de eerste stappen. We hebben een bindend permanent systeem voor herplaatsing nodig. Europese solidariteit gaat over het delen van verantwoordelijkheden en het achterlaten van niemand alleen.

advertentie

"Dames en heren,

Nu de realiteit het Dublin-systeem overbodig heeft gemaakt, hebben we de keuze tussen het struikelen van de ene crisis in de andere en het samenvoegen van kortetermijnoplossingen voor individuele aspecten – of het bedenken van een alomvattende oplossing die permanente solidariteit verankert. Met politieke wil en leiderschap kunnen we deze crisis beheersen, waarbij we de risico’s minimaliseren en de kansen benutten.

“Afgelopen mei heeft president Juncker via zijn Agenda voor Migratie een dergelijke alomvattende en duurzame oplossing voorgesteld. Het Europees Parlement is bereid te doen wat nodig is om Europa te voorzien van een migratie- en asielbeleid voor de 21e eeuw. Wij hopen dat u ook komt bezorgen.

“Het Europees Parlement roept al enige tijd op tot een echt Europees gemeenschappelijk asielstelsel. Tot op heden bestaat dit alleen op papier, hoewel het 15 jaar geleden werd gelanceerd. Nu is het de hoogste tijd om Dublin te herzien en een echt EU-asielsysteem te ontwikkelen.

“En bij vele gelegenheden hebben we er bij u op aangedrongen om vooruitgang te boeken op het gebied van legale migratie. De realiteit is dat Europa een migratiecontinent is. We moeten deze realiteit accepteren en er op verantwoorde wijze mee omgaan door een migratiesysteem te ontwikkelen met duidelijke regels over wie kan komen en wie niet kan komen. Wat Europa nodig heeft is een ambitieuze immigratiewet, en niet een beperkte herziening van onze toch al beperkte instrumenten.

“We zullen intensief met de Raad samenwerken aan een gemeenschappelijke lijst van veilige landen – het heeft geen zin om in een enkele ruimte van gerechtigheid, vrijheid en veiligheid een verscheidenheid aan tegenstrijdige lijsten te hebben; Voorzitter Juncker maakte in zijn Staat van de Unie-toespraak tot het Europees Parlement duidelijk dat het ook geen zin heeft dat één land tegelijkertijd kan beweren een kandidaat-lidstaat te zijn en niet als veilig te worden beschouwd. En in dit opzicht is het duidelijk dat de recente gebeurtenissen in Turkije een grotere invloed hebben op het debat over de status van Turkije als veilig land.

‘Vorige week bespraken uw ministers van Binnenlandse Zaken de terugkeer. Terugkeer is een essentieel onderdeel van een verantwoord migratiebeleid. Om vluchtelingen de bescherming te kunnen bieden die ze verdienen, betekent dit ook dat mensen die geen recht op asiel hebben, moeten worden teruggestuurd. Het Parlement is van mening dat de implementatie van de Terugkeerrichtlijn hand in hand moet gaan met respect voor de procedures en normen die Europa in staat stellen een humane en waardige behandeling van terugkeerders te garanderen, in overeenstemming met het beginsel van non-refoulementen dat vrijwillige terugkeer voorrang moet krijgen op gedwongen terugkeer.

“Eén ding is de afgelopen weken duidelijk geworden: als we ons gebied zonder binnengrenzen willen beschermen, als we een effectief en humanitair migratiebeleid willen voeren, moeten we zorgen voor controle over onze buitengrenzen.

“Het controleren van onze grenzen staat niet gelijk aan het bouwen van muren en hekken. En laat ik hieraan toevoegen: niemand die op de vlucht is voor de brutaliteit van ISIS of de bommen van Assad zal worden afgeschrikt door muren en hekken. Muren en hekken aan onze binnen- of buitengrenzen lossen op zichzelf niets op. Het controleren van onze grenzen weerhoudt mensen er niet van om asiel aan te vragen. Het is geen misdaad om een ​​grens over te steken om asiel aan te vragen – maar irreguliere grensoverschrijdingen moeten worden gestopt, anders worden de migratiestromen onbeheersbaar.

“Het Europees Parlement wil dat onze buitengrenzen effectief, op humane wijze – en gezamenlijk – worden beheerd. Het Schengengebied zal alleen overleven als de lidstaten die onder druk staan ​​niet in de steek worden gelaten en als we het nieuwe systeem van monitoring en evaluatie waarover we in 2013 zijn overeengekomen grondig implementeren. Het beheer van onze buitengrenzen is een collectieve verantwoordelijkheid en moet gebaseerd zijn op de beginselen van gedeelde verantwoordelijkheid , wederzijds vertrouwen en solidariteit.

“Het voorstel van president Juncker voor een EU-grenswachtsysteem krijgt steun. U, president Hollande, heeft zijn voorstel vorige week in het Europees Parlement in Straatsburg verwelkomd. Het Europees Parlement heeft al een proefproject in de begroting van dit jaar opgenomen. Natuurlijk is het complex en vergt het veel werk en toewijding. Maar het heeft een reëel potentieel om duidelijk te maken wie wat doet aan onze buitengrenzen, aan wie zij verantwoording moeten afleggen, en om de noodzakelijke coördinatie en flexibiliteit te bieden om met drukpunten aan onze buitengrenzen om te gaan. Voorzitter Juncker, voel u alstublieft aangemoedigd door het Europees Parlement om zeer binnenkort met een wetgevingsvoorstel te komen.

“Het is duidelijk dat we krachtiger moeten samenwerken met onze regionale partners.

“Ten eerste moeten we tijdens de komende Conferentie van Valletta samen met onze Afrikaanse partners zoeken naar oplossingen voor het bestrijden van mensenhandel en voor het bestrijden van de diepere oorzaken van migratie.

“Ten tweede moet een snelle implementatie van de Conferentie op Hoog Niveau over de Oostelijke Middellandse Zee/Westelijke Balkanroute worden verzekerd om het beheer van de migratiestroom te garanderen.

“Ten derde zijn de betrekkingen met Turkije, een land dat meer dan twee miljoen Syrische vluchtelingen opvangt en voor velen een toegangspoort tot Europa is geworden, zonder twijfel van cruciaal belang. Mijn indruk van onze ontmoeting met president Erdogan vorige week was dat Turkije deze crisis niet meer alleen aankan. Turkije is bereid nauw samen te werken.

“Het actieplan dat nu wordt besproken, en het nieuw overeengekomen EU-pakket zouden een echte samenwerking met de Turkse autoriteiten op een aantal kritieke punten mogelijk moeten maken:

– Strijd tegen mensenhandelaars die vrijelijk en ongestraft opereren;

– meer coördinatie met transitlanden als Griekenland en Bulgarije, en;

– Turkije aanmoedigen – en, indien nodig, hulp bieden – om ervoor te zorgen dat de Syrische vluchtelingen de vluchtelingenstatus op Turks grondgebied kunnen krijgen. Tegelijkertijd moet Turkije ook zijn verplichtingen op het gebied van overname nakomen. Het is tijd om verantwoordelijkheden en inspanningen te delen.

“De terroristische aanslag in Ankara vorige week, waarbij vreedzame demonstranten het doelwit waren en waarbij honderden doden en gewonden vielen, herinnerde ons er sterk aan hoe onstabiel de situatie in de hele regio blijft. Niets kan ooit het geweld en het bloedvergieten rechtvaardigen waar Turkije de afgelopen maanden in is verwikkeld. Tijdens mijn ontmoetingen met Turkse oppositieleiders en president Erdogan heb ik mijn zorgen gedeeld en opgeroepen tot hervatting van het staakt-het-vuren en een terugkeer naar het politieke proces met de Turkse Koerden. Dialoog is de enige manier om de toekomstige stabiliteit en welvaart van Turkije te garanderen.

“U, voorzitter Tusk, vertelde ons vorige week in het Europees Parlement: dat de crisis door de betrokkenheid van Iran en Rusland in Syrië verder zou kunnen verergeren.

“Met de militaire interventie van Rusland is het conflict in Syrië een nieuwe fase ingegaan. De internationale gemeenschap wordt opgeroepen om het hoofd te bieden aan twee oorlogen: een burgeroorlog en een oorlog tegen de zogenaamde Islamitische Staat, die een mondiale veiligheidsdreiging blijft vormen. Onze prioriteit moet zijn het stoppen van het bloedvergieten, waardoor mensen gedwongen worden hun huizen te ontvluchten. Met 250.000 doden, bijna acht miljoen ontheemden in het land en vier miljoen Syriërs die hun toevlucht hebben gezocht in andere landen, is Syrië vandaag de dag de grootste humanitaire ramp ter wereld.

“Er is een groot diplomatiek initiatief nodig om een ​​politiek en inclusief proces te faciliteren. De onvermoeibare betrokkenheid van de speciale VN-gezant Staffan de Mistura verdient onze steun, evenals de inspanningen van hoge vertegenwoordiger Mogherini om de dialoog en samenwerking tussen Rusland en de Verenigde Staten, maar ook met Turkije, Saoedi-Arabië, Irak en Iran te bevorderen. De succesvolle diplomatieke uitkomst van het Iraanse nucleaire programma zou de deur moeten openen voor Iran om een ​​constructieve rol in dit proces te spelen.

“Ondanks alle moeilijkheden hebben we nog steeds hoop dat de bemiddeling van VN-SRGR Bernardino Leon uiteindelijk met succes zal worden bekroond en dat de overeenkomst zal worden uitgevoerd. De EU is bereid om op alle mogelijke gebieden steun te verlenen aan een toekomstige eenheidsregering, zodra deze geïnstalleerd is. De Europese steun voor zo’n nieuwe regering van Nationaal Akkoord is ook een krachtige boodschap aan alle Libiërs om de overeenkomst te onderschrijven en hun regering te steunen. Dit zou een belangrijke stap zijn om Libië op het pad van vrede, verzoening en welvaart te zetten. En een signaal van hoop voor de hele regio, zoals het nieuws van vorige week over de Nobelprijs voor de Vrede was. Het toekennen van de Nobelprijs voor de Vrede aan het Tunesische Kwartet voor Nationale Dialoog voor hun beslissende bijdrage aan de opbouw van een pluralistische democratie in de nasleep van de Revolutie, is een uitnodiging aan alle Tunesiërs om op deze weg voort te gaan en een herinnering aan alle buurlanden en partners om de lopende hervormingen die door de overheid zijn doorgevoerd.

"Dames en heren,

Als we er niet in slagen de migratie op een van deze fronten aan te pakken, als we ons laten afleiden door degenen die angst zaaien, dan slagen we er ook niet in het idee van een verenigd Europa, gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en solidariteit hoog te houden. We hebben al bewezen dat we onder druk en in partnerschap kunnen handelen. Het is nu onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om dit op de lange termijn te bereiken.

"Dames en heren,

Sinds de aankondiging van het Britse referendum heb ik regelmatig contact gehad met premier Cameron. Zoals ik in het verleden heb gezegd, staat het Europees Parlement open voor elk voorstel ter verbetering van de Europese Unie. Niemand kan eraan twijfelen dat een democratischer, effectiever en transparanter Unie, evenals het verdiepen van de interne markt door het veiligstellen van ons sociaal model, een gemeenschappelijk doel is. Ik raad aan deze kwesties te bespreken op basis van het rapport van de vijf presidenten, waarvan u de implementatie vandaag ook zult bespreken.

“Het rapport van de vijf presidenten hanteert een pragmatische benadering van ‘verdieping door te doen’. Wat op grond van de bestaande verdragen kan worden gedaan, moet ook op grond van de bestaande verdragen worden gedaan. En het moet nu gebeuren. Neem het voorbeeld van de bankenunie. We roepen de lidstaten op om de nodige stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds op 1 januari 2016 operationeel is. Het gaat erom de belofte na te komen die op het hoogtepunt van de crisis is gedaan: we moeten waarborgen invoeren die de het geld van de belastingbetalers door de koppeling tussen banken en overheden effectief te verbreken.

“Er is geen beter moment om na te denken over onze toekomst dan nu. Daarom moeten we ook beginnen te werken aan de tweede fase van het rapport, de langetermijndoelstellingen. En om een ​​goede toekomst voor onze burgers te garanderen, moeten we het raamwerk voor economisch bestuur hervormen. Eén van de belangrijkste kwesties die op zeer korte termijn kan worden aangepakt, is de betere betrokkenheid van het Europees Parlement bij de semestercyclus. Het Parlement kijkt ernaar uit om een ​​sterkere rol te spelen in een vernieuwd Europees Semester dat gericht is op een versterkte uitvoering van de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden, een grotere nadruk op werkgelegenheid en sociale prestaties, en een sterkere coördinatie van het economisch beleid. Wat deze semestercyclus betreft, hebben wij begrepen dat de Europese Commissie controleert of de vluchtelingencrisis kwalificeert als een uitzonderlijke omstandigheid in het kader van het stabiliteits- en groeipact. Wij zullen de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend volgen. Bedankt voor uw aandacht."

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending