Verbind je met ons

EU

François Hollande en Angela Merkel gezicht Europarlementsleden

DELEN:

gepubliceerd

on

merkel-en-hollandeDe huidige situatie in de Europese Unie en de uitdagingen die gezamenlijk moeten worden aangepakt, en met name migratie, stonden centraal in het debat van woensdagmiddag (7 oktober) tussen fractieleiders van het Europees Parlement, president van de Franse Republiek François Hollande en bondskanselier van de Federale Republiek. van Duitsland Angela Merkel.

Het bezoek van François Hollande en Angela Merkel was “een symbool van de Frans-Duitse verzoening en de Europese eenheid”, aldus parlementsvoorzitter Martin Schulz.

Sinds hun voorgangers François Mitterrand en Helmut Kohl in 1989 het Europees Parlement toespraken, “zijn jullie de eerste staatshoofden en regeringsleiders die samen het woord nemen om de ongekende uitdagingen van Europa aan te pakken in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de Europese volkeren”, merkte hij op.

“Als de Frans-Duitse samenwerking niet goed werkt, lijdt heel Europa daaronder. Als Frankrijk en Duitsland tijdens crises tot een goed compromis komen, is dat gunstig voor alle partners en de hele EU”, aldus Schulz.

President van de Franse Republiek François Hollande

Tegen de verleiding van EU-landen “om zich terug te trekken in hun nationale schulpen”, die Europa veroordeelt tot “machteloosheid”, pleitte Hollande voor een “vertrekkend Europa”, dat in staat is “de eenvoudige en duidelijke principes van solidariteit, verantwoordelijkheid en vastberadenheid te herbevestigen”. Standvastigheid tegenover de “brutale schending van het internationaal recht” in Oekraïne. En verantwoordelijkheid tegen terrorisme, “dat de ziel van ons continent bedreigt”. Hollande verdedigde ook het principe van solidariteit met vluchtelingen.

“Geconfronteerd met deze uitdagingen ben ik ervan overtuigd dat als we geen vooruitgang boeken met de integratie, we zullen stoppen of terug zullen vallen”, aldus Hollande. Hij stelde daarom voor “de eurozone te consolideren” om “het beleid te coördineren, de begrotingsconvergentie en -harmonisatie, de investeringen en het belasting- en sociaal beleid te bevorderen”, eraan toevoegend dat “institutionele keuzes noodzakelijk zullen zijn”.

advertentie

Kanselier van de Bondsrepubliek Duitsland, Angela Merkel

“Het enorme aantal vluchtelingen is een test van historische proporties. En om deze mensen een waardig leven in hun thuisland te bieden, is een Europese en een mondiale uitdaging”, aldus Merkel.

“We moeten nu de verleiding weerstaan ​​om terug te vallen op het optreden van de nationale overheid. Juist nu hebben we meer Europa nodig! Duitsland en Frankrijk zijn er klaar voor. Alleen samen zullen wij er in Europa in slagen de mondiale oorzaken van vlucht en verdrijving terug te dringen. We kunnen onze buitengrenzen alleen met succes beschermen als we iets doen om de vele crises in onze buurlanden aan te pakken – Turkije speelt een sleutelrol”, aldus Merkel, eraan toevoegend: “EU-brede terugkeerprogramma’s zijn ook belangrijk. Het Dublinproces in zijn huidige vorm is achterhaald.”

EVP-Fractievoorzitter Manfred Weber (DE)

Weber zei: “Vijfentwintig jaar geleden verklaarden uw voorgangers hier, voor het Europees Parlement, dat uw twee naties voor een democratisch Europa stonden. Vandaag hebt u deze verklaring met uw aanwezigheid verlengd. Dit is een verklaring van Duits-Franse vriendschap, van de verantwoordelijkheid die uw twee naties dragen en van de vooruitzichten voor de toekomst, een verklaring dat Frankrijk en Duitsland de komende decennia hun toekomst in een democratisch Europa zullen blijven zien.

“Als Turkije, Jordanië, Libanon en enkele arme landen onderdak kunnen bieden aan miljoenen mensen die de burgeroorlog ontvluchten, dan moeten wij rijke Europeanen ook deze grote inspanning kunnen leveren en hebben we moed nodig voor de taak waarvoor we staan.

“Je moet de moed hebben om verder te gaan met de ontwikkeling van Europa. De wereld zal niet wachten op onze interne debatten. Daarom moet Europa met toewijding voorwaarts gaan.”

S&D-fractievoorzitter Gianni Pitella (IT)

“De geschiedenis vertelt ons dat de Frans-Duitse motor in het verleden Europa heeft gediend omdat deze een visie voor Europa had: het idee dat door verzoening tussen volkeren, verdeeld door eeuwenlange oorlogen, de basis voor politieke integratie zou worden gelegd. Maar vandaag hebben we een nieuw begin nodig, een nieuwe visie, een nieuw politiek project dat betekenis geeft aan de Unie en dat hoofdrolspelers heeft in alle lidstaten”, aldus de heer Pitella.

“We moeten vechten voor meer fiscale rechtvaardigheid, omdat het onaanvaardbaar is dat, hoewel van de Europese burgers offers worden gevraagd, belastingontduiking en belastingfraude de overheidsfinanciën ter waarde van 1,000 miljard euro per jaar omzeilen. Belastingen moeten worden betaald waar winst wordt gemaakt”, voegde hij eraan toe.

Vicevoorzitter van de ECR-groep Antoni Legutko (PL)

Antoni Legutko (PL), sprekend namens de Europese Conservatieven en Hervormers, beschuldigde de “Frans-Duitse motor van Europa” van “het verwarren van leiderschap en dominantie”. “Denk je niet dat het een deel van het probleem is dat één of twee landen voor de rest beslissen?”, vroeg hij.

Hij bekritiseerde de president en bondskanselier vanwege ‘oorverdovende federalistische retoriek, niet geworteld in de werkelijkheid’, die blijk gaf van ‘meedogenloos machtsspel, met president Hollande en bondskanselier Merkel als hoofdrolspelers, machtiger dan degenen die formele posities hoger in de politieke hiërarchie bekleden’. “elementaire regels voor samenwerking” negeren.

ALDE-fractievoorzitter Guy Verhofstadt (BE)

“Laten we de realiteit onder ogen zien. Deze meervoudige crisis brengt het voortbestaan ​​van het Europese project in gevaar. Wat als morgen de euro verdwijnt? Of als Schengen uiteenvalt? Wat houden we dan over? Met niets meer dan een losse confederatie van natiestaten. Economisch zwak, onbeduidend op het wereldtoneel. Laten we niet naïef zijn. Het zullen de Amerikanen en de Chinezen zijn die onze economische normen dicteren. Het zullen Assad en Poetin zijn die beslissen over vrede en stabiliteit in Europa”, aldus Verhofstadt.

GUE/NGL-voorzitter Gabriele Zimmer (DE)

“Misschien willen jullie samen de oude as weer tevoorschijn toveren. Maar de Duits-Franse motor slaat af. Wat nu, mevrouw Merkel en de heer Hollande? Jouw toespraken moesten inspireren. U heeft een aantal belangrijke kwesties aan de orde gesteld, maar in uw toespraken ontbrak enig vooruitzicht op meer democratie of op een sociale unie binnen de Europese Unie. Dat is een enorme mislukking. Ga alsjeblieft de uitdaging aan!” drong er bij Zimmer op aan.

Groenen-voorzitter Rebecca Harms (DE)

“We hebben een lange lijst van crises en we zullen nooit ergens komen als we niet afmaken waar we aan begonnen zijn. We moeten terugkeren naar de stabiliteit van de euro. Zonder een regering voor de gemeenschappelijke munt komen we nooit ergens. Jullie zijn de juiste mensen om dit werk te doen”, aldus mevrouw Harms.

“We moeten ons vluchtelingenbeleid heroverwegen. Maar het kan niet alleen gaan om het militariseren van onze buitengrenzen. Het is goed om met Erdogan samen te werken, maar verkeerd als we hem niet ook vertellen dat zijn escalatie tegen de Koerden de situatie verergert”, voegde ze eraan toe.

EFDD-voorzitter Nigel Farage (VK)

“Toen Kohl en Mitterrand hier hun land kwamen vertegenwoordigen, was het een partnerschap van gelijken. Maar niet langer. Frankrijk is nu verkleind, gevangen in een munt. Het is ironisch dat een project dat bedoeld is om de Duitse macht in bedwang te houden ons nu een volledig door Duitsland gedomineerd Europa heeft opgeleverd”, aldus Farage namens de Europe of Freedom and Direct Democracy Group.

ENF-voorzitter Marine Le Pen (FR)

“Bedankt mevrouw Merkel dat u ons de eer heeft gedaan hier te komen samen met de heer vice-kanselier van de provincie Frankrijk”, zei Marine le Pen (FR) namens de Groep Europa van Naties en Vrijheden. “Ik kan u geen 'president' noemen, omdat u uw rol net zomin uitoefent als uw voorganger', voegde ze eraan toe aan de heer Hollande, voordat ze verder ging. 'De president van de republiek staat garant voor de Franse grondwet. Hij moet zich niet onderwerpen aan een beleid dat in Berlijn, Brussel of Washington is besloten, maar onze soevereiniteit verdedigen. Toch is dit niet wat je doet. Integendeel, als bondskanselier Merkel in een volkomen onverantwoordelijk gebaar zegt dat we duizenden migranten moeten verwelkomen, applaudisseer je met beide handen. Als ze even later haar grenzen sluit, applaudisseer je nog steeds”.

Kanselier van de Bondsrepubliek Duitsland, Angela Merkel

Tot slot wees mevrouw Merkel erop dat de essentie van een compromis aan de basis ligt van elke Europese overeenkomst, maar dat alle 28 lidstaten eraan moesten deelnemen. Ze voegde eraan toe dat de staatshoofden en regeringsleiders ook de nationale staten en parlementen vertegenwoordigden en dat het contact met de nationale parlementen belangrijk was. “Zonder deze samenwerking kan Europa niet vooruitgaan.”

Ten slotte benadrukte de bondskanselier dat Europa kan bogen op vele successen, zoals de voorbereiding van de klimaatconferentie. “Een goede klimaatconferentie is ook een manier om vluchtelingencrises te helpen voorkomen.”

President van de Franse Republiek François Hollande

“Als wij hier zijn, de bondskanselier en ik, komt dat omdat er in de afgelopen eeuw twee oorlogen zijn geweest tussen Duitsland en Frankrijk. En het waren Duitsland en Frankrijk, in de nasleep van deze tragedie, die Europa in staat wilden stellen zichzelf op te bouwen. Dat is de reden waarom onze twee landen altijd al nieuwe Europese constructies hebben willen initiëren”, aldus de heer Hollande. Wat de toekomst van Europa betreft, zijn er verschillende wegen. De ene is ‘half-in, half-out’, wat niet gemakkelijk te sturen is. Of die van versterken, waar wij graag met u aan willen werken. We zullen een Europa nodig hebben dat veel sterker is dan het huidige. De eerste verantwoordelijkheid is het gemeenschappelijk beleid op het gebied van defensie, asiel en migratie (…). Als we Europa niet willen versterken, moeten we het verlaten, concludeerde hij ten behoeve van bepaalde leden.

Meer informatie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending