Verbind je met ons

EU

Het Europees Parlement herhaalt de oproep tot een coherente benadering van mensenrechten binnen de EU

DELEN:

gepubliceerd

on

human-rights2Op 8 september stemde het Europees Parlement voor een rapport over de situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014) [Ferrara-rapport].

ILGA-Europe verwelkomt de stemmen en het feit dat de leden van het Europees Parlement een aantal voorgestelde amendementen hebben verworpen die tot doel hadden de reikwijdte ervan in te perken of de inhoud ervan af te zwakken.

Uitvoerend directeur van ILGA-Europe Evelyne Paradis zei: “Het rapport van vandaag is een duidelijk bewijs van de voortdurende inzet van het Europees Parlement om de EU-instellingen en lidstaten verantwoordelijk te houden als het gaat om mensenrechten. We hebben het Parlement nodig om deze drijvende kracht achter de mensenrechten in de Unie te blijven.

“We zijn blij dat het rapport een aantal specifieke acties voor de Europese Unie bevat om haar werk op het gebied van LGBTI-mensenrechten in een strategisch kader te plaatsen. Wij pleiten voor een EU-LHBTI-strategie en zijn blij om te zien dat onze visie op de manier waarop LHBTI-mensenrechten in de EU moeten worden behandeld, wordt gedeeld door het Europees Parlement.”

Het rapport bevat een aantal LHBTI-specifieke aanbevelingen:

  • verzoekt de Europese Commissie een actieplan of strategie op EU-niveau voor te stellen voor gelijkheid op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit, zoals herhaaldelijk verzocht door het Parlement en zoals beloofd door commissaris Jourová tijdens de hoorzittingen van de Commissie;
  • dringt erop aan dat de antidiscriminatierichtlijn, die tot doel heeft het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid ten uitvoer te leggen, in de Raad wordt gedeblokkeerd;
  • dringt aan op een herziening van het kaderbesluit, zodat het alle vormen van haatmisdrijven en misdaden gepleegd met vooroordelen of discriminerende motieven volledig kan bestrijken, en consistente onderzoeks- en vervolgingsnormen duidelijk kan definiëren;
  • roept de EU-lidstaten op om wettelijke gendererkenningsprocedures, die geen sterilisatie vereisen, te faciliteren
  • betreurt het feit dat transgenders in de meeste lidstaten nog steeds als geesteszieken worden beschouwd en verzoekt hen de nationale catalogi op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg te herzien, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat medisch noodzakelijke behandelingen beschikbaar blijven voor alle transgenders, en;
  • strongly regrets that genital “normalization” surgery of intersex infants is widespread, despite not being medically necessary.

advertentie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending