Verbind je met ons

EU

Commissie tekent driejarig ESM stabiliteit steunprogramma voor Griekenland

DELEN:

gepubliceerd

on

latvia272way

De Europese Commissie heeft laat op woensdag (19 augustus) het Memorandum of Understanding (MoU) met Griekenland ondertekend voor een nieuw stabiliteitsprogramma. Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), Europa's firewall die in 2012 werd opgericht als reactie op de wereldwijde financiële crisis, zal de komende drie jaar tot 86 miljard euro aan leningen kunnen uitbetalen, op voorwaarde dat de Griekse autoriteiten hervormingen doorvoeren om fundamentele economische en maatschappelijke uitdagingen, zoals gespecificeerd in het MoU.

Na maanden van intensieve onderhandelingen zal het programma de onzekerheid helpen wegnemen, de economische en financiële situatie stabiliseren en Griekenland helpen bij de terugkeer naar duurzame groei op basis van gezonde overheidsfinanciën, meer concurrentievermogen, een functionerende financiële sector, het scheppen van banen en sociale cohesie. Zoals voorzien in
Artikel 13 van het ESM-verdrag, het MoU beschrijft de hervormingsdoelstellingen en toezeggingen die nodig zijn om ESM-financiering vrij te maken. De uitbetaling van middelen is gekoppeld aan de voortgang van de uitvoering. De Commissie zal toezicht houden op de uitvoering, in samenwerking met de Europese Centrale Bank en, waar mogelijk, samen met het Internationaal Monetair Fonds. Dit zal de vorm aannemen van regelmatige beoordelingen.

Eurocommissaris en Sociale Dialoog Valdis Dombrovskis (afgebeeld), die het MoU namens de Commissie ondertekende, zei: "Met de steun van het programma hebben de Griekse autoriteiten de kans om het wederzijdse vertrouwen, de financiële stabiliteit en het vertrouwen te herstellen, wat voorwaarden zijn voor de Griekse economie om weer te groeien. Nu is het zover belangrijk om de overeengekomen hervormingen snel door te voeren. Dit zal Griekenland in staat stellen het concurrentievermogen te herstellen en te zorgen voor duurzame economische groei."

Commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane Pierre Moscovici zei: "De afronding van dit programma is geweldig nieuws voor Griekenland en de Europese Unie als geheel, omdat het voorwaarden schept voor meer groei, stabiliteit, investeringen en banen. Solidariteit en verantwoordelijkheid combineren Griekenland , openen de andere leden van de eurozone en de instellingen een nieuw hoofdstuk, gebaseerd op hervormingen, eerlijkheid en gedeeld vertrouwen."

Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit: "Deze Commissie heeft er een prioriteit van gemaakt om sociaal rechtvaardige aanpassingen centraal te stellen in nieuwe steunprogramma's. sociale impact van het nieuwe programma voor Griekenland en ervoor te zorgen dat het sociaal eerlijk is en de meest kwetsbaren overal beschermt."

Overeenkomstig de politieke beleidslijnen van voorzitter Jean-Claude Juncker heeft de Commissie, als partner in de onderhandelingen, bijzondere aandacht besteed aan de sociale rechtvaardigheid van het nieuwe programma om ervoor te zorgen dat de aanpassing eerlijk wordt verdeeld en om de meest kwetsbaren in de samenleving te beschermen. De Commissie publiceert vandaag een beoordeling van de sociale impact van het programma en concludeert dat, indien volledig en tijdig uitgevoerd, de maatregelen waarin het programma voorziet Griekenland zullen helpen om op een financieel en sociaal duurzame manier terug te keren naar stabiliteit en groei, en zullen bijdragen aan het voldoen aan de meest dringende sociale behoeften en uitdagingen in Griekenland.

Voorbeelden van de focus van de Commissie zijn:

advertentie
  • Het uitfaseren van een gegarandeerd minimuminkomen en het bieden van universele gezondheidszorg;
  • ervoor zorgen dat de inspanning die van iedereen wordt gevraagd in verhouding staat tot hun inkomen;
  • zich richten op besparingen op gebieden die niet rechtstreeks van invloed zijn op de portemonnee van gewone burgers, zoals lagere defensie-uitgaven, of door inefficiënties op veel gebieden van de overheidsuitgaven aan te pakken;
  • het uitdagen van gevestigde belangen, zoals het afbouwen van gunstige fiscale behandelingen voor
    reders of boeren, of een groot aantal vrijstellingen, bijvoorbeeld voor sommige eilanden op BTW-tarieven, of van ongerechtvaardigde subsidies;
  • ondersteuning van de rol van de sociale partners en de modernisering van het systeem van collectieve onderhandelingen;
  • bestrijding van corruptie, belastingontduiking en zwartwerk, en;
  • ondersteuning van een transparanter en efficiënter openbaar bestuur, onder meer door te evolueren naar een meer onafhankelijke belastingdienst, de reorganisatie van ministeries en de invoering van een betere koppeling tussen salarissen en taken.

Als aanvulling op het programma en om het de meeste kans van slagen te geven, heeft de Commissie een Banen en groei plan voor Griekenland op 15 juli. Tegen 35 zal ongeveer 2020 miljard euro beschikbaar worden gesteld om te investeren in mensen en bedrijven. Door het tempo van de initiële voorfinanciering voor financieringsprogramma's voor 2014-2020 in Griekenland met 7 procentpunten te verhogen, kan 1 miljard euro van de landentoewijzing beschikbaar worden gesteld. sneller nieuwe projecten die door de EU worden medegefinancierd, van tevoren kunnen starten.

De Commissie verbetert ook haar aanbod van technische bijstand en expertise via haar nieuwe speciale Structurele hervormingen ondersteuning Service. De SRSS, die in juli is opgericht, zal dienen als een knooppunt voor het mobiliseren van expertise van de diensten van de Commissie, de administraties van de lidstaten en andere internationale organisaties om te helpen bij het opzetten en monitoren van hervormingen.

Achtergrond

Op 8 juli 2015 heeft de Helleense Republiek ('Griekenland') officieel verzocht om stabiliteitssteun - in de vorm van een leningfaciliteit - aan het ESM om te kunnen voldoen aan de schuldverplichtingen en om de stabiliteit van haar financiële systeem te waarborgen. Op 23 juli 2015 is een afzonderlijk verzoek om financiële bijstand naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gestuurd.

Op 12-13 juli heeft een top in de eurozone de balans opgemaakt van de situatie en een gedetailleerd verklaring op weg naar voren.

Op 15 juli en 22 juli hebben de Griekse autoriteiten verschillende wetgevingen aangenomen, zoals voorzien in de verklaring van de top van de eurozone.

Op 17 juli heeft de Eurogroep de instellingen verzocht de onderhandelingen te starten over een MoU waarin de voorwaarden voor een faciliteit voor financiële bijstand voor de periode 2015-18 worden uiteengezet, in overeenstemming met artikel 13 van het ESM-verdrag. Het werk werd uitgevoerd door de Europese Commissie, in samenwerking met de Europese Centrale Bank, en in samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds en het Europees Stabiliteitsmechanisme.

Op 11 augustus bereikten de Griekse autoriteiten en de instellingen een akkoord op personeelsniveau over het MoU, en de ministers van Financiën van de eurozone bekrachtigden dit politiek op 14 augustus.

De Griekse autoriteiten hebben op 14 augustus een nieuwe reeks wetgeving aangenomen (de zogenaamde "voorafgaande acties").

Na goedkeuring door de nationale parlementen (indien van toepassing) keurde de raad van gouverneurs van het ESM op 19 augustus het MoU goed. Het werd vervolgens ondertekend door de Commissie, namens het ESM, evenals door de Griekse regering en de centrale bank.

Dit is het derde programma van het ESM na Cyprus en Spanje.

De rol van de Europese Commissie in deze programma's en haar juridische basis is vastgelegd in en overeengekomen door de lidstaten van de eurozone in de ESM-verdrag:

- De noodzaak en rechtvaardiging van stabiliteitssteun beoordelen; dit gebeurt in overleg met de ECB (zie artikel 13, lid 1, ESM-verdrag).

- onderhandelen over het memorandum van overeenstemming met de lidstaat in kwestie, waarin de aan de financiële bijstand verbonden voorwaarden worden uiteengezet; dit gebeurt door de Commissie in overleg met de ECB en, waar mogelijk, samen met het IMF (zie artikel 13, lid 3, ESM-verdrag).

- Het ondertekenen van het MoU namens het ESM (zie artikel 13, lid 4, ESM-verdrag).

- Toezicht houden op de naleving van de aan de financiële bijstandsfaciliteit verbonden voorwaarden; dit wordt gedaan door de Commissie in overleg met de ECB en, waar mogelijk, samen met het IMF (zie artikel 13, lid 7, ESM-verdrag).

Alle gerelateerde documenten zijn hier te vinden.

Het Europees stabiliteitsmechanismeprogramma voor Griekenland: vragen en antwoorden

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending