Verbind je met ons

EU

EESC beveelt aan dat de Commissie aandringt op diepere economische integratie in 2016-prioriteiten

DELEN:

gepubliceerd

on

 

Unfinished European Union Flag puzzel

Vertegenwoordigers van Europese georganiseerde civiele samenleving hebben een reeks aanbevelingen gedaan als input voor het jaarlijkse werkprogramma van de Europese Commissie voor 2016. Voorafgaand aan het geplande debat van morgen in het College van Commissarissen presenteert het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) zijn standpunt over de belangrijkste prioriteiten voor de EU in 2016 – van de economie naar de democratische vernieuwing van het Europese project.

Na in 2015 getuige te zijn geweest van enorme turbulenties in de eurozone en van langzame vooruitgang in de richting van een Europees sociaal model, waarschuwt het EESC dat 2016 de verwachtingen van de Europese burgers moet waarmaken. Het Comité is vastbesloten de Europese Commissie te steunen in haar engagement om de groei in Europa terug te brengen, met een welkom “Investeringsplan voor Europa”, en heeft de volgende belangrijke actiegebieden onder de tien prioriteiten van voorzitter Juncker benadrukt:

1. Versnel de economische integratie (Eurozone) en convergentie (EU-28)
Als er één les uit de Griekse crisis kan worden getrokken, is het dat verdieping van de Economische en Monetaire Unie (EMU) van primair belang is. De EU moet haar huidige model verdiepen met maatregelen om de hoge werkloosheid aan te pakken en met investeringen die groei en vraag genereren. Met name moet de toegang tot financiering worden verbeterd om de reële economie te stimuleren, via de lancering van een Capital Markets Union. Op dezelfde manier zouden sociale investeringen, een drijvende kracht achter de convergentie van de EU-landen, moeten worden afgetrokken van de berekening van het begrotingstekort van de landen en zouden sociale indicatoren/effectbeoordelingen moeten worden opgenomen in het Europees Semester. Er moet een eerlijk belastingstelsel worden ingevoerd, dat een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting tussen de lidstaten en mechanismen voor informatie-uitwisseling omvat om fraude en belastingontwijking te bestrijden.

2. Zet een strategisch kader op voor de energie-unie
Er moet een betrouwbaar en transparant bestuurssysteem worden opgezet voor de Energie-unie en voor de uitvoering van het kader voor energie- en klimaatbeleid voor 2030. Dit moet gekoppeld worden aan de Europese Energiedialoog. Dit gemeenschappelijke energiebeleid moet ook leiden tot een verlaging van de energiekosten voor huishoudens en bedrijven; het moet de zekerheid van de energievoorziening en de ontwikkeling van een actieplan voor hernieuwbare energie garanderen.

3. Betere regelgeving voor meer democratie en overleg
Het EESC steunt de agenda van de Europese Commissie voor betere regelgeving, op voorwaarde dat deze de democratie in de EU verbetert en niet ten koste gaat van sociale en milieurechten. De participatieve democratie moet worden versterkt en het maatschappelijk middenveld moet op passende wijze bij het besluitvormingsproces worden betrokken. Daarom, Europese burgerinitiatieven moet worden bevorderd en meer aandacht krijgen, evenals de deelname van de nationale Economische en Sociale Raden aan de dialoog tussen de Commissie en de nationale parlementen.

Voortbouwend op de lessen uit de recente gebeurtenissen pleit het EESC ook voor een nieuw migratiebeleid, gebaseerd op mensenrechten, solidariteit en menselijkheid, waarbij zijn expertise op het gebied van het aansturen van de Europees Migratieforum kunnen met name worden gebruikt om te helpen bij het ontwikkelen en aannemen van een gemeenschappelijk ontscheping- en zoek- en reddingsbeleid, en om de toegang tot Europa via legale kanalen te vergemakkelijken.

“Ik hoop dat de Commissie met de bijdrage van het EESC van vandaag aan het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2016 het maatschappelijk middenveld, via de leidende stem van het EESC, zal zien als een belangrijke partner bij het vaststellen van prioriteiten voor 2016 die voldoen aan de verwachtingen van de Europese burgers. aldus EESC-voorzitter Henri Malosse


De bijdrage van het EESC aan het werkprogramma van de Commissie is voorzien in de Protocol betreffende samenwerking tussen de Europese Commissie en het Europees Economisch en Sociaal Comité, ondertekend in 2012. Onder punt 1 “Institutionele en administratieve betrekkingen”: “In het eerste semester van elk jaar zal het Comité zijn belangrijkste politieke prioriteiten bekendmaken met betrekking tot het werkprogramma van de Commissie voor volgend jaar."

advertentie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending