Verbind je met ons

EU

Juncker's investeringsplan: investeren in sociale vooruitgang, menselijk kapitaal, gezondheid en onderwijs

DELEN:

gepubliceerd

on

iraqi_refugee_children_damascus_syriaDe EU Alliance for Investing in Children verwelkomt de goedkeuring door het Europees Parlement van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) – gisteren (25 juni) tijdens hun plenaire zitting in Brussel.

De leden van het Europees Parlement hebben belangrijke bepalingen toegevoegd over de manier waarop het EFSI moet worden toegewezen, die strategische investeringen op de lange termijn en maatschappelijke vooruitgang zullen garanderen, zoals investeringen in gericht sociaal beleid in lijn met het sociale investeringspakket van 2013 en ondersteuning van projecten op het gebied van menselijk kapitaal. cultuur, onderwijs en gezondheidszorg. Daarnaast verwelkomen wij de opname dat het EFSI moet bijdragen aan het behalen van de Europa 2020-doelstellingen.

De Alliantie voor Investeren in Kinderen betreurt het echter dat investeren in onderwijs vanaf jonge leeftijd niet langer expliciet wordt vermeld in de aangenomen tekst. Er is aanzienlijk bewijsmateriaal over de voordelen van investeringen in onderwijs en zorg voor alle kinderen voor jonge kinderen voor het bereiken van langetermijnresultaten bij de bestrijding van armoede, uitsluiting en werkloosheid.

Bovendien lijkt het er nog steeds op dat het EFSI zich vooral zal richten op kortetermijnprojecten die worden gefinancierd via publiek-private partnerschappen, wat niet de enige oplossing is om te investeren in het menselijk kapitaal en de duurzaamheid van Europa op de lange termijn. Hoewel het belang van infrastructuur wordt erkend, stoppen investeringen in menselijk kapitaal – inclusief kinderen – niet bij 'stenen en mortel'. Wat er in het gebouw gebeurt, de kwalitatieve en inclusieve dimensie van onderwijshervormingen, maakt het echte verschil in het leven van kinderen en de toekomst van de samenleving.

Opgroeien in armoede kan de kansen van kinderen om hun rechten te genieten dramatisch veranderen – zoals vastgelegd in het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). In heel Europa zijn we er getuige van hoe armoede kinderen berooft van onderwijskansen, toegang tot gezondheidszorg, gezonde voeding, adequate huisvesting en leefomgeving, gezinsondersteuning, zorg en bescherming. We zien hoe kinderen toenemende en meervoudige discriminatie ervaren vanwege hun sociaal-economische status en hoe ze sociaal worden uitgesloten, bijvoorbeeld door beperkte mogelijkheden om deel te nemen aan vrijetijds-, spel-, cultuur- en sportactiviteiten. Volgens de laatste cijfers van Eurostat kampt meer dan één op de vier kinderen met armoede of sociale uitsluiting. Voor kinderen kunnen de negatieve gevolgen van het leven in armoede en sociale uitsluiting een leven lang aanhouden – wat het nog urgenter maakt om nu actie te ondernemen.

De juiste investering in kinderen is zinvol – sociaal, politiek en economisch. Investeren in de ontwikkeling en het welzijn van alle kinderen, inclusief hun relationele en cognitieve vaardigheden, is essentieel om de kinderrechten te realiseren en kinderen in staat te stellen hun volledige potentieel te bereiken. Investeren in Europa moet daarom beginnen met investeren in kinderen, gezinnen en gemeenschappen. Dit is van cruciaal belang voor het bereiken van sociale cohesie en inclusie, maar ook van economische groei en welvaart – nu en op de langere termijn.

Achtergrond

advertentie

Het investeringsplan maakt deel uit van de nieuwe aanpak van de Commissie, gebaseerd op drie pijlers: structurele hervormingen, begrotingsverantwoordelijkheid en investeringen. Het Investeringsplan heeft tot doel de komende drie jaar (315-2015) publieke en private investeringen in de reële economie van minimaal € 2017 miljard te ontsluiten. Om deze aanvullende financiering te verzorgen wordt op voorstel van de Europese Commissie een nieuw Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) opgericht.

Zie het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen hier. Zie de compromistekst over het voorstel van de Europese Commissie hier.

Meer informatie over de EU-alliantie voor investeringen in kinderen.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending