Verbind je met ons

EU

Economisch herstel stimuleren: het Parlement keurt de regels van het Junckerplan goed

DELEN:

gepubliceerd

on

Er zijn bouwvakkers afgebeeld die een nieuw metrostation in Athene bouwen.Het 'Juncker'-investeringsplan van €315 miljard, dat afgelopen november door de Europese Commissie werd aangekondigd om de financiering van levensvatbare investeringen in Europa aan te moedigen, werd woensdag (24 juni) in een stemming door het Europees Parlement gesteund. Het Parlement wijzigde zijn financieringsstructuur, kreeg inspraak bij de keuze van zijn leiderschap en zorgde voor meer democratisch toezicht bij de onderhandelingen met de Raad.

Het Parlement keurde de regels van het fonds goed met 464 stemmen voor en 131 tegen bij 19 onthoudingen. De stemming markeert het einde van een snel wetgevingsproces, waaruit de betrokkenheid van het Parlement bij het plan blijkt.

Onderzoeks- en netwerkbudgetten afgeschermd

Het Parlement probeerde de financieringsstructuur van het garantiefonds van het plan, de bestuursregels van het fonds, de werkregelingen en de democratische verantwoording te verbeteren. De belangrijkste verwezenlijkingen waren:

  • Het terugschroeven van de bezuinigingen op het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 en de Connecting Europe Facility (CEF – om de Europese energie-, transport- en digitale netwerken met elkaar te verbinden) met € 1 miljard. Horizon 2020 en CEF, twee van de drie financieringsbronnen voor de EU-garantie die het plan ondersteunt, zullen nu respectievelijk 2.2 miljard euro en 2.8 miljard euro bijdragen, dwz elk 500 miljoen euro minder dan oorspronkelijk was voorgesteld.
  • Ervoor zorgen dat de € 1 miljard die voor de programma’s wordt gered, zal worden betaald uit de ongebruikte begrotingsmarges van 2014 en 2015,
  • Het verkrijgen van het recht voor het Parlement om de benoeming van de algemeen directeur en de plaatsvervangend directeur van het investeringsfonds goed te keuren.
  • Bepalen dat de lijst met goedgekeurde projecten openbaar zal zijn.
  • Vereisen dat een reeks projectselectiecriteria en een lijst met projectdoelen wordt opgesteld om ervoor te zorgen dat de geselecteerde projecten in overeenstemming zijn met de algemene prioriteiten van de Unie.

Voor alle details over het compromis, zie de achtergrond note.

Citaten van rapporteurs

Rapporteur van de Begrotingscommissie José Manuel Fernandes (EVP, PT) zei: “Het Junckerplan is een innovatief instrument dat een grote impuls zal geven aan de investeringen in Europa. 240 miljard euro uit het plan gaat naar investeringen, en 75 miljard euro gaat naar de ruggengraat van onze economie: de kleine en middelgrote ondernemingen die twee derde van de banen in de particuliere sector verzorgen en 99% van de bedrijven in Europa uitmaken. Politici creëren geen banen, maar wij kunnen degenen die dat wel doen wel helpen”.

advertentie

Rapporteur van de Commissie Economische en Monetaire Zaken Udo Bullmann (S&D, DE), zei: “Het Europees Parlement heeft de weg vrijgemaakt voor de investeringen die Europa dringend nodig heeft. Wij hebben ervoor gezorgd dat de EU investeert in de modernisering van haar economie, in plaats van ons terug te brengen naar het verleden. Voor het eerst zullen deze investeringen expliciet worden erkend in de context van het Stabiliteits- en Groeipact, in plaats van erdoor te worden bestraft. Bovendien maken we een einde aan de politiek van verzwijging – de verantwoordelijkheden worden duidelijk toegewezen en het Europees Parlement is democratisch betrokken bij de benoeming van de algemeen directeur.”

Volgende stappen

Nu het Parlement de regels heeft goedgekeurd, moet de Raad van Ministers hetzelfde doen. De Raad heeft zijn voorlopige akkoord met het Parlement op 9 juni bevestigd en zal naar verwachting binnenkort via een schriftelijke procedure zijn definitieve goedkeuring geven. Vervolgens treedt de Juncker Plan-verordening begin juli in werking en naar verwachting zal het fonds in september volledig operationeel zijn.

Achtergrond

Het Juncker Plan, dat afgelopen november werd gepresenteerd, heeft tot doel een Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) op te richten, bestaande uit €5 miljard kapitaal van de Europese Investeringsbank (EIB) en een €16 miljard garantiefonds. Het garantiefonds moet 8 miljard euro uit de EU-begroting ontvangen, waaruit de EIB kan worden betaald als er een beroep wordt gedaan op de garantie. Het Parlement en de Raad hebben tussen 20 april en 4 juni in acht drievoudige bijeenkomsten een compromis over het oorspronkelijke voorstel van de Commissie bereikt.

Meer informatie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending