Verbind je met ons

Doodstraf

Hongarije: EP-leden veroordelen Orbán's doodstrafverklaringen en migratie-enquête

DELEN:

gepubliceerd

on

02788ac1078aec57472ab916bea5eb71Het Europees Parlement heeft de Europese Commissie gevraagd om de situatie in Hongarije te beoordelen en een EU-mechanisme in te stellen om jaarlijks toezicht te houden op de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten in de hele EU, in een resolutie waarover woensdag is gestemd. Herinvoering van de doodstraf in Hongarije zou in strijd zijn met de EU-Verdragen en het Handvest van de grondrechten, en de formulering van de openbare raadpleging van de Hongaarse regering over migratie is "zeer misleidend, bevooroordeeld en onevenwichtig", zegt het.

In de resolutie ter afsluiting van het plenaire debat van 19 mei met de Hongaarse premier Viktor Orbán en de eerste vicevoorzitter van de Commissie, Frans Timmermans, veroordelen de leden van het Europees Parlement de herhaalde verklaringen van Orbán over de mogelijkheid om de doodstraf in Hongarije opnieuw in te voeren en benadrukken ze de plicht van premiers om "het goede voorbeeld te geven".

De doodstraf zou leiden tot sancties op grond van artikel 7 van het EU-Verdrag

De doodstraf is "onverenigbaar met de waarden van respect voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten waarop de unie is gegrondvest", benadrukken ze, eraan toevoegend dat elke lidstaat die de doodstraf opnieuw invoert, "in strijd zou zijn met de Verdragen en het Handvest van de grondrechten van de EU". Ze merken op dat een ernstige schending door een lidstaat het EU-Verdrag in gang zou zetten Artikel 7 procedure, die zou kunnen leiden tot de intrekking van zijn stemrecht in de Raad.

Migratieoverleg 'misleidend, bevooroordeeld en onevenwichtig'

EP-leden veroordelen ook de openbare raadpleging van de Hongaarse regering over migratie. Hoewel "openbare raadpleging een belangrijk en waardevol instrument kan zijn voor regeringen om beleid te ontwikkelen", "is de inhoud en het taalgebruik van deze specifieke raadpleging "zeer misleidend, bevooroordeeld en onevenwichtig; een bevooroordeeld en direct verband leggen tussen migratiefenomenen en veiligheidsdreigingen", zeggen ze.

Noodzaak van beter toezicht op de democratie en de rechtsstaat

advertentie

Ze roepen de Commissie op om "onmiddellijk een diepgaand monitoringproces op gang te brengen over de situatie van de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten in Hongarije en hierover vóór september 2015 verslag uit te brengen aan het Europees Parlement en de Raad".

De Commissie wordt ook gevraagd om een ​​voorstel in te dienen voor de oprichting van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten, als een instrument om de naleving en handhaving van het Handvest van de grondrechten en de Verdragen, zoals ondertekend door alle lidstaten, te waarborgen, aldus EP-leden. Ze dragen ook de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Parlement op om dit voorstel te helpen uitwerken door een niet-bindende resolutie op te stellen waarover het Parlement als geheel tegen het einde van dit jaar moet stemmen.

De resolutie werd aangenomen door 362 stemmen voor 247, met 88 onthoudingen.

Achtergrond

Op 28 april legde Orbán een verklaring af waarin hij beweerde dat er een openbaar debat over de doodstraf nodig was. Na een telefoongesprek met hem op 30 april gaf Europees Parlementsvoorzitter Martin Schulz uit een verklaring zeggend dat Orbán hem had verzekerd dat de Hongaarse regering geen plannen had om stappen te ondernemen om de doodstraf opnieuw in te voeren en dat de Hongaarse regering alle EU-verdragen en -wetgeving zou respecteren en naleven. Echter, de volgende dag, 1 mei, herhaalde Orbán zijn uitspraken over de kwestie in een nationaal openbaar radio-interview.

De openbare raadpleging over migratie is in mei door de Hongaarse regering gelanceerd.

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europees Parlement debatteerde op 7 mei over de doodstraf, nadat de Conferentie van voorzitters van het Parlement (voorzitter Schulz en fractievoorzitters) de commissie had verzocht onderzoek de situatie in Hongarije als een urgente kwestie".

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending