Verbind je met ons

Comité van de Regio's (CvdR)

Juncker sluit zich aan bij de lokale leiders in het debat over de prioriteiten voor Europa

DELEN:

gepubliceerd

on

Juncker-gebaarTerwijl de onderhandelingen over de verordening voor de Europees Fonds voor strategische investeringen gaat de laatste fase in: de plenaire vergadering van het Europees Comité van de Regio's (CvdR) in Brussel 3-4 juni zal proberen de rol van regio’s en steden bij de uitrol van het EU-investeringsplan te verduidelijken. Regionale en lokale leiders zullen met de voorzitter van de Europese Commissie – Jean-Claude Juncker – debatteren over de prioriteiten van de EU en hoe ze het maximale kunnen halen uit het investeringspakket dat tot doel heeft 315 miljard.

Tijdens de plenaire vergadering zal het CvdR zijn prioriteiten voor de periode 2015-2020 vaststellen ontwerpresolutie waarbij de nadruk ligt op het scheppen van banen, duurzame groei en het lokaal aanpakken van de werkloosheid. Het optimaal benutten van de cohesiefondsen en het onlangs gelanceerde EU-investeringsplan worden, terwijl de EU-wetgeving voor de burgers werkt, van cruciaal belang geacht om de lokale en regionale economieën te stimuleren. Voortbouwend op die van de instelling CORLEAP en ARLEM initiatieven is het consolideren van de betrekkingen tussen lokale overheden in de EU en daarbuiten ook een prioriteit gezien de instabiliteit in het Oosten en de sterke stijging van de migratie uit het Zuiden.

Regio’s en steden nemen een standpunt in over EU-migratie

De grenzen van de EU zijn het toneel geweest van menselijke tragedies en daarom heeft de Europese Commissie actie ondernomen door een Europese agenda over migratie. Gezien de toenemende druk op regio’s en steden die steeds meer migranten ontvangen, Juni 4 Het CvdR zal debatteren en stemmen over een resolutie waarin het zijn standpunt uiteenzet over de beste manier om de opvang van migranten en de asielprocedures te beheren en tegelijkertijd de bescherming van mensenlevens te garanderen

Richtlijnen voor werkgelegenheidsbeleid

De nieuwe werkgelegenheidsrichtsnoeren van de Europese Commissie houden rekening met de erfenis van de economische crisis en brengen deze in lijn met de nieuwe aanpak van de economische beleidsvorming. Ze concentreren zich op vier kernpunten: het stimuleren van de vraag naar arbeid; het vergroten van het arbeidsaanbod en de vaardigheden; het verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt; en het waarborgen van eerlijkheid, het bestrijden van armoede en het bevorderen van gelijke kansen. Onder leiding van Mauro D'Attis (IT/EVP), raadslid van de gemeenteraad van Brindisi, heeft het CvdR ontwerpadvies roept op tot een "territoriale dimensie" van de EU2020-strategie, waarbij groene banen en de sociale economie worden erkend als belangrijke aanjagers van banen en van de steun voor zelfstandig ondernemerschap en de digitale economie.

Andere punten op de plenaire agenda

advertentie

Betere bescherming van het mariene milieuRapporteur: Hermann Kuhn (lid van het stadsparlement van Bremen, Duitsland/PSE)Een fatsoenlijk leven voor iedereen: van visie tot collectieve actieRapporteur: Hans Janssen (burgemeester van Oisterwijk, Nederland/EVP)Lokale en regionale steun voor Fair Trade in EuropaRapporteur: Barbara Duden (lid van het stadsparlement van Hamburg, Duitsland/PSE) Debat over de toekomst van het Verdrag van Lissabon, met leden van het Europees Parlement: Mercedes Bresso, (IT/S&D), Elmar Brok, (DE/EVP) en Guy Verhofstadt, (BE /ALDE).

(Plenaire vergadering agenda & documenten / Plenaire vergadering zal zijn live gestreamd)

Conferentie: 4th Assisen van gedecentraliseerde samenwerking, 1-2 juni 2015

In samenwerking met de Europese Commissie, de hulp van gedecentraliseerde samenwerking voor ontwikkeling brengt vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden uit de EU en de ontwikkelingslanden samen. De editie van dit jaar vindt plaats in het kader van de Europees Jaar van Ontwikkeling – een jaar waarin van de internationale gemeenschap wordt verwacht dat zij het eens worden over het toekomstige mondiale raamwerk voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Onder de 500 deelnemers bevinden zich ongeveer 50 CvdR-leden, diverse leden van het Europees Parlement en andere sprekers van hoog niveau.

Conferentie: Decentralisatie en bestuur op meerdere niveaus als sleutelfactoren voor een sterker Europa, 4 juni 2015

Ter ere van 25 jaar Pools zelfbestuur zullen Markku Markkula (CvdR-voorzitter), Jerzy Buzek, lid van het Europees Parlement, en andere prominente sprekers deelnemen aan een conferentie debat over de EU, financiële decentralisatie en versterking van het regionale en lokale niveau.

 

Andere punten op de agenda van de plenaire vergadering

Rapporteur: Hermann Kuhn (lid van het stadsparlement van Bremen, Duitsland/PSE)

Rapporteur: Hans Janssen (burgemeester van Oisterwijk, Nederland/EVP)

Rapporteur: Barbara Duden (lid van het stadsparlement van Hamburg, Duitsland/PSE)

  • Debat over de toekomst van het Verdrag van Lissabon, met leden van het Europees Parlement: Mercedes Bresso, (IT/S&D), Elmar Brok, (DE/EVP) en Guy Verhofstadt, (BE/ALDE).

 

(Plenaire vergadering agenda & documenten / Plenaire vergadering zal zijn live gestreamd)

 

Conferentie: 4th Ondersteuning van gedecentraliseerde samenwerking, 1-2 juni 2015

In samenwerking met de Europese Commissie, de hulp van gedecentraliseerde samenwerking voor ontwikkeling brengt vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden uit de EU en de ontwikkelingslanden samen. De editie van dit jaar vindt plaats in het kader van de Europees Jaar van Ontwikkeling – een jaar waarin van de internationale gemeenschap wordt verwacht dat zij het eens worden over het toekomstige mondiale raamwerk voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Onder de 500 deelnemers bevinden zich ongeveer 50 CvdR-leden, diverse leden van het Europees Parlement en andere sprekers van hoog niveau.

 

Conferentie: Decentralisatie en bestuur op meerdere niveaus als sleutelfactoren voor een sterker Europa, 4 juni 2015

Ter ere van 25 jaar Pools zelfbestuur, Markku Markkula (CvdR-voorzitter), Jerzy Buzek (Lid van het Europees Parlement) en andere prominente sprekers zullen deelnemen aan a conferentie debat over de EU, financiële decentralisatie en versterking van het regionale en lokale niveau.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending