Verbind je met ons

EU

Plenaire vergadering in Straatsburg-18 21 mei 2015

DELEN:

gepubliceerd

on

Europees-Parlement-Strasbourg1rzOnderwerpen op de agenda

Debat over de Europese migratieagenda voor 2015-2020

De leden van het Europees Parlement zullen op woensdag (13 mei) om 20 uur hun mening geven over de Europese migratieagenda die de Commissie op 9 mei presenteert in een debat met vicevoorzitter van de Commissie Frans Timmermans en het voorzitterschap van de Raad. De vier pijlers zijn een sterker gemeenschappelijk asielbeleid, inclusief een EU-brede hervestigingsregeling en hervestiging binnen de EU in noodsituaties, de bestrijding van mensenhandel en het voorkomen van irreguliere migratie, het beheer van de buitengrenzen, en een nieuw beleid inzake legale migratie.

Strengere regels voor het witwassen van geld om belastingontduiking en de financiering van terrorisme te bestrijden

De uiteindelijke eigenaren van bedrijven zullen moeten worden opgenomen in centrale registers in de EU-landen, die openstaan ​​voor zowel de autoriteiten als voor mensen met een ‘legitiem belang’, zoals journalisten, op grond van een overeenkomst tussen het Parlement en de Raad waarover moet worden gedebatteerd. op dinsdag (19 mei) en woensdag in stemming brengen. De nieuwe antiwitwasrichtlijn heeft tot doel het witwassen van geld, belastingmisdrijven en de financiering van terrorisme te helpen bestrijden. Er zal ook in stemming worden gebracht over nieuwe regels om het gemakkelijker te maken geldovermakingen te traceren.

Debat over Hongarije

EP-leden zullen laat debatteren over de situatie in Hongarije met vicevoorzitter van de Commissie, Frans Timmermans op dinsdag middag. Het debat volgt op de opmerkingen van premier Viktor Orbán over de mogelijkheid om de doodstraf in Hongarije opnieuw in te voeren, en op een openbare raadpleging over immigratie die door de Hongaarse regering is gelanceerd.

advertentie

Debat en stem over een wet om de stroom van conflictmineralen tegen te gaan

Er zal worden gedebatteerd over een wetsontwerp om de inkomstenstroom naar gewapende groepen uit de verkoop van tin, tantaal en wolfraam, hun ertsen en goud te helpen indammen. op dinsdag en woensdag in stemming brengen. Het ontwerp, dat al is goedgekeurd door de Handelscommissie van het EP, voorziet in verplichte certificering van smelterijen en raffinaderijen in de EU en in vrijwillige certificering van exploitanten die deze mineralen en metalen kopen, verwerken en gebruiken om mobiele telefoons, wasmachines, koelkasten, enz. te maken.

Debat over de voorgestelde strategie voor de digitale eengemaakte markt

De nieuwe strategie voor de digitale interne markt van de EU, die op 6 mei door de Europese Commissie is ingediend, zal in een debat worden geanalyseerd op dinsdag ochtend. De strategie, die zestien initiatieven omvat, waaronder voorstellen op het gebied van e-commerce, geoblocking, telecommunicatie en auteursrecht, zal worden gepresenteerd door Andrus Ansip, vicevoorzitter van de Commissie voor de digitale interne markt. De btw-regels voor e-boeken en e-papers zullen afzonderlijk worden besproken. op maandag.

Europarlementariërs gaan een blauwdruk opstellen voor een veiligere gezondheidszorg

Er zal een ontwerpresolutie worden besproken waarin maatregelen worden uiteengezet om de patiëntveiligheid te verbeteren, onder meer door de groeiende microbiële resistentie tegen menselijke en veterinaire antibiotica aan te pakken. op maandag en in stemming brengen op dinsdag. Het ontwerp zet ook de zorgen van de leden van het Europees Parlement uiteen over gezondheidszorginfecties, die naar verluidt 8 tot 12% van de patiënten treffen die in ziekenhuizen in de EU worden opgenomen.

Nagemaakte sigaretten: EP-leden twijfelen aan de toekomst van EU-deals met tabaksfabrikanten

Moeten de anti-namaak-tabaksovereenkomsten van de EU met vier grote producenten worden stopgezet? Sommige leden van het Europees Parlement zeggen dat ze achterhaald zijn geworden door betere traceer- en volginstrumenten die door de nieuwe tabaksrichtlijn van de EU zijn geïntroduceerd. EP-leden zullen over de kwestie debatteren na een verklaring van de Commissie op maandag (18 mei). De eerste tabaksovereenkomst loopt in juli 2016 af.

Andere onderwerpen zijn

EP-leden gaan de hervormingsvoortgang van Turkije in 2014 beoordelen
EP-leden debatteren over veiligheid en defensie voorafgaand aan de top van juni
Verwachtingen van de leden van het Europees Parlement voor de top van het Oostelijk Partnerschap in Riga
Debat over de crisis en de moorden in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
EP-leden willen er bij Japan op aandringen zijn nieuwe programma voor de “wetenschappelijke walvisvangst” op te schorten
Olijfbomen: EP-leden eisen actie om verspreiding van dodelijke bacteriën te voorkomen
Nieuwe regels voor grensoverschrijdende insolventieprocedures
EP-leden dringen er bij de EU-landen op aan zich te houden aan de toezeggingen op het gebied van buitenlandse hulp
De leden van het Europees Parlement gaan stemmen voor een robuuste en transparante benchmarkbepaling
De Europese energieprijswaakhond heeft meer personeel nodig om marktmisbruik te voorkomen
Zwangerschapsverlof: nu inleveren of helemaal opnieuw beginnen
Resoluties inzake mensenrechten en democratie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending