Verbind je met ons

EU

Nieuwe technologie-instituut en de projecten EU moet verduidelijken 2013 rekeningen zeggen Europarlementsleden

DELEN:

gepubliceerd

on

Maire+Geoghegan-Quinn09 februari 2011Twijfels bij de controle waren voor het Europees Parlement aanleiding om de goedkeuring van de besteding van EU-fondsen in 2013 door het in Boedapest gevestigde Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) en twee EU-particuliere nieuwe technologiepartnerschappen uit te stellen, tijdens een stemming op woensdag (29 april). De leden van het Europees Parlement weigerden ook de uitgaven van de Europese Raad en de Raad van Ministers goed te keuren, omdat zij er voortdurend niet in slaagden de noodzakelijke cijfers te verstrekken. Voor de uitgaven van alle andere EU-organen werd ‘kwijting’ goedgekeurd.

Uitgavenfouten in het landbouw-, regionaal en werkgelegenheidsbeleid

Ook de Europese Commissie kreeg kritiek, vooral vanwege uitgavenfouten in het landbouw-, regionaal en werkgelegenheidsbeleid. Onder verwijzing naar een gebrek aan goede controles uitten de EP-leden bedenkingen bij het beheer op deze terreinen en noemden zij ondermaats presterende EU-lidstaten.

Het is de Commissie die de eindverantwoordelijkheid draagt ​​voor de besteding van de EU-begroting, die in 143.7 2013 miljard euro bedroeg, ook al wordt 80% van deze middelen feitelijk beheerd, uitgegeven en gecontroleerd door de lidstaten. De Europese Rekenkamer constateerde fouten met 4.7% van de uitgaven.

Er is dringend behoefte aan betere resultaten

De leden van het Europees Parlement betreurden de 'gebruik het of verlies het'-houding van de lidstaten, waarbij het uitgeven van EU-gelden het voornaamste doel wordt, ongeacht de levensvatbaarheid van de investeringen.

ˮEr is een dringende noodzaak om de resultaten van de EU-uitgaven te verbeteren. Het onderliggende probleem van het EU-begrotingssysteem is dat we meer aandacht moeten besteden aan de resultaten die we bereiken met EU-fondsen,” merkte president Vítor Manuel da Silva Caldeira, voorzitter van de Europese Rekenkamer, op in het debat van dinsdag (28 april).

advertentie

Kijk in oktober nog eens

Het Parlement heeft het verlenen van kwijtinggoedkeuring voor uitgaven door de EU-Raad van Ministers en de Europese Raad uitgesteld omdat de lidstaten er niet in slaagden mee te werken.

Het EIT heeft ook tot het najaar de tijd om aan te tonen dat het zijn betalingsverificatie- en aanbestedingsprocedures heeft verbeterd. Het EU/particuliere elektronicacomponentenproject ARTEMIS en het nano-elektronicaproject ENIAC (nu samengevoegd tot de Electronic Components and Systems for European Leadership - ECSEL) vroegen om hun uitgavencontroles te verbeteren.

Volgende stappen

Het Parlement zal in oktober een definitief besluit nemen over de uitgestelde kwijtingen.

Achtergrond

Het Europees Parlement is de enige kwijtingsautoriteit die de uitgaven van de jaarlijkse begroting van de EU en het Europees Ontwikkelingsfonds controleert. Aan het einde van een begrotingsjaar kan zij kwijting verlenen, uitstellen of weigeren, die nodig is voor de formele afsluiting van institutionele rekeningen.

Meer informatie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending