Verbind je met ons

EU

Van rapporteur coördinator: Verschillende rollen overgenomen door leden van het EP

DELEN:

gepubliceerd

on

duimen omhoogParlementslid zijn houdt meer in dan alleen debatteren en stemmen over wetgevingsvoorstellen. Ze kunnen ook worden belast met het opstellen van een rapport waarin het standpunt van het Parlement over een wetgevingsvoorstel of een andere kwestie wordt weergegeven. Ze kunnen ook worden gevraagd om op te treden als groepscoördinatoren, de voortgang van een wetgevingsverslag te volgen of verantwoordelijk te zijn voor het opstellen van een advies over een voorstel. 

Rapporteur

Telkens wanneer er een nieuw wetgevingsvoorstel binnenkomt, wordt een commissie die zich met het desbetreffende onderwerp bezighoudt, belast met het opstellen van een aanbeveling waarover alle leden van het Europees Parlement kunnen stemmen. Als het bijvoorbeeld iets te maken heeft met het transport van vee, dan zou de landbouwcommissie zich ermee bezighouden, terwijl als het om een ​​handelsverdrag met Canada gaat, het naar de internationale handelscommissie zou gaan.

De commissie benoemt een EP-lid om het rapport op te stellen. Deze persoon, bekend als de rapporteur, overlegt vaak met de fracties en met deskundigen, soms tijdens speciaal georganiseerde hoorzittingen. Op basis van de ontvangen informatie stelt hij of zij een tekst op, inclusief amendementen, waarover de commissie vervolgens stemt. Vervolgens stemmen alle Europarlementariërs tijdens een plenaire vergadering over het rapport.

Schaduwrapporteur

Om de voortgang van een rapport te volgen, hebben fracties de mogelijkheid tot benoeming schaduwrapporteurs. Zij zijn binnen hun fractie verantwoordelijk voor het onderwerp en spelen een belangrijke rol door het zoeken naar een compromis over het wetsvoorstel te faciliteren.

Coördinator

advertentie

Politieke fracties kunnen ook iemand benoemen als coördinator in elke commissie om op te treden als de belangrijkste woordvoerder van de groep in die commissie en samen met de andere coördinatoren besluiten voor te bereiden die door de commissie moeten worden genomen, vooral over de procedure en de benoeming van rapporteurs. Ook kunnen zij groepsleden mobiliseren bij belangrijke stemmingen en kunnen zij schaduwrapporteurs benoemen.

Indien een commissie om advies wordt gevraagd over een rapport dat door een andere commissie is opgesteld, heeft zij de mogelijkheid een commissie te benoemen rapporteur, die verantwoordelijk zou zijn voor het opstellen van dit advies.

Meer informatie

Politieke fracties: vertegenwoordigen de verschillende opvattingen van mensen op Europees niveau
Commissies: voorbereiding van de werkzaamheden van het Parlement
Reglement van orde

 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending