Colombia en Peru voldoen aan de criteria voor de visumvrije toegang tot de Schengenzone

| Oktober 29, 2014 | 0 Reacties

schengenVandaag (29 oktober) heeft de Commissie twee rapporten concluderen dat Colombia en Peru voldoen aan de relevante criteria, met het oog op de onderhandelingen over visumvrijstelling tussen elk van deze landen en de EU aangenomen.

"De aanzienlijke verbeteringen tot stand gebracht door Colombia en Peru in veel gebieden in de afgelopen jaren betekenen dat het niet langer gerechtvaardigd is om een ​​visumplicht voor de burgers van deze landen een bezoek aan het Schengengebied voor een kort verblijf te houden. Door de afschaffing van de visumplicht zullen we het bevorderen van de mobiliteit en de people-to-people contacten - iets dat fundamenteel is voor reinForce de sociale en economische ontwikkeling en wederzijds begrip tussen de EU en andere landen," zei commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström.

Na beoordeling van de relevante criteria, met inbegrip van onder andere veiligheidsrisico's en de risico's van illegale immigratie, de economische voordelen voor de EU en de mensenrechten overwegingen heeft de Commissie geconcludeerd dat de noodzakelijke voorwaarden is voldaan voor de start van visumvrijstelling onderhandelingen tussen de EU en Colombia en Peru.

De belangrijkste conclusies van de rapporten zijn de volgende: vertrouwen in visumaanvragers van beide landen is op de stijging, met een laag percentage geweigerde visa; illegale migratie is op een relatief laag niveau; de beveiliging van reisdocumenten voldoende is; bedreigingen van de veiligheid hebben teruggetrokken; georganiseerde criminele groepen worden momenteel niet beoordeeld als een belangrijke bedreiging voor de EU (met uitzondering van de handel in verdovende middelen); economische mogelijkheden, met inbegrip van uitgebreide handel en de toeristische stromen, zijn uit te breiden in parallel met een aanzienlijke groei van de Colombiaanse en Peruaanse economieën; rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zijn nu veel beter beschermd en gerespecteerd in deze landen dan in het verleden; visumwederkerigheid zal worden gezorgd als deze landen reeds alle EU-burgers van de visumplicht vrij te stellen; en de visumvrije regeling zal verdere versterking van de betrekkingen tussen de EU en de twee landen, met name omdat de (voorlopige) toepassing van vrijhandelsovereenkomsten in 2013.

De algemene positieve evaluaties niet negeren dat er bestaan ​​bepaalde risico's, waaronder mogelijke toename van het gebruik van drugskoeriers en slachtoffers van mensenhandel, alsmede het aantal Colombianen en Peruanen die de EU legaal binnenkomen en wie zou overstay, waardoor zij illegale migranten. These risico's worden echter beschouwd als beheersbaar te zijn, in het bijzonder door middel van een correcte uitvoering van de grenscontroles, met versterkte middelen, indien nodig, op de luchthavens, waardoor de meeste Colombianen en Peruanen bereiken de buitengrenzen van het Schengengebied is.

Volgende stappen

Nadat de rapporten in de bevoegde commissies en de fracties van het Europees Parlement en de Raad is besproken, zal de Commissie proberen toestemming van de Raad voor kort verblijf visumvrijstellingsovereenkomsten onderhandelen met elk van de twee landen. Als De Raad verleent een dergelijke vergunning kan de onderhandelingen starten in het eerste trimester van 2015. Pas nadat de overeenkomsten in werking zal visumvrijstelling voor de burgers van deze landen een realiteit geworden. Dit kon gebeuren, op zijn vroegst in de tweede helft van 2015.

Achtergrond

Europees Parlement en de Verordening nr 509 / 20141 gewijzigde verordening nr 539 / 2001 Raad2 en met name de bijlagen met de lijst van landen waarvan de onderdanen in het bezit van een visum moeten zijn bij overschrijding van de buitengrenzen en de landen waarvan de onderdanen zijn vrijgesteld van deze eis. 19 landen werden overgebracht van bijlage I (visumplicht) van bijlage II (visumvrijstelling): Colombia, Dominica, Grenada, Kiribati, Marshalleilanden, Micronesia, Nauru, Palau, Peru, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, Samoa, de Salomonseilanden, Oost-Timor, Tonga, Trinidad en Tobago, Tuvalu, de Verenigde Arabische Emiraten en Vanuatu. Voor de onderdanen van deze 19 landen, zal de vrijstelling van de visumplicht pas vanaf de datum van inwerkingtreding van een overeenkomst over visumvrijstelling door elk van deze landen met de Europese Unie te sluiten.

Voor Peru en Colombia, is een extra stap nodig Voor het openen van de onderhandelingen over bilaterale visumvrijstellingsovereenkomsten: Een beoordeling van de Commissie van de twee landen met betrekking tot de criteria vastgesteld in artikel 1 (1), van Verordening 509 / 2014: "illegale immigratie, openbare orde en veiligheid, economisch voordeel, in het bijzonder op het gebied van toerisme en de buitenlandse handel, en de externe betrekkingen van de Unie met de betrokken derde landen, waaronder met name de overwegingen van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, alsmede de gevolgen van de regionale samenhang en wederkerigheid".

Zowel vandaag goedgekeurde verslagen gaan vergezeld van werkdocumenten van de Commissie de presentatie van gedetailleerde gegevens dat hun conclusies en met informatie over de gegevensbronnen en methoden die werden gehanteerd voor de beoordeling te produceren onderbouwen. Met het oog op de voorbereiding van de beoordeling heeft de Commissie gevraagd en ontvangen bijdragen van de drie EU-agentschappen: EASO, Europol en Frontex. Bovendien werd aanvullende informatie verkregen uit de EU-delegaties in Bogotá en Lima, alsook van de Colombiaanse en Peruaanse autoriteiten.

Meer informatie

Rapport over Colombia
Rapport over Peru
Cecilia Malmström's website
Volg commissaris Malmström Twitter
DG Binnenlandse Zaken website
Volg DG Binnenlandse Zaken op Twitter

Schengengebied landen

Comments

Facebook reacties

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorie: Een voorpagina, EU, Europese Commissie, Schengen, Schengengebied

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *