Verbind je met ons

Zakelijk

Innobarometer 2014: Gebrek aan financiële middelen belemmert commercialisering van innovaties

DELEN:

gepubliceerd

on

innovs_video_320x211De Europese Commissie heeft vandaag (27 mei) de Innobarometer 2014-enquête gepubliceerd om inzicht te krijgen in de opvattingen en houdingen van EU-ondernemingen ten aanzien van de rol van overheidssteun bij de commercialisering van innovaties.

Uit het onderzoek bleek dat de belangrijkste hindernis voor de commercialisering van innovatieve goederen of diensten het gebrek aan financiële middelen is.

De resultaten van de Innobarometer komen overeen met het Innovation Union Scoreboard 2014, dat bevestigde dat de EU nog steeds achterloopt op wereldleiders. Hoewel de prestaties op het gebied van innovatie in het algemeen in alle lidstaten verbeteren, vordert de commercialisering van innovatie (kmo's die productinnovatie introduceren/verkoop van nieuwe innovaties op de markt en nieuwe innovaties bij bedrijven) slechts langzaam.

Innobarometer 2014 - Belangrijkste resultaten

1. De meeste bedrijven hebben de afgelopen drie jaar ten minste één innovatie geïntroduceerd:

 • Twee derde van de bedrijven (66%) heeft sinds januari 2011 ten minste één innovatie geïntroduceerd – hoogstwaarschijnlijk innovatieve diensten (38%) of goederen (37%).

 • Voor bijna vier op de tien bedrijven (39%) droegen innovatieve goederen of diensten in 25 bij tot meer dan 2013% van de jaaromzet.

  advertentie
 1. Meer dan driekwart van de bedrijven zegt dat management en werknemers hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van ideeën voor innovaties, terwijl 54% zegt dat andere bedrijven hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van ideeën voor innovaties.

2. Innovatieve bedrijven werken eerder samen met partners:

 • Bedrijven hebben het meest waarschijnlijk samengewerkt met partnerbedrijven of externe consultants (35%) of met klantbedrijven of individuele consumenten (33%) om innovatieve goederen of diensten op de markt te brengen, te distribueren of te promoten

 • Bedrijven zonder innovatieve goederen of diensten hebben minder vaak samengewerkt met partnerbedrijven of externe consultants of met klantbedrijven of individuele consumenten (beide 17%).

3. Zeer weinig innovatieve bedrijven kregen overheidssteun:

De meeste bedrijven zeggen dat ze sinds januari 2011 geen financiële overheidssteun hebben ontvangen voor R&D of andere innovatieactiviteiten (91%)

 1. Iets meer dan een op de tien bedrijven heeft enige vorm van steun gekregen voor het commercialiseren van hun innovatieve goederen of diensten (12%), met ondersteuning bij het opleiden van personeel hoe innovatieve goederen of diensten gepromoot kunnen worden (6%) en hulp bij het voldoen aan regelgeving of normen (4%) als de meest voorkomende vormen van ondersteuning.

4. De meeste innovatieve bedrijven vinden overheidssteun niet effectief genoeg:

 • Voor bedrijven die op de een of andere manier openbare financiële steun hebben ontvangen, is er een gelijke verdeling tussen degenen die zeggen dat deze steun belangrijk was voor het ontwikkelen van innovaties (48%) en degenen die zeggen dat de steun niet belangrijk was (49%).

 • Bedrijven die financiële of niet-financiële steun kregen van overheden of administraties voor het commercialiseren van hun innovaties, zeggen het meest waarschijnlijk dat deze steun niet belangrijk was (67%).

5. Toegang tot financiering is de belangrijkste belemmering voor het commercialiseren van innovatieve producten/diensten:

 1. Gebrek aan financiële middelen is het grootste probleem bij de commercialisering van innovatieve producten of diensten (68%), gevolgd door een markt die wordt gedomineerd door gevestigde concurrenten (64%) en de kosten of complexiteit van het voldoen aan regelgeving of normen (62%).

6. Overheidsopdrachten nog steeds onderbenut als middel om innovatie te stimuleren:

 1. Sinds januari 2011 heeft bijna één op de vijf bedrijven (18%) minstens één overheidsopdracht binnengehaald. Iets meer dan een derde van de bedrijven die een overheidsopdracht binnenhaalden, verkocht in het kader daarvan innovatieve goederen of diensten.

 2. Slechts ongeveer een op de twintig bedrijven is betrokken geweest bij de openbare aanbesteding van innovatieve oplossingen sinds januari 2011. Het is echter veel waarschijnlijker dat deze bedrijven ten minste één openbare aanbesteding hebben gewonnen (61% vs. 15%), of een mislukte aanbesteding (38% versus 12%) in vergelijking met degenen die niet bij de regeling betrokken waren.

Conclusies

De Europese Commissie erkent de cruciale rol die innovatie speelt in het vermogen van Europa om te concurreren in de wereldeconomie, en is betrokken bij het begeleiden en uitvoeren van beleid en programma's die de ontwikkeling van innovatie ondersteunen. Een hoeksteen van deze drive is de belangrijke rol die overheidsopdrachten spelen bij het stimuleren van innovatie van bedrijven en ondernemers.

In dit kader is de Flash Eurobarometer "De rol van overheidssteun bij de commercialisering van innovaties" ontworpen om innovatieactiviteiten op een aantal gebieden te benchmarken, alsook om belemmeringen voor de commercialisering van goederen en diensten te onderzoeken en de rol van van overheidsfinanciering voor innovatie.

Een van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek is dat het gebrek aan financiële middelen de grootste hindernis vormt voor bedrijven bij de commercialisering, marketing en distributie van hun innovatieve producten en diensten.

Meer informatie

Flash Eurobarometer 'De rol van publieke steun bij de commercialisering van innovaties'

Gebrek aan financiering verhindert bedrijven om te profiteren van hun innovaties

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending