Verbind je met ons

EU

Conferentie over het mobiliseren van innovatie voor een socialer Europa

DELEN:

gepubliceerd

on

ictDe Europese Commissie organiseert een conferentie op hoog niveau over Mobilisering van innovatie op het gebied van sociaal beleid op 19-20 mei in Brussel. De conferentie zal bespreken hoe innovatie op het gebied van sociaal beleid helpt om hervormingen van het sociaal beleid te katalyseren voor betere economische en sociale resultaten. Er zullen ervaringen worden gepresenteerd die in de hele EU zijn opgedaan en er zal worden nagegaan hoe innovaties op het gebied van sociaal beleid het beste kunnen bijdragen aan het bereiken van de Europa 2020 Strategie werkgelegenheid en sociale doelen.

Naast de mogelijkheden die de EU-fondsen bieden, zoals de Europees Sociaal Fonds, intensiveert de Europese Commissie ook haar rechtstreekse steun aan de innovatie van het sociaal beleid door middel van jaarlijkse oproepen tot het indienen van voorstellen ter waarde van 9.2 miljoen euro van de Programma voor Werkgelegenheid en Sociale Innovatie (EaSI).

De conferentie zal meer dan 300 belangrijke belanghebbenden uit heel Europa samenbrengen, waaronder vertegenwoordigers van nationale, regionale en lokale autoriteiten, ngo's, sociale ondernemers, sociale dienstverleners en academici. De diversiteit van de deelnemers zorgt voor nieuwe inzichten in de innovatie van het sociaal beleid, inclusief de organisatie en levering van sociale diensten.

László Andor, commissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, zal de openingstoespraak houden. De sprekers op hoog niveau zijn onder meer de Portugese minister van Solidariteit, Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid Pedro Mota Soares, de Franse minister van Onderwijs, Onderzoek en Sociale Economie Benoit Hamon (tbc), Heinz K. Becker MEP en professor Frank Vandenbroucke, evenals sociale ondernemers uit het project Bouwen aan een Europees netwerk van starterscentra voor sociaal beleid (Benisi).

Voorafgaand aan de conferentie zei commissaris Andor: "De huidige economische en sociale situatie vraagt ​​om nieuwe, innovatieve benaderingen in de manier waarop onze sociale stelsels worden vormgegeven om beter tegemoet te komen aan de behoeften van individuen en van onze veranderende samenlevingen. We hebben in ons sociaal investeringspakket benadrukt dat sociale beleidsinnovatie en sociale ondernemingen in dit opzicht een sleutelrol spelen. De conferentie zal een gelegenheid zijn om te onderzoeken hoe de Europese Unie de inspanningen van de lidstaten om sociale beleidsinnovatie en -experimenten toe te passen verder kan ondersteunen, in termen van kennisdeling, financiering , capaciteitsopbouw en adviesdiensten. Deze steun moet de lidstaten helpen om de doelstellingen die we in de Europa 2020-strategie hebben gesteld, beter te verwezenlijken."

Tijdens de conferentie zullen in totaal 23 innovatieve projecten worden gepresenteerd, met name op de volgende gebieden:

  • Sociaal ondernemers en innovatieve samenwerkingsverbanden: de Sociale Innovatiebank in Portugal laat zien hoe de financiering van sociale ondernemers de samenleving kan helpen te voorzien in onvervulde sociale behoeften.
  • Innovatie in de sociale dienstverlening: zorginnovatieproject in Finland laat zien dat een nieuwe organisatie van sociale diensten gezondheidszorg beschikbaar heeft gemaakt voor alle burgers, in alle regio's.
  • Innovatie in de sociale dienstverlening is ook aanwezig in de Solidariteit Nu Centrum in Griekenland. Het centrum biedt fundamentele diensten aan de meest behoeftigen, van juridisch advies en artsen tot microfinanciering en werkbegeleiding.

Aanstaande oproep tot het indienen van voorstellen

advertentie

De oproep tot het indienen van voorstellen, onder de titel "Innovaties op het gebied van sociaal beleid ter ondersteuning van hervormingen in de sociale diensten", zal binnenkort worden gelanceerd en zal gericht zijn op het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van socialebeschermingsstelsels door integratie van sociale diensten (one-stop-shops), betere doelgerichtheid van voordelen en het creëren en gebruiken van innovatieve partnerschappen.

Achtergrond

In het Social Investment Package (SIP) aangenomen in februari 2013, riep de Europese Commissie de lidstaten op om prioriteit te geven aan sociale investeringen en om hun verzorgingsstaten te moderniseren. Het bood advies over het efficiënte en effectieve gebruik van sociale budgetten en hoe de beschikbare financiële steun van de EU, met name uit het Europees Sociaal Fonds, zo goed mogelijk kan worden gebruikt.

Innovatie op het gebied van sociaal beleid in de lidstaten wordt het best ondersteund door het nieuwe Programma voor Werkgelegenheid en Sociale Innovatie (EaSI), aangenomen door de Raad in december (IP / 13 / 1212). Het zal 920 miljoen euro beschikbaar maken voor de periode 2014-2020, waarbij de dekking van drie bestaande financiële instrumenten wordt geïntegreerd en uitgebreid: het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit (Voortgang), het Europese netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening EURES en Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit (nu uitgebreid met Sociaal ondernemerschap).

Er zal een specifiek budget van ongeveer 100 miljoen euro worden uitgetrokken om nieuwe oplossingen voor werkgelegenheids- en sociaal beleid te testen op kritieke gebieden zoals werkgelegenheid voor jongeren of inclusie. De meest succesvolle kunnen worden uitgevoerd met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Meer informatie

Conferentie over innovatie op het gebied van sociaal beleid
De website van László Andor
Volg László Andor op Twitter
Abonneer u op de gratis e-mail van de Europese Commissie nieuwsbrief over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending